Xem tranh của họa sĩ Trương Bé

Xem tranh của họa sĩ Trương Bé

Tranh của họa sĩ Trương Bé chưa nhiều. Sau hai mươi năm kể từ khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội, số tranh anh vẽ khoảng chừng hai chục bức. Nhưng người xem ...

Dòng chảy Mỹ thuật Huế

Dòng chảy Mỹ thuật Huế

Khi còn là thủ phủ xứ Đàng Trong của các Chúa Nguyễn và các triều Vua nhà Nguyễn sau này, Huế đã huy động, thu hút những tinh hoa từ Bắc chí Nam về để phục vụ cho triều ...

Mỹ Thuật Việt Nam Thế Kỷ 20

Mỹ Thuật Việt Nam Thế Kỷ 20

Nhà sử học nghệ thuật, giáo sư Nora Taylor từng viết về Nguyễn Quân như sau: “Ông thường bị giằng xé giữa ước muốn mãnh liệt được vẽ và con mắt của một nhà phê bì ...

1 5 6 7 8 9 10