đăng ký xét khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2019

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kính gửi:  Trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 1374/ĐHH-VP ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Đại học Huế về việc xét khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2019. Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến, triển khai việc xét khen thưởng khuyến khích tài năng đến toàn thể CBVC-HĐLĐ được biết để đăng ký và làm hồ sơ (đăng ký theo Mẫu 1/KKTN).

Các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký xét khen thưởng về Phòng Tổ chức - Hành chính qua  trước 10h00 ngày 29/10/2019.

Đính kèm: CV_1374_DHH_VP

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.