Mỹ Thuật Việt Nam Thế Kỷ 20

Mỹ Thuật Việt Nam Thế Kỷ 20

Nhà sử học nghệ thuật, giáo sư Nora Taylor từng viết về Nguyễn Quân như sau: “Ông thường bị giằng xé giữa ước muốn mãnh liệt được vẽ và con mắt của một nhà phê bì ...

1 5 6 7 8 9 10