Chuẩn đầu ra của ngành: SƯ PHẠM MỸ THUẬT – D140222

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A. Phần chung

1. Tên ngành đào tạo:  SƯ PHẠM MỸ THUẬT (Art education)

2. Trình độ đào tạo:  Đại học

3. Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung 4 năm

4. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy Mỹ thuật ở các trường ở bậc học phổ thông và các trường chuyên nghiệp. Cử nhân Sư phạm có khả năng nghiên cứu khoa học và sáng tác các tác phẩm về Mỹ thuật đồng thời có thể học tiếp ở các bậc cao hơn cũng như tham gia tổ chức các hoạt động Mỹ thuật.

B. Phần kiến thức, kỹ năng và các giá trị giáo dục

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết về kiến thức lý luận chính trị, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

- Có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B;

- Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về nghệ thuật thị giác, về lý luận nghệ thuật vào việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Nắm vững khối kiến thức chuyên ngành và kỹ năng chuyên ngành sư phạm mỹ thuật.

2. Kỹ năng cơ bản

 - Nắm vững các kiến thức về phương pháp sư phạm, thực hành chức năng hoạt động dạy học bộ môn, tâm lý học và giáo dục học;

- Có trình độ sáng tạo và khả năng truyền thụ kiến thức nghệ thuật tốt;

- Nắm vững kỹ năng nghề nghiệp, vận dụng linh hoạt kỹ năng sư phạm, phương pháp giảng dạy Mỹ thuật, tổ chức thực hiện các bài giảng, thuyết trình thông qua hình thức tổ chức họat động dạy học.

- Có kỹ năng ứng dụng thực hành chuyên môn, kỹ năng phân tích sáng tạo, phát triển ý tưởng và khả năng nghiên cứu xử lý các kỹ thuật, chất liệu...

3. Kỹ năng tư duy

- Nắm vững kỹ năng sư phạm, khả năng giáo dục nghệ thuật, thực hiện các bài giảng, thuyết trình thông qua hình thức tổ chức họat động dạy học, nâng cao phương pháp giảng dạy sư phạm, thâm nhập thực tế bằng các hình thức thực địa, tham quan.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học, đánh giá và phân tích tác phẩm Mỹ thuật.

- Có khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn dạy học và sáng tạo tác phẩm.

- Có khả năng trình bày và diễn giải các vấn đề, ý tưởng nghệ thuật, giải pháp tạo hình của bản thân bằng ngôn ngữ nói và viết;

4. Kỹ năng chuyên môn thực tế, kỹ năng mềm

- Có kỹ năng thực hành chuyên môn, sáng tạo ý tưởng, phát triển hệ thống lý luận và nghiên cứu sâu tính năng của các chất liệu sử dụng để thể hiện tác phẩm có hiệu quả cao về kỹ thuật xử lý chất liệu.

- Có khả năng  nghiên cứu, tiếp cận thực tế, hòa nhập cộng đồng, cập nhật kiến thức mới.

- Có khả năng giao tiếp và ứng xử linh hoạt, hiệu quả; có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm đồ họa.

5. Thái độ và hành vi

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức nhiệm công dân. Nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật.

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề, có tinh thần học hỏi, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường.

- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu có chọn lọc, học tập tinh hoa nhân loại trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

C. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Giáo viên giảng dạy Mỹ thuật tại các trường THCS, Trung cấp Mỹ thuật hoặc các giảng viên giảng dạy Mỹ thuật tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành.

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Mỹ thuật có thể tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân có đào tạo về Mỹ thuật hoặc thực hiện các công việc liên quan đến mỹ thuật...

- Họa sĩ sáng tác chuyên nghiệp có khả năng hội nhập với trào lưu mỹ thuật truyền thống và đương đại ở trong nước, trong khu vực và quốc tế.

D. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Cử nhân tốt nghiệp ngành sư phạm mỹ thuật có thể nâng cao kiến thức dưới các hình thức như:

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ trên đại học cùng chuyên ngành.

- Tham gia các chương trình hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nước.      

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.