Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ I – năm học 2019-2020

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Lịch thi các học phần khối Kiến thức GD đại cương & cơ sở chuyên ngành:   

NĂM THỨ I:

(KHÓA HH41. 19 , ĐK. 19 , ƯD24.19 , SP24.19)

Stt Giờ Khối  ĐK – ƯD Khối  SƯ PHẠM
Ngày Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 8g00    23/12/19 LSMT Việt Nam 1 1,2 LSMT Việt Nam 1 2
2 8g00    24/12/19 Lịch sử triết học phương Đông 1,2 Giáo dục học 1 2
3 8g00    25/12/19 Tin học ĐC    1,2 Tin học ĐC 2
4 8g00    26/12/19 Giải phẫu 1  1,2 Giải phẫu 1 2
5 8g00    27/12/19 NLCB Mac-Lênin 1 1,2 NLCB Mac-Lênin 1 2
6 8g00    30/12/19 Định luật xa gần 1 1,2 Định luật xa gần 1 2
7 8g00    31/12/19 Tâm lý học 1 2
8 8g00    03/01/20 Nghiên cứu Mỹ thuật cổ

( Vấn đáp)

1 Nghiên cứu Mỹ thuật cổ

( Vấn đáp)

1

NĂM THỨ II:

 (KHÓA ƯD23.18 , SP23.18)

Stt Giờ Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH Khối  SƯ PHẠM
Ngày Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 14g00    23/12/19 Đường lối CM ĐCS Việt Nam 1,2 Đường lối CM ĐCS Việt Nam 2
2 14g00    24/12/19 Lịch sử MT Thế giới 1 1,2 Lịch sử MT Thế giới 1 2
3 14g00    25/12/19 Giải phẫu 3 1,2 Giải phẫu 3 2
4 14g00    26/12/19 Tâm lý học 2 2
5 14g00    27/12/19 Giáo dục học 2 2
6 14g00   30/01/20 QLHCNN và QLNGDĐT 2

NĂM THỨ III:

 (KHÓA HH40.17, ĐK41.17, ƯD22.17, SP22.17)    

Stt Giờ Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH Khối  SƯ PHẠM
Ngày Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 8g00    31/12/19 Nghệ thuật học Đại cương       1,2,3
2 8g00    02/01/20 PP nghiên cứu khoa học 1,2,3 PP nghiên cứu khoa học 3

NĂM THỨ IV:

 (HH39.16, ĐK40.16, ƯD21.16, SP21.16)

Stt Giờ Khối  HH - ĐK - ƯD Khối  SƯ PHẠM
Ngày Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 8g00    06/01/20 ĐLVH-VN của Đảng (Vấn đáp) 1

 NĂM THỨ V:

(KHÓA ĐK39.15, ƯD20.15) 

Stt Giờ Khối  HH - ĐK - ƯD Khối  SƯ PHẠM
Ngày Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 8g00    06/01/20 ĐLVH-VN của Đảng (Vấn đáp) 1

 Lịch thi và chấm thi học phần chuyên môn:

Khoa Hội họa:

STT KHÓA HỌC HỌC PHẦN THỜI GIAN THI THỜI GIAN CHẤM THI
1 2019 - 2024 Hình họa 1 04 – 16/11/2019 18/11/2019
2 CSTH 1 04 – 16/11/2019 18/11/2019
3 Tin học CN 14/1/2020 14/1/2020
4 Trực họa 1 6-18/1/2020 20/1/2020
5 2017-2022 Hình họa 5 22/10 -2/11/2019 4/11/2019
6 Trực họa 3 10-21/12/2019 23/12/2019
7 Chất liệu 1(Lụa 1) 10-21/12/2019 23/12/2019
9 Chất liệu 2(Sơn dầu 1) 4-16/11/2019 18/11/2019
10 Chất liệu 3(Sơn mài 1) 30/9 – 12/10/2019 14/10/2019
11 Thâm nhập thực tế 20/1/2020
12 2016 – 2021 Thâm nhập thực tế 14/10/2019
13 Chất liệu 7 (Nhiếp ảnh) 4-16/11/2019 23/12/2019
14 Chất liệu 8 (Sắp đặt) 6-18/1/2020 20/1/2020
15 Sáng tác 1 (lụa) 10-21/12/2019 23/12/2019
16 Hình họa 10 (Trực họa 4) 6-18/1/2020 20/1/2020
17 2016 – 2021 Thâm nhập thực tế 14/10/2019
18 Chất liệu 7 (Lụa) 6-18/1/2020 20/1/2020
19 Chất liệu 8 (Sơn mài) 4-16/11/2019 18/11/2019
20 Sáng tác 1 (Nhiếp ảnh) 10-21/12/2019 23/12/2019
21 Hình họa 10 (Trực họa 4) 6-18/1/2020 20/1/2020

Khoa Sư phạm Mỹ thuật:

Số tt Khóa/Lớp Học phần Thời gian thi Thời gian

chấm thi

1 LỚP SP1 – KHÓA 24 CS TẠO HÌNH 1 9/ 12 – 21/ 12/ 2019 21/12/2019
2 LỚP SP1 – KHÓA 24 HÌNH HỌA 1 9/ 12 – 21/ 12/ 2019 21/12/2019
3 LỚP SP2 – KHÓA 23 CS TẠO HÌNH 3 02/12 – 14/ 12/ 2019 14/ 12/ 2019
4 LỚP SP2 – KHÓA 23 HÌNH HỌA 3 02/12 – 14/ 12/ 2019 14/ 12/ 2019
5 LỚP SP3 – KHÓA 22 BCCL 1 (LỤA) 30/9 – 19/10/2019 12/11/2019
6 LỚP SP3 – KHÓA 22 HÌNH HỌA 5 30/9 – 19/10/2019 12/11/2019
7 LỚP SP3 – KHÓA 22 BCCL 2 ( SƠN MÀI) 2/12 – 14/12/2019 14/12/2019
8 LỚP SP4 – KHÓA 21 BỐ CỤC 5 21/10 – 9/11/2019 9/11/2019
9 LỚP SP4 – KHÓA 21 BỐ CỤC

TIỀN TỐT NGHIỆP

2/12 – 21/12/2019 21/12/2019
10 LỚP SP4 – KHÓA 21 DUYỆT PHÁC THẢO TỐT NGHIỆP 13/1 – 18/1/2019

Khoa Mỹ thuật Ứng dụng:

Stt Khóa học Học phần Thời gian thi Thời gian chấm thi
Từ Đến Từ Đến
1 ĐH 1 Hình Họa 1 2/12 7/12 23/12 28/12
Trang Trí 25/11 30/11 23/12 28/12
2 ĐH 2 Hình Họa 3 18/11 23/11 17/12 21/12
Trang Trí 2/12 7/12 17/12 21/12
 

 

 

 

3

ĐH 3 Hình họa 5 25/11 30/11 17/12 21/12
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Sáng tác thiết kế 2 11/11 14/12 17/12 21/12
THIẾT KẾ NỘI THẤT Thiết kế gia cụ 11/11 7/12 17/12 21/12
THIẾT KẾ THỜI TRANG TK Trang phục 3 25/11 14/12 17/12 21/12
THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Đồ án 1 18/11 14/12 17/12 21/12
4 ĐH 4 Hình họa 7 25/11 7/12 17/12 21/12
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Sáng tác thiết kế 7 18/11 14/12 17/12 21/12
THIẾT KẾ NỘI THẤT TK Công trình Thương mại 2 28/10 14/12 17/12 21/12
THIẾT KẾ THỜI TRANG TK Trang phục công sở 25/11 14/12 17/12 21/12
THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Thiết kế hình, nhạc hiệu 18/11 14/12 17/12 21/12
THIẾT KẾ TRUYỀN THỐNG
5 ĐH 5
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Đồ án Tiền Tốt nghiệp 9/9 2/11
THIẾT KẾ NỘI THẤT Đồ án Tiền Tốt nghiệp 9/9 2/11
THIẾT KẾ THỜI TRANG Đồ án Tiền Tốt nghiệp 9/9 2/11
THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Đồ án Tiền Tốt nghiệp 9/9 2/11
THIẾT KẾ TRUYỀN THỐNG Đồ án Tiền Tốt nghiệp 9/9 2/11
05 CHUYÊN NGÀNH MTUD Duyệt Đồ án Tốt nghiệp 23/12 28/1

Khoa Điêu khắc:

Stt Khóa học Học phần Thời gian thi Thời gian chấm thi
1 ĐH1 PĐ1 ( Chiều)

TT1 ( Chiều)

7/10/2019 đến 26/10/2019

28/10/2019 đến 16/11/2019

8h 00 ngày 23/12/2019
2 ĐH3 TT 5 ( Sáng)

PĐ 5 ( Chiều)

11/11/2019 đến  7/12/2019

11/11/2019 đến  7/12/2019

8h 00 ngày 23/12/2019
3 ĐH5 BCCL 3 (Sáng)

BCCL 4 (Chiều)

18/11/2019 đến 14/12/2019

18/11/2019 đến 07/12/2019

8h 00 ngày

23/12/2019

 

 

 

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.