Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017- 2018

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, then thưởng ngành Giáo dục;
Thực hiện công văn số 256/ĐHH-VP ngày 08/03/2018 của Đại học Huế về việc đăng ký thi đua năm học 2017-2018. Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017-2018 đối với tập thể và cá nhân (biểu mẫu đính kèm). Tiêu chuẩn cụ thể các danh hiệu được đăng tải trên website của nhà trường.
Các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2017-2018 về Phòng Tổ chức-Hành chính (qua Tổ TTPC-TĐKT) trước 16h00 ngày 16/03/2018(Thứ 6).

Đính kèm: CV_256_DHH_VP (Thi đua khen thưởng năm học 2017-2018)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.