Chuẩn đầu ra của ngành: ĐIÊU KHẮC – D210105

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A. Phần chung

1. Tên ngành đào tạo:  ĐIÊU KHẮC (Sculpture art)

2. Trình độ đào tạo:  Cử nhân

3. Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung 5 năm

4. Mục tiêu đào tạo:  Đào tạo cử nhân Điêu khắc.

 Cử nhân ngành Điêu khắc được đào tạo là những nhà điêu khắc có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, với trình độ chuyên môn cao, có tư duy sáng tạo, có kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội - nhân văn. Có lòng yêu nghề, đổi mới trong nhận thức và phương pháp làm việc, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Nắm vững lý luận cơ sở và kiến thức chuyên môn cần thiết của ngành đào tạo để sáng tạo và nghiên cứu, tham gia quản lý, thi công các công trình điêu khắc phục vụ các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, theo kịp sự tiến bộ trong mọi lĩnh vực của xã hội nhất là trong lãnh vực hoạt động chuyên ngành Mỹ thuật.  

B. Phần kiến thức, kỹ năng và các giá trị giáo dục khác 

1. Kiến thức

- Có hiểu biết về kiến thức lý luận chính trị, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B;

- Nắm vững kiến thức văn hóa nghệ thuật của dân tộc Việt Nam của khu vực và thế giới, đó là động lực của sáng tạo nghệ thuật;

- Hiểu rõ được sự phát triển của xã hội trong và ngoài nước, nắm vững sự phát triển của nghệ thuật tạo hình quá khứ, hiện tại và định hướng cá nhân cho sự phát triển tương lai;

  - Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về nghệ thuật thị giác, về lý luận nghệ thuật vào việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

2. Kỹ năng cơ bản

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật tạo hình Điêu khắc. Có khả năng sáng tác, tác phẩm nghệ thuật Điêu khắc, hiểu biết một số ngành chuyên môn khác hỗ trợ về kỹ thuật, chất liệu trong tác phẩm, nhất là trong việc thực hiện những công trình tượng lớn ngoài trời;

- Vận dụng linh hoạt những kiến thức lý luận chuyên ngành vào việc nghiên cứu các chuyên đề về nghệ thuật tạo hình Điêu khắc vận dụng được trong sáng tác tác phẩm.

3. Kỹ năng tư duy

- Nắm cơ bản một số chất liệu tạo hình, gỗ, đá, kim loại, gốm... khai thác được các chất liệu đó trong xây dựng hình tượng nghệ thuật;

- Vận dụng một số kỹ năng kỹ xảo, sử dụng được một số kỹ thuật máy móc để hỗ trợ cho việc thực hiện tác phẩm;

- Chứng tỏ được khả năng tiếp cận một cách mềm dẻo, năng động và sáng tạo đối với các vấn đề nghệ thuật đương đại trong nước và khu vực;

- Chứng tỏ khả năng làm việc độc lập và nhóm, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu cái mới có chọn lọc;

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá được chất lượng tạo hình và hiệu quả nghệ thuật của các sáng tác tác phẩm Điêu khắc.

4. Kỹ năng chuyên môn thực tế, kỹ năng mềm

- Biết vận dụng kết hợp giữa học kiến thức chuyên môn và các lớp kỹ năng khác, nhằm giúp sinh viên tự tin hơn và vững vàng bước vào một cuộc sống năng động khi ra trường tìm việc và làm việc.

- Có kỹ năng tổ chức, thuyết trình tác phẩm, kỹ năng giao tiếp và ứng xử hiệu quả, kỹ năng làm việc độc lập và nhóm, các kỹ về năng tư duy sáng tạo, kỹ năng nhận thức và thay đổi bản thân. 

5. Thái độ và hành vi

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật;

- Có tinh thần học hỏi, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, tâm huyết với nghệ thuật, tinh thần nhân văn sâu sắc; ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường;

- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát huy các giá trị truyền thống và tiếp thu có chọn lọc, học tập tinh hoa nhân loại.

C. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Nghệ thuật ngành Điêu khắc có đủ năng lực để đảm nhiệm các vị trí và cơ hội nghề nghiệp sau:

- Có khả năng công tác chuyên ngành ở các cơ quan Văn hóa cấp sở, phòng, tỉnh, thành phố, thị xã, huyện, xã trong hệ thống các cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan nước ngoài;

- Có khả năng giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên ngành và phổ thông (Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bổ sung);

- Nhà Điêu khắc sáng tác chuyên nghiệp có khả năng hội nhập với trào lưu mỹ thuật truyền thống và đương đại ở trong nước, trong khu vực và quốc tế.

D. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tiếp tục học ở  các cấp học cao hơn.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.