Hoàng Xuân Hiếu & logo SEA Games 31

Hoàng Xuân Hiếu & logo SEA Games 31

Với hình tượng “bàn tay tự hào” thể hiện hình ảnh đoàn kết đi lên của nền thể thao nước nhà, tình yêu hòa bình của Việt Nam, logo do họa sĩ Hoàng Xuân Hiếu (giảng vi ...