Chuẩn đầu ra của Ngành Thiết kế Nội thất – D210405

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A. Phần chung

1. Tên ngành đào tạo: MỸ THUẬT ỨNG DỤNG (Applied Arts)

2. Trình độ đào tạo: Cử nhân

3. Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung 5 năm

4. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của ngành Mỹ thuật  ứng dụng bậc đại học là đào tạo các nhà thiết kế mỹ thuật có trình độ cử nhân. Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, có lòng say mê yêu nghề. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật. Có khả năng sáng tạo thiết kế các sản phẩm ứng dụng phục vụ nhu cầu của xã hội, góp phần thúc đẩy nền kinh tế sản xuất hàng hoá cũng như đóng góp vào việc giáo dục, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho cộng đồng trên các lĩnh vực chuyên sâu như: Thiết kế Đồ họa (Graphic Design), thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện (Multimedia Arts Design), thiết kế nội thất (Interior Design), thiết kế truyền thống (Traditional products Design) và Thiết kế thời trang (Fashion Design).

B. Phần kiến thức, kỹ năng và các giá trị giáo dục khác

1. Kiến thức

- Có hiểu biết về kiến thức lý luận chính trị, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

- Có trình độ ngoại ngữ tương đương chứng chỉ B;

- Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về nghệ thuật thị giác, về lý luận nghệ thuật vào việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

2. Kỹ năng cơ bản

2.1. Ngành Thiết kế Đồ họa – D210403

 Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa

- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế đồ họa;

- Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế các sản phẩm đồ họa công thương nghiệp và đồ họa văn hóa.

  Chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện

- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế mỹ thuật đa phương tiện;

- Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông trên phim ảnh, truyền hình với tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

2.2. Ngành Thiết kế Nội thất – D210405

 Chuyên ngành Thiết kế Nội thất

- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế trang trí nội thất;

- Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế trang trí nội thất các công trình kiến trúc công nghiệp, thương mại, văn hóa và dân dụng.

Chuyên ngành Thiết kế truyền thống

- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế tạo dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ;

- Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế và tạo dáng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống và hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

2.3. Ngành Thiết kế thời trang – D210404

- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế thời trang;

- Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế các sản phẩm may mặc với tính thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

3. Kỹ năng tư duy

3.1. Ngành Thiết kế Đồ họa – D210403

Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa

- Có năng lực sáng tác, thiết kế trong lĩnh vực Đồ họa ứng dụng. Nắm vững ngôn ngữ và các phương pháp sáng tác thiết kế đồ họa; vận dụng một cách hiệu quả và sáng tạo vào quá trình sáng tác thiết kế đồ họa;

- Có kỹ năng vẽ, thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc và các phần mềm thiết kế đồ họa ứng dụng một cách thuần thục;

- Có kỹ năng diễn giải, phân tích, đánh giá được chất lượng thiết kế và hiệu quả nghệ thuật của các sản phẩm thiết kế đồ họa.

Chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện

- Có năng lực sáng tác, thiết kế trong lĩnh vực đồ họa đa phương tiện. Nắm vững ngôn ngữ và các phương pháp sáng tác thiết kế mỹ thuật đa phương tiện; vận dụng một cách hiệu quả và sáng tạo vào quá trình sáng tác thiết kế các sản phẩm quảng cáo động trên phim ảnh, truyền hình với tính nghệ thuật cao;

- Có kỹ năng vẽ, thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc và các phần mềm thiết kế mỹ thuật đa phương tiện một cách thuần thục;

- Có kỹ năng diễn giải, phân tích, đánh giá được chất lượng thiết kế và hiệu quả nghệ thuật của các sản phẩm thiết kế mỹ thuật đa phương tiện.

3.2. Ngành Thiết kế Nội thất – D210405

Chuyên ngành Thiết kế Nội thất:

- Có năng lực sáng tác, thiết kế trong lĩnh vực nội thất. Nắm vững ngôn ngữ và các phương pháp sáng tác thiết kế trang trí nội thất; vận dụng một cách hiệu quả và sáng tạo vào quá trình sáng tác thiết kế trang trí nội thất;

- Có kỹ năng vẽ, thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc và các phần mềm thiết kế trang trí nội – ngoại thất một cách thuần thục;

- Có kỹ năng diễn giải, phân tích, đánh giá được chất lượng thiết kế và hiệu quả nghệ thuật của các sản phẩm thiết kế nội thất.

Chuyên ngành Thiết kế truyền thống:

- Có năng lực sáng tác, thiết kế trong lĩnh vực trang trí thủ công mỹ nghệ. Nắm vững ngôn ngữ và các phương pháp sáng tác thiết kế truyền thống; vận dụng một cách hiệu quả và sáng tạo vào quá trình sáng tác thiết kế các sản phẩm Sơn mài, Gốm thủ công mỹ nghệ;

- Có trình độ kỹ thuật tốt để tạo tác ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có chất lượng kỹ thuật, nghệ thuật cao;

- Có kỹ năng diễn giải, phân tích, đánh giá được chất lượng thiết kế và hiệu quả nghệ thuật của các sản phẩm thiết kế truyền thống.

3.3. Ngành Thiết kế thời trang – D210404

- Có năng lực sáng tác, thiết kế trong lĩnh vực thiết kế thời trang;  Nắm vững ngôn ngữ và các phương pháp sáng tác thiết kế thời trang; vận dụng một cách hiệu quả và sáng tạo vào quá trình sáng tác thiết kế các sản phẩm may mặc với tính thẩm mỹ cao;

- Có kỹ năng vẽ, thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc và các phần mềm thiết kế thời trang một cách thuần thục;

- Có kỹ năng diễn giải, phân tích, đánh giá được chất lượng thiết kế và hiệu quả nghệ thuật của các sản phẩm thiết kế thời trang.

4. Kỹ năng chuyên môn thực tế, kỹ năng mềm:

- Có khả năng làm việc độc lập, tự nghiên cứu cũng như làm việc theo nhóm, theo dự án.

- Linh hoạt trong giải quyết công việc theo kế hoạch, tổ chức làm việc trong phạm vi chuyên môn của mình.

- Có khả năng khai thác, vận dụng sử dụng các công cụ như trang thiết bị, máy tính, các phần mềm chuyên dụng để phục vụ chuyên môn.

5. Thái độ và hành vi

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật;

- Có tinh thần học hỏi, tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo, tâm huyết với nghệ thuật, tinh thần nhân văn sâu sắc; ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường;

- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát huy các giá trị truyền thống và tiếp thu, chọn lọc học tập tinh hoa nhân loại trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật ứng dụng.

C. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

1. Ngành Thiết kế Đồ họa – D210403

Cử nhân tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa:

- Có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân liên quan đến  lĩnh vực đồ họa ứng dụng như in ấn, thiết kế, quảng cáo, trình bày ấn phẩm…

- Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh vực quảng cáo.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện:

- Có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân liên quan đến lĩnh vực thiết kế đa phương tiện như thiết kế các sản phẩm đồ họa truyền thông, quảng cáo động trên phim ảnh, truyền hình có tính thẩm mỹ cao.

- Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh vực Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện.

2. Ngành Thiết kế Nội thất – D210405

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Nội thất:

- Có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân liên quan đến lĩnh vực thiết kế trang trí nội thất như thiết kế kiến trúc, trang trí nội thất các công trình kiến trúc dân dụng và kiến trúc công nghiệp

- Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh vực thiết kế trang trí nội thất.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế truyền thống:

- Có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân liên quan đến lĩnh vực thiết kế truyền thống như thiết kế tạo dáng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị nghệ thuật cao.

- Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh vực tạo dáng và thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

3. Ngành Thiết kế thời trang – D210404

 Cử nhân ngành Thiết kế thời trang:

- Có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân liên quan đến lĩnh vực thiết kế thời trang như sáng tác thiết kế các sản phẩm may mặc dân dụng có tính thẩm mỹ cao.

- Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh vực thời trang.

D. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Cử nhân ngành mỹ thuật ứng dụng sau khi tốt nghiệp có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp của bản thân thông qua quá trình tìm tòi, sáng tạo không ngừng trong thực tiễn. Đồng thời có thể tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng ngắn hạn về thiết kế mỹ thuật ứng dụng trong và ngoài nước;

- Có thể học cao học sau đại học (thạc sĩ) và làm nghiên cứu sinh các ngành thiết kế mỹ thuật ứng dụng và nghệ thuật học hoặc lý luận mỹ thuật ứng dụng ở các trường đại học trong và ngoài nước.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.