Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

Ngành Hội họa – D210103 

STT

Nội dung

Hệ đào tạo Đại học chính quy

I

Điều kiện tuyển sinh            Thực hiện Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.           Thí sinh đăng ký dự thi vào ngành Hội họa có năng khiếu mỹ thuật, Trung cấp mỹ thuật và THPT (Địa phương và Quốc gia).           Các môn thi tuyển: Hình họa, Trang trí và xét tuyển môn Ngữ văn.

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)             - Quỹ phòng học đáp ứng nhu cầu đào tạo đặc thù mỹ thuật.            - Trang thiết bị học tập cũng như thiết bị hỗ trợ về công nghệ thông tin bảo đảm nhu cầu học và nghiên cứu của sinh viên            - Thư viện tại trường đầy đủ lượng sách tham khảo, nghiên cứu về chuyên ngành. Ngoài ra sinh viên có thể học tập, nghiên cứu tại trung tâm học liệu ĐH Huế.

 

III

Đội ngũ giảng viên             12 giảng viên: 10 thạc sỹ, 2 cử nhân

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học             1. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – học sinh để cung cấp các văn bản hướng dẫn về mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện dự thi kết thúc từng học phần hoặc môn học và các văn bản có liên quan khác cho SV năm thứ nhất mới nhập học. Ngoài ra, Trường còn Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị - sinh viên đầu năm để  sinh viên hiểu rõ tình hình chính trị, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, các quy định của Trường và Đại học Huế cho toàn bộ sinh viên, các thông tin liên quan đến tình hình của Trường, các thay đổi về chương trình và kế hoạch đào tạo, các chế độ chính sách xã hội đối với SV.            2. Tổ chức các hoạt động triển lãm, văn hoá, văn nghệ, thể thao cho sinh viên.            3. Phối hợp với chính quyền và công an của Phường Thuận thành và Thành phố Huế xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên.

            4. Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, thỏa đáng cho sinh viên.

Dựa vào các văn bản, thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và liên bộ, hướng dẫn của Đại học Huế giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên đặc biệt là sinh viên diện chính sách, con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Các vấn đề như học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ, các khoản trợ cấp khác đều được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

            5. Theo dõi và đề xuất các hình thức khen thưởng và kỷ luật sinh viên chính xác, kịp thời.

            6. Quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên.

 

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Hiểu biết và chấp hành đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật;- Tiếp thu các vấn đề nghệ thuật đương đại trong nước và khu vực một cách cởi mở và năng động; sẵn sàng học hỏi và tiếp thu cái mới có chọn lọc;- Trong hoạt động sáng tạo của bản thân thể hiện thái độ nhiệt tình, say mê, và kiên trì;

- Thể hiện đạo đức nghề nghiệp trong sáng tác nghệ thuật, bảo vệ các giá trị nghệ thuật của  dân tộc và nhân loại, tôn trọng thành quả lao động nghệ thuật của người khác;

- Hiểu biết về văn hóa xã hội và thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội thông qua các hoạt động sáng tạo nghệ thuật của mình.

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được 1. Kiến thức - Có hiểu biết về kiến thức lý luận chính trị, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;- Có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B.

- Nắm vững kiến thức cơ bản về các thành tựu nghệ thuật nổi bật trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới, bao gồm các tác giả và tác phẩm tiêu biểu, nêu được các xu hướng sáng tác mỹ thuật đương đại chủ yếu ở trong nước, khu vực;

- Hiểu và vận dụng các kiến thức về cơ sở tạo hình, bố cục, phương pháp sáng tác, lý luận và lịch sử nghệ thuật để thưởng thức và đánh giá các tác phẩm nghệ thuật;

- Nhận biết được đặc thù ngôn ngữ của các chất liệu hội họa (sơn dầu, sơn mài, lụa), mô tả được tính chất tiêu biểu của mỗi chất liệu và quy trình kỹ thuật cơ bản (bao gồm cả vật liệu và dụng cụ);

- Nêu được tầm quan trọng của dân tộc tính và cá tính trong sáng tác nghệ thuật, liên hệ được các vấn đề đó trong sáng tác của cá nhân;

- Về tin học chuyên ngành, có thể sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa hỗ trợ cho thiết kế mỹ thuật, có thể xác định được tính năng các bộ công cụ cơ bản của các ứng dụng đó;

2. Kỹ năng cơ bản

- Hiểu và sử dụng hiệu quả các yếu tố tạo hình trong sáng tác tác phẩm hội họa đáp ứng các chuẩn mực thẩm mỹ;

- Thông qua năng lực cảm thụ, sáng tạo và tưởng tượng, khái quát hóa được các nội dung, ý đồ, ý tưởng để chuyển hóa thành hình tượng nghệ thuật cụ thể và thể hiện thông qua tác phẩm hội họa;

- Vận dụng kỹ thuật các chất liệu hội họa và một số phương tiện tạo hình đương đại khác trong tác phẩm nghệ thuật để diễn tả được hình tượng nghệ thuật và ý tưởng;

- Có khả năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật số và ứng dụng tin học phục vụ sáng tác nghệ thuật tạo hình.

3. Kỹ năng tư duy

- Có thể phân tích, đánh giá được chất lượng tạo hình và hiệu quả nghệ thuật của các tác phẩm hội họa, đặc biệt là các sáng tác của bản thân;

- Có khả năng trình bày và diễn giải các vấn đề, ý tưởng nghệ thuật, giải pháp tạo hình của bản thân bằng ngôn ngữ nói và viết;

- Có khả năng đánh giá phân tích, xác định vấn đề để phát hiện đề tài, hình thành ý tưởng sáng tác, và theo đuổi đề tài một cách nhất quán cho đến khi hoàn thành tác phẩm;

- Có khả năng lập kế hoạch thu thập tư liệu thực tế, xây dựng quy trình phát triển ý tưởng, xây dựng các giải pháp bố cục và kỹ thuật một cách chủ động;

- Thực hành quy trình phát triển ý tưởng (tìm ý, sơ thảo, phác thảo) một cách độc lập, nhất quán và với tư duy sáng tạo.

4. Kỹ năng chuyên môn thực tế, kỹ năng mềm

- Có khả năng tổ chức, trình bày, triển lãm các tác phẩm tạo hình một cách chuyên nghiệp;

- Có thể thực hành và sáng tác nghệ thuật ở các cấp độ cá nhân và theo nhóm, trong các môi trường nghệ thuật khác nhau.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Nghệ thuật ngành Hội họa có đủ năng lực để đảm nhiệm các vị trí và cơ hội nghề nghiệp sau:- Họa sĩ sáng tác chuyên nghiệp có khả năng hội nhập với trào lưu mỹ thuật truyền thống và đương đại ở trong nước, trong khu vực và quốc tế;- Giáo viên giảng dạy mỹ thuật tạo hình ở các bậc học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; Giáo viên giảng dạy mỹ thuật ở các bậc học phổ thông (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bổ sung);

- Họa sĩ phụ trách công tác chuyên môn mỹ thuật, mỹ thuật phong trào, văn hóa quần chúng và tuyên  truyền cổ động tại các đơn vị, cơ quan văn hóa, hành chính sự nghiệp và địa phương các cấp;

- Họa sĩ đảm nhận các chuyên môn mỹ thuật hoặc nhiệm vụ sáng tạo trong các đơn vị sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

 Ngành Điêu khắc – D210105

STT

Nội dung

Hệ đào tạo Đại học chính quy

I

Điều kiện tuyển sinh            Thực hiện Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.           Thí sinh tham gia dự thi vào ngành Điêu khắc có năng khiếu mỹ thuật, Trung cấp mỹ thuật và THPT (Địa phương và Quốc gia).           Các môn thi tuyển: Tượng tròn, Phù điêu và xét tuyển môn Ngữ văn.

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)             - Quỹ phòng học đáp ứng nhu cầu đào tạo đặc thù mỹ thuật.            - Trang thiết bị học tập cũng như thiết bị hỗ trợ về công nghệ thông tin bảo đảm nhu cầu học và nghiên cứu của sinh viên            - Thư viện tại trường đầy đủ lượng sách tham khảo, nghiên cứu về chuyên ngành. Ngoài ra sinh viên có thể học tập, nghiên cứu tại trung tâm học liệu ĐH Huế.

 

III

Đội ngũ giảng viên             07 giảng viên: 05 thạc sỹ, 02 cử nhân

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học             1. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – học sinh để cung cấp các văn bản hướng dẫn về mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện dự thi kết thúc từng học phần hoặc môn học và các văn bản có liên quan khác cho SV năm thứ nhất mới nhập học. Ngoài ra, Trường còn Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị - sinh viên đầu năm để  sinh viên hiểu rõ tình hình chính trị, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, các quy định của Trường và Đại học Huế cho toàn bộ sinh viên, các thông tin liên quan đến tình hình của Trường, các thay đổi về chương trình và kế hoạch đào tạo, các chế độ chính sách xã hội đối với SV.            2. Tổ chức các hoạt động triển lãm, văn hoá, văn nghệ, thể thao cho sinh viên.            3. Phối hợp với chính quyền và công an của Phường Thuận thành và Thành phố Huế xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên.

            4. Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, thỏa đáng cho sinh viên.

Dựa vào các văn bản, thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và liên bộ, hướng dẫn của Đại học Huế giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên đặc biệt là sinh viên diện chính sách, con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Các vấn đề như học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ, các khoản trợ cấp khác đều được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

            5. Theo dõi và đề xuất các hình thức khen thưởng và kỷ luật sinh viên chính xác, kịp thời.

            6. Quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên.

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật;- Có tinh thần học hỏi, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, tâm huyết với nghệ thuật, tinh thần nhân văn sâu sắc; ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường;- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát huy các giá trị truyền thống và tiếp thu có chọn lọc, học tập tinh hoa nhân loại.

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được 1. Kiến thức - Có hiểu biết về kiến thức lý luận chính trị, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;- Có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B;

- Nắm vững kiến thức văn hóa nghệ thuật của dân tộc Việt Nam của khu vực và thế giới, đó là động lực của sáng tạo nghệ thuật;

- Hiểu rõ được sự phát triển của xã hội trong và ngoài nước, nắm vững sự phát triển của nghệ thuật tạo hình quá khứ, hiện tại và định hướng cá nhân cho sự phát triển tương lai;

  - Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về nghệ thuật thị giác, về lý luận nghệ thuật vào việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

2. Kỹ năng cơ bản

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật tạo hình Điêu khắc. Có khả năng sáng tác, tác phẩm nghệ thuật Điêu khắc, hiểu biết một số ngành chuyên môn khác hỗ trợ về kỹ thuật, chất liệu trong tác phẩm, nhất là trong việc thực hiện những công trình tượng lớn ngoài trời;

- Vận dụng linh hoạt những kiến thức lý luận chuyên ngành vào việc nghiên cứu các chuyên đề về nghệ thuật tạo hình Điêu khắc vận dụng được trong sáng tác tác phẩm.

3. Kỹ năng tư duy

- Nắm cơ bản một số chất liệu tạo hình, gỗ, đá, kim loại, gốm... khai thác được các chất liệu đó trong xây dựng hình tượng nghệ thuật;

- Vận dụng một số kỹ năng kỹ xảo, sử dụng được một số kỹ thuật máy móc để hỗ trợ cho việc thực hiện tác phẩm;

- Chứng tỏ được khả năng tiếp cận một cách mềm dẻo, năng động và sáng tạo đối với các vấn đề nghệ thuật đương đại trong nước và khu vực;

- Chứng tỏ khả năng làm việc độc lập và nhóm, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu cái mới có chọn lọc;

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá được chất lượng tạo hình và hiệu quả nghệ thuật của các sáng tác tác phẩm Điêu khắc.

4. Kỹ năng chuyên môn thực tế, kỹ năng mềm

- Biết vận dụng kết hợp giữa học kiến thức chuyên môn và các lớp kỹ năng khác, nhằm giúp sinh viên tự tin hơn và vững vàng bước vào một cuộc sống năng động khi ra trường tìm việc và làm việc.

- Có kỹ năng tổ chức, thuyết trình tác phẩm, kỹ năng giao tiếp và ứng xử hiệu quả, kỹ năng làm việc độc lập và nhóm, các kỹ về năng tư duy sáng tạo, kỹ năng nhận thức và thay đổi bản thân. 

 

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Nghệ thuật ngành Điêu khắc có đủ năng lực để đảm nhiệm các vị trí và cơ hội nghề nghiệp sau:- Có khả năng công tác chuyên ngành ở các cơ quan Văn hóa cấp sở, phòng, tỉnh, thành phố, thị xã, huyện, xã trong hệ thống các cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan nước ngoài;- Có khả năng giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên ngành (Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bổ sung);

- Nhà Điêu khắc sáng tác chuyên nghiệp có khả năng hội nhập với trào lưu mỹ thuật truyền thống và đương đại ở trong nước, trong khu vực và quốc tế.

 Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng

STT

Nội dung

Hệ đào tạo Đại học chính quy

I

Điều kiện tuyển sinh            Thực hiện Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.           Thí sinh tham gia dự thi vào nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng có năng khiếu mỹ thuật, Trung cấp mỹ thuật và THPT (Địa phương và Quốc gia).           Các môn thi tuyển: Hình họa, Trang trí và xét tuyển môn Ngữ văn.

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)             - Quỹ phòng học đáp ứng nhu cầu đào tạo đặc thù mỹ thuật.            - Trang thiết bị học tập cũng như thiết bị hỗ trợ về công nghệ thông tin bảo đảm nhu cầu học và nghiên cứu của sinh viên            - Thư viện tại trường đầy đủ lượng sách tham khảo, nghiên cứu về chuyên ngành. Ngoài ra sinh viên có thể học tập, nghiên cứu tại trung tâm học liệu ĐH Huế.

 

III

Đội ngũ giảng viên             21 giảng viên: 17 thạc sỹ, 04 cử nhân

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học             1. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – học sinh để cung cấp các văn bản hướng dẫn về mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện dự thi kết thúc từng học phần hoặc môn học và các văn bản có liên quan khác cho SV năm thứ nhất mới nhập học. Ngoài ra, Trường còn Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị - sinh viên đầu năm để  sinh viên hiểu rõ tình hình chính trị, chủ trương của Đảng và Nhà nước, pháp luật nhà nước, các quy định của Trường và Đại học Huế cho toàn bộ sinh viên, các thông tin liên quan đến tình hình của Trường, các thay đổi về chương trình và kế hoạch đào tạo, các chế độ chính sách xã hội đối với SV.            2. Tổ chức các hoạt động triển lãm, văn hoá, văn nghệ, thể thao cho sinh viên.            3. Phối hợp với chính quyền và công an của Phường Thuận thành và Thành phố Huế xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên.

            4. Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, thỏa đáng cho sinh viên.

Dựa vào các văn bản, thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và liên bộ, hướng dẫn của Đại học Huế giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên đặc biệt là sinh viên diện chính sách, con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Các vấn đề như học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ, các khoản trợ cấp khác đều được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

            5. Theo dõi và đề xuất các hình thức khen thưởng và kỷ luật sinh viên chính xác, kịp thời.

            6. Quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên.

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật;- Có tinh thần học hỏi, tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo, tâm huyết với nghệ thuật, tinh thần nhân văn sâu sắc; ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường;- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát huy các giá trị truyền thống và tiếp thu, chọn lọc học tập tinh hoa nhân loại trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật ứng dụng.

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được 1. Kiến thức- Có hiểu biết về kiến thức lý luận chính trị, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;- Có trình độ ngoại ngữ tương đương chứng chỉ B;

- Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về nghệ thuật thị giác, về lý luận nghệ thuật vào việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

2. Kỹ năng cơ bản

2.1. Ngành Thiết kế Đồ họa – D210403

 Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa

- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế đồ họa;

- Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế các sản phẩm đồ họa công thương nghiệp và đồ họa văn hóa.

  Chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện

- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế mỹ thuật đa phương tiện;

- Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông trên phim ảnh, truyền hình với tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

2.2. Ngành Thiết kế thời trang – D210404

- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế thời trang;

- Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế các sản phẩm may mặc với tính thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

2.3. Ngành Thiết kế Nội thất – D210405

 Chuyên ngành Thiết kế Nội thất

- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế trang trí nội thất;

- Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế trang trí nội thất các công trình kiến trúc công nghiệp, thương mại, văn hóa và dân dụng.

Chuyên ngành Thiết kế truyền thống

- Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế tạo dáng sản phẩm thủ công mỹ nghệ;

- Hiểu rõ và vận dụng các phương pháp sáng tác thiết kế vào việc thiết kế và tạo dáng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống và hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

3. Kỹ năng tư duy

3.1. Ngành Thiết kế Đồ họa – D210403

Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa

- Có năng lực sáng tác, thiết kế trong lĩnh vực Đồ họa ứng dụng. Nắm vững ngôn ngữ và các phương pháp sáng tác thiết kế đồ họa; vận dụng một cách hiệu quả và sáng tạo vào quá trình sáng tác thiết kế đồ họa;

- Có kỹ năng vẽ, thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc và các phần mềm thiết kế đồ họa ứng dụng một cách thuần thục;

- Có kỹ năng diễn giải, phân tích, đánh giá được chất lượng thiết kế và hiệu quả nghệ thuật của các sản phẩm thiết kế đồ họa.

Chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện

- Có năng lực sáng tác, thiết kế trong lĩnh vực đồ họa đa phương tiện. Nắm vững ngôn ngữ và các phương pháp sáng tác thiết kế mỹ thuật đa phương tiện; vận dụng một cách hiệu quả và sáng tạo vào quá trình sáng tác thiết kế các sản phẩm quảng cáo động trên phim ảnh, truyền hình với tính nghệ thuật cao;

- Có kỹ năng vẽ, thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc và các phần mềm thiết kế mỹ thuật đa phương tiện một cách thuần thục;

- Có kỹ năng diễn giải, phân tích, đánh giá được chất lượng thiết kế và hiệu quả nghệ thuật của các sản phẩm thiết kế mỹ thuật đa phương tiện.

3.2. Ngành Thiết kế thời trang – D210404

- Có năng lực sáng tác, thiết kế trong lĩnh vực thiết kế thời trang;  Nắm vững ngôn ngữ và các phương pháp sáng tác thiết kế thời trang; vận dụng một cách hiệu quả và sáng tạo vào quá trình sáng tác thiết kế các sản phẩm may mặc với tính thẩm mỹ cao;

- Có kỹ năng vẽ, thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc và các phần mềm thiết kế thời trang một cách thuần thục;

- Có kỹ năng diễn giải, phân tích, đánh giá được chất lượng thiết kế và hiệu quả nghệ thuật của các sản phẩm thiết kế thời trang.

3.3. Ngành Thiết kế Nội thất – D210405

Chuyên ngành Thiết kế Nội thất:

- Có năng lực sáng tác, thiết kế trong lĩnh vực nội thất. Nắm vững ngôn ngữ và các phương pháp sáng tác thiết kế trang trí nội thất; vận dụng một cách hiệu quả và sáng tạo vào quá trình sáng tác thiết kế trang trí nội thất;

- Có kỹ năng vẽ, thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc và các phần mềm thiết kế trang trí nội – ngoại thất một cách thuần thục;

- Có kỹ năng diễn giải, phân tích, đánh giá được chất lượng thiết kế và hiệu quả nghệ thuật của các sản phẩm thiết kế nội thất.

Chuyên ngành Thiết kế truyền thống:

- Có năng lực sáng tác, thiết kế trong lĩnh vực trang trí thủ công mỹ nghệ. Nắm vững ngôn ngữ và các phương pháp sáng tác thiết kế truyền thống; vận dụng một cách hiệu quả và sáng tạo vào quá trình sáng tác thiết kế các sản phẩm Sơn mài, Gốm thủ công mỹ nghệ;

- Có trình độ kỹ thuật tốt để tạo tác ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có chất lượng kỹ thuật, nghệ thuật cao;

- Có kỹ năng diễn giải, phân tích, đánh giá được chất lượng thiết kế và hiệu quả nghệ thuật của các sản phẩm thiết kế truyền thống.

4. Kỹ năng chuyên môn thực tế, kỹ năng mềm:

- Có khả năng làm việc độc lập, tự nghiên cứu cũng như làm việc theo nhóm, theo dự án.

- Linh hoạt trong giải quyết công việc theo kế hoạch, tổ chức làm việc trong phạm vi chuyên môn của mình.

- Có khả năng khai thác, vận dụng sử dụng các công cụ như trang thiết bị, máy tính, các phần mềm chuyên dụng để phục vụ chuyên môn.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ 1. Ngành Thiết kế Đồ họa – D210403Cử nhân tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa: - Có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân liên quan đến  lĩnh vực đồ họa ứng dụng như in ấn, thiết kế, quảng cáo, trình bày ấn phẩm…

- Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh vực quảng cáo.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện:

- Có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân liên quan đến lĩnh vực thiết kế đa phương tiện như thiết kế các sản phẩm đồ họa truyền thông, quảng cáo động trên phim ảnh, truyền hình có tính thẩm mỹ cao.

- Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh vực Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện.

2. Ngành Thiết kế thời trang – D210404

 Cử nhân ngành Thiết kế thời trang:

- Có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân liên quan đến lĩnh vực thiết kế thời trang như sáng tác thiết kế các sản phẩm may mặc dân dụng có tính thẩm mỹ cao.

- Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh vực thời trang.

3. Ngành Thiết kế Nội thất – D210405

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Nội thất:

- Có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân liên quan đến lĩnh vực thiết kế trang trí nội thất như thiết kế kiến trúc, trang trí nội thất các công trình kiến trúc dân dụng và kiến trúc công nghiệp

- Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh vực thiết kế trang trí nội thất.

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế truyền thống:

- Có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân liên quan đến lĩnh vực thiết kế truyền thống như thiết kế tạo dáng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị nghệ thuật cao.

- Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh vực tạo dáng và thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

 Ngành Sư phạm Mỹ thuật – D140222

STT

Nội dung

Hệ đào tạo Đại học chính quy

I

Điều kiện tuyển sinh            Thực hiện Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.           Thí sinh tham gia dự thi vào ngành Sư phạm mỹ thuật có năng khiếu mỹ thuật, Trung cấp mỹ thuật và THPT (Địa phương và Quốc gia).           Các môn thi tuyển: Hình họa, Trang trí và xét tuyển môn Ngữ văn.

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)             - Quỹ phòng học đáp ứng nhu cầu đào tạo đặc thù mỹ thuật.            - Trang thiết bị học tập cũng như thiết bị hỗ trợ về công nghệ thông tin bảo đảm nhu cầu học và nghiên cứu của sinh viên            - Thư viện tại trường đầy đủ lượng sách tham khảo, nghiên cứu về chuyên ngành. Ngoài ra sinh viên có thể học tập, nghiên cứu tại trung tâm học liệu ĐH Huế.

 

III

Đội ngũ giảng viên             14 giảng viên: 14 thạc sỹ

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học 1. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – học sinh để cung cấp các văn bản hướng dẫn về mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện dự thi kết thúc từng học phần hoặc môn học và các văn bản có liên quan khác cho SV năm thứ nhất mới nhập học. Ngoài ra, Trường còn Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị - sinh viên đầu năm để  sinh viên hiểu rõ tình hình chính trị, chủ trương của Đảng và Nhà nước, pháp luật nhà nước, các quy định của Trường và Đại học Huế cho toàn bộ sinh viên, các thông tin liên quan đến tình hình của Trường, các thay đổi về chương trình và kế hoạch đào tạo, các chế độ chính sách xã hội đối với SV.2. Tổ chức các hoạt động triển lãm, văn hoá, văn nghệ, thể thao cho sinh viên.3. Phối hợp với chính quyền và công an của Phường Thuận thành và Thành phố Huế xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên.

4. Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, thỏa đáng cho sinh viên.

Dựa vào các văn bản, thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và liên bộ, hướng dẫn của Đại học Huế giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên đặc biệt là sinh viên diện chính sách, con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Các vấn đề như học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ, các khoản trợ cấp khác đều được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

5. Theo dõi và đề xuất các hình thức khen thưởng và kỷ luật sinh viên chính xác, kịp thời.

6. Quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên.

7. Thực hiện kế hoạch kiến tập, thực tập sư phạm tại các trường THCS, giúp sinh viên có kiến thức, thực hành giảng dạy.

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức nhiệm công dân. Nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật.- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề, có tác phong nghiêm túc đứng trên bục giảng, có tinh thần học hỏi, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường.- Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu có chọn lọc, học tập tinh hoa nhân loại trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được 1. Kiến thức: - Có hiểu biết về kiến thức lý luận chính trị, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;- Có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B;

- Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về nghệ thuật thị giác, về lý luận nghệ thuật vào việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Nắm vững khối kiến thức chuyên ngành và kỹ năng chuyên ngành sư phạm mỹ thuật.

2. Kỹ năng cơ bản

 - Nắm vững các kiến thức về phương pháp sư phạm, thực hành chức năng hoạt động dạy học bộ môn, tâm lý học và giáo dục học;

- Có trình độ sáng tạo và khả năng truyền thụ kiến thức nghệ thuật tốt;

- Nắm vững kỹ năng nghề nghiệp, vận dụng linh hoạt kỹ năng sư phạm, phương pháp giảng dạy Mỹ thuật, tổ chức thực hiện các bài giảng, thuyết trình thông qua hình thức tổ chức họat động dạy học.

- Có kỹ năng ứng dụng thực hành chuyên môn, kỹ năng phân tích sáng tạo, phát triển ý tưởng và khả năng nghiên cứu xử lý các kỹ thuật, chất liệu...

3. Kỹ năng tư duy

- Nắm vững kỹ năng sư phạm, khả năng giáo dục nghệ thuật, thực hiện các bài giảng, thuyết trình thông qua hình thức tổ chức họat động dạy học, nâng cao phương pháp giảng dạy sư phạm, thâm nhập thực tế bằng các hình thức thực địa, tham quan.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học, đánh giá và phân tích tác phẩm Mỹ thuật.

- Có khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn dạy học và sáng tạo tác phẩm.

- Có khả năng trình bày và diễn giải các vấn đề, ý tưởng nghệ thuật, giải pháp tạo hình của bản thân bằng ngôn ngữ nói và viết;

4. Kỹ năng chuyên môn thực tế, kỹ năng mềm

- Có kỹ năng thực hành chuyên môn, sáng tạo ý tưởng, phát triển hệ thống lý luận và nghiên cứu sâu tính năng của các chất liệu sử dụng để thể hiện tác phẩm có hiệu quả cao về kỹ thuật xử lý chất liệu.

- Có khả năng  nghiên cứu, tiếp cận thực tế, hòa nhập cộng đồng, cập nhật kiến thức mới.

- Có khả năng giao tiếp và ứng xử linh hoạt, hiệu quả; có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm đồ họa.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ - Giáo viên giảng dạy Mỹ thuật tại các trường THCS, Trung cấp Mỹ thuật hoặc các giảng viên giảng dạy Mỹ thuật tại các trường Cao đẳng, Đại học có cùng chuyên ngành.- Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Mỹ thuật có thể tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân có đào tạo về Mỹ thuật hoặc thực hiện các công việc liên quan đến mỹ thuật...- Có thể trở thành họa sĩ sáng tác chuyên nghiệp, có khả năng hội nhập với trào lưu mỹ thuật truyền thống và đương đại ở trong nước, trong khu vực và quốc tế.

 

 

 

Ngành Đồ họa tạo hình – D210104

STT

Nội dung

Hệ đào tạo Đại học chính quy

I

Điều kiện tuyển sinh            Thực hiện Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.           có năng khiếu mỹ thuật, Trung cấp mỹ thuật và THPT (Địa phương và Quốc gia).           Các môn thi tuyển: Hình họa, Trang trí và xét tuyển môn Ngữ văn.

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)             - Quỹ phòng học đáp ứng nhu cầu đào tạo đặc thù mỹ thuật.            - Trang thiết bị học tập cũng như thiết bị hỗ trợ về công nghệ thông tin bảo đảm nhu cầu học và nghiên cứu của sinh viên            - Thư viện tại trường đầy đủ lượng sách tham khảo, nghiên cứu về chuyên ngành. Ngoài ra sinh viên có thể học tập, nghiên cứu tại trung tâm học liệu ĐH Huế.

 

III

Đội ngũ giảng viên             08 giảng viên: 05 thạc sỹ, 03 cử nhân

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học             1. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – học sinh để cung cấp các văn bản hướng dẫn về mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện dự thi kết thúc từng học phần hoặc môn học và các văn bản có liên quan khác cho SV năm thứ nhất mới nhập học. Ngoài ra, Trường còn Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị - sinh viên đầu năm để  sinh viên hiểu rõ tình hình chính trị, chủ trương của Đảng và Nhà nước, pháp luật nhà nước, các quy định của Trường và Đại học Huế cho toàn bộ sinh viên, các thông tin liên quan đến tình hình của Trường, các thay đổi về chương trình và kế hoạch đào tạo, các chế độ chính sách xã hội đối với SV.            2. Tổ chức các hoạt động triển lãm, văn hoá, văn nghệ, thể thao cho sinh viên.            3. Phối hợp với chính quyền và công an của Phường Thuận thành và Thành phố Huế xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên.

            4. Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, thỏa đáng cho sinh viên.

Dựa vào các văn bản, thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và liên bộ, hướng dẫn của Đại học Huế giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên đặc biệt là sinh viên diện chính sách, con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Các vấn đề như học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ, các khoản trợ cấp khác đều được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

            5. Theo dõi và đề xuất các hình thức khen thưởng và kỷ luật sinh viên chính xác, kịp thời.

            6. Quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên.

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Có lập trường tư tưởng vững vàng, ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật;- Có tinh thần tự nghiên cứu sáng tạo, tiếp thu kiến thức mới, và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy các giá trị truyền thống đồ họa thế giới và dân gian, dân tộc. 

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
  1. 1.      Kiến thức

- Có hiểu biết về kiến thức lý luận chính trị, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

- Có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B;

- Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về nghệ thuật thị giác, về lý luận nghệ thuật vào việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Nắm vững những kiến thức cơ sở nghệ thuật thuộc khối/nhóm ngành nghệ thuật và mỹ thuật với trình độ lý luận nhất định về mỹ thuật;

- Nắm vững và vận dụng các phương pháp sáng tạo nghệ thuật và ngôn ngữ đồ họa để xây dựng một tác phẩm mỹ thuật có nội dung mang tính dân tộc và hiện đại theo phong cách cá nhân.

  1. 2.      Kỹ năng cơ bản

- Vận dụng các yếu tố tạo hình trong sáng tác tác phẩm đồ họa thể hiện thị hiếu thẩm mỹ tốt;

- Nắm vững và vận dụng linh hoạt các kỹ thuật in ấn của từng chất liệu như: In nổi, in phẳng, in chìm, in xuyên, in monotype, monoprint collagraph và các kỹ thuật in ấn tổng hợp khác để sáng tác các tác phẩm mỹ thuật thuộc ngành Đồ họa in ấn;

- Nắm vững các kỹ thuật vẽ tay của từng chất liệu như: Màu nước, mực nho, bút sắt... và kết hợp một số các kỹ thuật vẽ tay khác để sáng tác các tác phẩm mỹ thuật thuộc ngành Đồ họa;

- Có khả năng sử dụng các phương tiện hiện đại phục vụ sáng tác nghệ thuật tạo hình.

  1. 3.      Kỹ năng tư duy

- Có phương pháp tư duy sáng tạo nghệ thuật; Có thể phân tích, đánh giá chất lượng và hiệu quả tác phẩm nghệ thuật tạo hình;

- Có khả năng trình bày và diễn giải các vấn đề, ý tưởng nghệ thuật, giải pháp tạo hình của cá nhân;

- Chủ động xây dựng đề tài, và sáng tác tác phẩm đồ họa.

  1. 4.      Kỹ năng chuyên môn thực tế, kỹ năng mềm

- Có khả năng độc lập trong nghiên cứu, thể nghiệm các hình thức nghệ thuật và tìm tòi các kỹ thuật mới để phát triển tác phẩm;

- Có khả năng sáng tác, tham gia triển lãm mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp;

- Có thể thực hành và làm việc trong các môi trường nghệ thuật khác nhau;

- Có khả năng nghiên cứu mỹ thuật và năng lực quản lý về mỹ thuật nói riêng và văn hóa, nghệ thuật nói chung.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ          - Có thể độc lập trong nghiên cứu, thể nghiệm các hình thức nghệ thuật mới;         - Có khả năng sáng tác tác phẩm tạo hình thuộc lĩnh vực Đồ họa in ấn, hoặc vẽ tay thể hiện trình độ thẩm mỹ tốt, đáp ứng nhu cầu thưởng thức mỹ thuật trong xã hội;- Có khả năng giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên ngành và phổ thông (Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bổ sung);

   - Có thể làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật ở các cơ quan, đơn vị tổ chức trong và ngoài nước.

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.