Mỗi bức tranh, một thông điệp

Mỗi bức tranh, một thông điệp

TTH - Lần đầu thử sức với đề tài mang tính thời sự, những tác phẩm tranh cổ động của sinh viên không chỉ thể hiện đam mê của người nghệ sĩ mà còn cho thấy góc nhìn, ...

1 2