Đề tài, hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp Trường

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

Stt Tên đề tài Mã số Chủ nhiệm đề tài Kết quả NT
I Năm 2001        
1 Điêu khắc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới T2001.11.01 Nguyễn Hiền Khá 2001
2 Một số suy nghĩ về phương pháp dạy vẽ tranh Lụa T2001.11.02 Hồ Sĩ Ngọc Tốt 2001
3 Một số vấn đề tâm lý khi tiếp cận học Điêu khắc ở Sinh viên T2001.11.03 Phan Xuân Hòa Khá 2001
4 Hoa văn trong trang phục người Thái T2001.11.06 Hồ Thị Huyền Khá 2001
5 Một số suy nghĩ về việc kiến tạo không gian kiến trúc cho việc giảng dạy học tập nghệ thuật T2001.11.08 Lê Đình Nam Khá 2001
6 Phương pháp giảng dạy bộ môn hình họa T2001.11.10 Nguyễn Thị Mỹ Khá 2001
II Năm 2002        
1 Tư tưởng thẫm  mỹ tạo hình thời Phục hưng T.2001.11.01 Phan Thanh Bình Tốt 2002
III Năm 2003        
1 Tổng thuật Mỹ thuật Thời Nguyễn T2003.11.02 Hồ Thị Huyền Tốt 2003
2 Ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình T.2003.11.03 Phan Thanh Bình Khá 2003
IV Năm 2004        
1 Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho giảng dạy Mỹ học chuyên ngành Mỹ thuật và phân tích tranh T2004.11.01 Quách Hải Thọ Tốt 2004
2 Bước đầu xây dựng định hướng giảng dạy  Tiếng Anh cho chuyên ngành Mỹ thuật T2004.11.02 Trần Thị Bích Ngọc Tốt 2004
3 Tiếp cận các tác phẩm tạo hình bằng các quy luật thị giác T2004.11.04 Võ Xuân Huy Khá 2004
4 Hệ thống tư liệu trực quan đa phương tiện học phần trang trí hệ Đại học Hội họa T2004.11.05 Phạm Thị Tuyết Tốt 2004
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện nghệ thuật tạo hình T2004.11.07 Phan Thanh Bình Tốt 2004
V Năm 2005        
1 Hình tượng người phụ nữ trong tranh T2005.11.02 Th.S Nguyễn Thị Mỹ Tốt 2005
2 Nâng cao chất lượng phục vụ đào tạo và NCKH của Thư viện trường ĐHNT Huế T2005.11.03 Nguyễn Thị Phương Tú Tốt 2005
VI Năm 2006         
A (Cấp Trường)        
1 Phối hợp thực hiện giáo trình điện tử phục vụ cho việc giảng dạy Mỹ học chuyên ngành nghệ thuật tạo hình T2006.11.05 CN. Quách Hải Thọ Tốt 2006
B (Cấp Khoa)        
1 Tư liệu trực quan CK Sơn dầu K2006.11.01 CN Nguyễn Duy Linh Khá 2006
2 Tư liệu trực quan CK Lụa K2006.11.02 CN Hồ Sỹ Ngọc Tốt 2006
3 Tìm hiểu việc sử dụng máy tính trong nghiên cứu và học tập của sinh viên  ngành MTUD K2006.11.04 CN Lê Văn Ba Tốt 2006
4 Anh sáng trong không gian nội thất T2006.11.05 CN Đỗ Quang Trung Tốt 2006
5 Nghệ thuật Điêu khắc Chăm ở Thừa Thiên Huế T2006.11.06 CN Phan Thế Bính Tốt 2006
C (CLB, Triển lãm học thuật)        
1 Triển lãm bản dập hoa văn thời Nguyễn CLBHọc thuật ThS. Phan Thanh Bình Hoàn thành 2006
2 Tài liệu trực quan CL sơn dầu (cấp khoa) K2006.11.02 Nguyễn Duy Linh Hoàn thành 2006
3 Workshop Nghệ thuật sắp đặt CLB Học thuật Lê Thừa Tiến   2006
4 Giới thiệu về Macromedia Flash CLBHọc thuật Nguyễn Thị Hiền Lê   2006
5 Ứng đụng CNTT trong GD Hội thảo Nguyễn Thiện Đức   2006
6 Thử nghiệm kỹ thuật in khắc gổ K2006.11.06 Nguyễn Thị Hải Hòa   2006
7 Ánh sáng trong không gian nội thất K2006.11.07 Đổ Qung Trung   2006
8 Nghệ thuật điêu khắc chăm ở TTH K2006.11.08 Phan Thế Bính   2006
9 Phối hợp xây dựng giáo trính DT Mỹ học chuyên ngành NTTH T2006.11.05 Quách Hải Thọ   2006
10 Tìm hiểu sử dụng máy tính trong NC và học tập của sinh viên MTUD K.2006.11.05 Lê Văn Ba   2006
11 Cơ sở lý thuyết về nghệ thuật tranh in đá T2006.11.07 ThS. Phan Thanh Bình Khá 2006
 VII  Năm 2007        
A (Cấp trường)        
1 Yếu tố dân gian trong nghệ thuật khảm sành sứ trang trí (Cấp trường) T.2007.11.01 Th.S Phan Thanh Bình Tốt 2007
2 Tư liệu trực quan về phương pháp vẽ lụa cơ bản (Cấp trường) T.2007.11.02 CN Phạm Thị Tuyết Tốt 2007
3 Ứng dụng Tin học xử lý hình ảnh và biên soạn giáo trình điện tử (Cấp trường) T.2007.11.03 CN Nguyễn Thị Hiền Lê Khá 2007
4 Kết hợp phương pháp cấu trúc trong giảng dạy Trang trí và phân tích bố cục – Khoa SP HH – AN (Cấp trường) T.2007.11.06 CN Nguyễn Thanh Tùng Tốt 2007
5 Điêu khắc Môi trường (Tượng công viên) Cấp trường T.2007.11.07 CN Nguyễn Hiền Khá 2007
  Ứng dụng CNTT trong giảng dạy khoa Điêu khắc (Cấp trường) T.2007.11.08 CN Phan Xuân Hòa Khá 2007
6 Sự hình thành phong cách cá nhân trong Mỹ thuật Việt Nam hiện đại nửa đầu TK XX (Cấp trường) T.2007.11.12 CN. Trần Thị Hoài Diễm Khá 2007
B Cấp khoa, Khảo sát        
1 Xây dựng CSDL ngành MTUD phục vụ sinh viên nghiên cứu và tự học qua hệ thống CD – ROM (Cấp khoa)   Th.S Trần Thanh Bình   2007
2 Khảo sát nhu cầu và xây dựng tiêu chí, nội dung hợp tác quốc tế trong lĩnh vực mỹ thuật với các trường Đại học Mỹ thuật Thái Lan năm 2008 (Khảo sát)   CN. Trần Thị Bích Ngọc Hoàn thành 2007
 VIII  Năm 2008        
A (Cấp trường)         
1 Tính phồn thực trong Mỹ thuật cổ Việt Nam T.2008.11.01 ThS. Phan Thanh Bình Tốt 2008
2 Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Khoa Điêu khắc (chuyển từ 2007) T.2008.11.03 CN Phan Xuân Hòa   2008
3 Lý thuyết biểu trưng- Ngôn ngữ của Design  (Chuyển từ 2007) T.2008.11.05 ThS. Nguyễn Thanh  Hải Tốt 2008
4 Khảo sát đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng NCKH của sinh viên trường Đại học Nghệ thuật Huế T.2008.11.06 CN Trần Thị Hoài Diễm Hoàn thành 2008
5 Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cán bộ tại trường Đại học Nghệ thuật Huế sau khi chia tách T.2008.11.07 CN Quách Hải Thọ Hoàn thành 2008
6 Tư liệu trực quan về phương pháp vẽ lụa cơ bản (chuyển từ 2007) T.2008.11.08. CN Phạm Thị Tuyết Tốt 2008
B (Cấp khoa – Hội thảo)        
1 Rà soát chương trình cơ bản chuyên ngành đánh giá và đề xuất   CN. Nguyễn Đức Huy Hoàn thành 2008
2 Workshop hình họa đa chất liệu cho Sinh viên   CN. Nguyễn Duy Linh Hoàn thành 2008
3 Triển lãm Mỹ thuật Giảng viên 20/11   Th.S Hà Văn Chước Hoàn thành 2008
4 Triển lãm Mỹ thuật Sinh viên 20/11   CN. Phạm Bình Minh Hoàn thành 2008
5 Tập hợp các hệ thống mẫu vẽ theo các cấp độ học trong nghiên cứu hình họa   CN. Phạm Hoàng Anh Hoàn thành 2008
6 Xây dựng dữ liệu quản lý SV theo mã hóa   CN. Nguyễn Thị Ngọc Minh Hoàn thành 2008
7 Chương trình tập huấn Ngoại khóa  ngắn hạn về kỹ thuật làm phim trên AFTER EFFECT và  ADOBE PREMIER  cho SV ngành Đồ  họa Ứng dụng.   CN. Nguyễn Thiện Đức Hoàn thành 2008
8 Hội nghị cấp khoa về việc tìm kiếm các mô hình thực tập, thực tế hiệu quả cho ngành MTUD   Ban Chủ nhiệm khoaĐH – MTUD Hoàn thành 2008
9 Hội thảo đa khoa   Th.S Hà Văn Chước Hoàn thành 2008
10 Tập huấn về Object Art và Ready – Made cho Sinh viên   Th.S Đỗ Kỳ Huy Hoàn thành 2008
11 Triển lãm nghiên cứu sáng tác mới của Giảng viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11   Khoa Hội họa(Đỗ Kỳ Huy) Hoàn thành 2008
12 Triển lãm sáng tác ngoài giờ của Sinh viên nhân dịp kết thúc năm Dương lịch  2008.   Đoàn TNCS HCM(Lê Phan Quốc) Hoàn thành 2008
13 Phục dựng giới thiệu tranh dân gian làng Sình Huế.   Th.S Phan Thanh Bình Hoàn thành 2008
14 Tổ chức 05 CLB học thuật về Nghệ thuật mới (GV thực hiện)   ĐH1ĐK – BGH – SP – HH – ĐH-MTUD Hoàn thành * 2008
15 Nghiên cứu Mỹ thuật dân gian ở Huế   TT NC TH ÂN-MT(Lê Đình Thuận)    
16 Triển lãm kết quả nghiên cứu sáng tác của khoa Đồ họa – MTƯD   Khoa ĐH – MTUD Hoàn thành 2008
17 Khảo sát, đánh giá nghệ thuật khảm sứ lăng Kiên Thái Vương   GV Phan Thanh Bình(hướng đẫn) Hoàn thành 2008
18 Nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh tiêu chí hợp tác quốc tế   Phòng QLKH – ĐN(Trần Thị Bích Ngọc) Hoàn thành 2008
19 Trưng bày hình ảnh và báo cáo về Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mỹ thuật   Đảng ủy – Đòan TNCS(Lê Phan Quốc) Hoàn thành 2008
IX Năm 2009        
A Cấp trường        
1 Tư liệu trực quan đa phương tiện môn Hình họa –T.2009.11.01   CN. Phạm Bình MinhCN. Nguyễn Thị Hiền Lê Khá 2009
2 Tư liệu trực quan đa phương tiện môn Cơ sở tạo hình. –T.2009.11.02   CN. Hoàng ChưởngCN. Nguyễn Thị Hiền Lê Tốt 2009
3 Tư liệu trực quan đa phương tiện Sơn mài –T.2009.11.03   CN.Lương Thị Ánh TuyếtCN. Nguyễn Thị Hiền Lê Khá 2009
4 Kỹ thuật vẽ than trong nghiên cứu hình họa. –T.2009.11.04   CN. Nguyễn Văn Hoàng Đạt 2009
5 Từ điển bỏ túi chuyên ngành Mỹ thuật Anh – Việt –T.2009.11.05   CN. Nguyễn Thị Hiền Lê Tốt 2009
6 Thể tài tranh dân gian làng Sình   Th.S Phan Thanh Bình Tốt 2009
B Cấp khoa, Hội thảo, CLB, TL        
1 Xây dựng hệ thống phương pháp thông tin về khuynh hướng thiết kế. (cấp khoa)   CN. Nguyễn Thị Th.Mai Hoàn thành 2009
2 Hội thảo khoa học cấp Khoa về đổi mới công tác quản lý hoạt động dạy học các môn chuyên ngành theo học chế tín chỉ.   Th.S Trần Thanh Bình Hoàn thành 2009
3 Hội thảo Khoa học cấp Khoa về đổi mới phương pháp dạy học bằng mô hình trực quan.   CN. Nguyễn Thiện Đức Hoàn thành 2009
4 Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên. (CLB)   CN. Trương Thiện Hoàn thành 2009
5 Trưng bày công trình NCKH của Cán bộ - giảng viên từ 1994 – đến nay.   CN. Trần Thị Hoài Diễm Hoàn thành 2009
6 Triển lãm mỹ thuật giảng viên toàn trường ĐHNT ngày 20/11.   Th.S Đỗ Kỳ Huy Hoàn thành 2009
IX Năm 2010        
A Cấp trường        
1 Cơ sở lý thuyết kỹ thuật in lưới – T.2010.11.01   CN. Lê Văn Ba Khá 2010
2 Xây dựng dữ liệu điện tử, tài liệu tham khảo Mỹ thuật. – T.2010.11.02   CN. Quách Hải Thọ Khá 2010
3 Cơ sở lý thuyết – thực hành kỹ thuật in đồng. T.2010.11.03   Th.S Nguyễn Thị Hòa Khá 2010
4 Hệ thống không gian và các dạng bố cục trong Hội họa – T.2010.11.04   CN. Tô Trần Bích Thúy Khá 2010
5 Phục dựng bản khắc tranh dân gian làng Sình (Huế) tại trường Đại học Nghệ thuật. – T.2010.11.05   Th.S Phan Thanh Bình Hoàn thành 2010
6 Hệ thống tư liệu trực quan giảng dạy thực hành chất liệu sơn mài – T.2010.11.06   CN. Trương Thiện Khá 2010
7 Nghệ thuật Chăm tại Thừa Thiên Huế và Bắc miền Trung – T.2010.11.07   CN. Phan Thế Bính Đạt 2010
B. Cấp Khoa        
1 Cơ sở ngôn ngữ Đồ họa tạo hình – K.2010.11.01   Hồ Thị Phương Thảo Khá 2010
2 Biên dịch tài liệu tham khảo phục vụ đổi mới giáo trình trang trí – bố cục – K.2010.11.02   Lê Thị Minh Nguyệt. Khá 2010
3 Biểu hiện tính dục trong tranh khắc Nhật Bản – K.2010.11.03   Lê Anh Tuấn Khá 2010
4 Dấu ấn nguyên thủy trong nghệ thuật hiện đại  - K.2010.11.04   Lê Thị Tiềm Khá 2010
C. CLB. Triển lãm, Tập huấn, Chuyên đề, Hội thảo        
1 Triển lãm các tác phẩm chào mừng ngày 20/11   Nguyễn Đức Huy (Chủ trì) Hoàn thành 2010
2 Triển lãm các tác phẩm của cán bộ giảng viên đã nghỉ hưu của trường Đại học Nghệ thuật Huế.   Nguyễn Đức Huy (Chủ trì) Hoàn thành 2010
3 Triển lãm tranh của nhóm giảng viên khoa SPMT   Tập thể khoa SPMT Hoàn thành 2010
4 Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật sáng tác về Huế của CB – GV trường ĐHNT.   Lê Đình Thuận (Chủ trì) Hoàn thành 2010
5 Triển lãm của CLB giảng viên trẻ   Phan Lê Chung (Chủ trì) Hoàn thành 2010
6 Triển lãm cá nhân.   Võ Xuân Huy Hoàn thành 2010
7 Tổ chức Tập huấn công tác Nghiên cứu khoa học sinh viên.   Trần Thị Hoài Diễm Hoàn thành 2010
X Năm 2011        
A Cấp Trường        
1 Phác thảo hướng xây dựng thư viện hiện đại tại trường Đại học Nghệ thuật Huế T.2011.11.01 Đỗ Thị Thu Trang Khá 2011
2 Nguyên lý cân bằng trong hội họa T.2011.11.02 Tô Trần Bích Thúy Khá 2011
3 Nghệ thuật khảm sành sứ lăng Kiên Thái Vương (chú dẫn ảnh, bản dập) T.2011.11.03 Phan Thanh Bình Hoàn thành 2011
4 Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế T.2011.11.04 Ngô Thị Lan Hương Hỗ trợ bảo vệ 2011
5 Biện pháp quản lý hoạt động Mỹ thuật cộng đồng của sinh viên trường Đại học Nghệ thuật – ĐHH T.2011.11.05 Trần Thị Hoài Diễm Hỗ trợ bảo vệ 2011
6 Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo các môn Mỹ thuật ở trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế T.2011.11.06 Hồ Đắc Diễm Thường Hỗ trợ bảo vệ 2011
7 Trí sáng tạo của sinh viên trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế T.2011.11.07 Hà Thị Hoài Hương Hỗ trợ bảo vệ 2011
8 Đánh giá việc giảng dạy sách “New cutting Edge Pre-Intermediate” tại trường Đại học Nghệ thuật – ĐHH T.2011.11.08 Trần Thị Bích Ngọc Hỗ trợ bảo vệ 2011
B Hội nghị, Hội thảo, hoạt động SHTT và các nhiệm vụ cấp cơ sở khác        
1 Triển lãm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Phòng KHCN – HTQT Nguyễn Đức Huy Hoàn thành 2011
2 Tập huấn NCKH cán bộ - giảng viên Phòng KHCN – HTQT Trần Thị Hoài Diễm Hoàn thành 2011
3 Hoạt động sở hữu trí tuệ Trường ĐHNT Nguyễn Đức Huy Hoàn thành 2011
XI Năm 2012        
A Cấp trường        
1 Nghiên cứu kỹ thuật nhiếp ảnh cơ bản và việc áp dụng bộ môn Nhiếp ảnh trong sáng tạo nghệ thuật T2012.11.01 Phan Lê Chung Đạt 2012
2 Ứng dụng CNTT trong quá trình lưu trữ, quản lý, sử dụng và chia sẻ văn bản trong công tác hành chính tại trường Đại học Nghệ thuật T.2012.11.02 Phạm Minh Hải Khá 2012
3 Tìm hiểu văn hóa lối sống của sinh viên trường ĐHNT – ĐHH hiện nay T.2012.11.04 Chu Tiến Lực Khá 2012
4 Nghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng trong dữ liệu video T.2012.11.05 Quách Hải Thọ Hỗ trợ bảo vệ 2012
5 Nghệ thuật trang trí gốm sứ trong nội thất lăng Khải Định ở Huế T.2012.11.06 Lê Thị Tiềm Hỗ trợ bảo vệ 2012
6 Biện pháp quản lý cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo ở trường Đại học Nghệ thuật - ĐHH T.2012.11.07 Nguyễn Vũ Lân Hỗ trợ bảo vệ 2012
7 Bước đầu nghiên cứu cơ sở dữ liệu môn Giải phẫu tạo hình T.2012.11.08 Hoàng Phúc Quý Khá 2012
B Hội nghị, Hội thảo, CLB, Triển lãm và các hoạt động khác    
1 Chế tác, phục dựng, tái tạo một số màu và bút tô vẽ từ nguồn tự nhiên trong tranh dân gian làng Sình (Huế)   Phan Thanh Bình Hoàn thành 2012
2 Hội thảo và triển lãm về đổi mới chương trình giảng dạy Hình họa và Trực họa   Hoàng Chưởng Hoàn thành 2012
3 Triển lãm các tác phẩm tốt nghiệp ngành Hội họa   Phạm Thị Tuyết Hoàn thành 2012
4 Triển lãm đánh giá tổng kết việc triển khai chuyển đổi từ đào tạo chuyên khoa chất liệu sang đào tạo đa chất liệu ngành Hội họa   Đỗ Kỳ Huy Hoàn thành 2012
5 Hệ thống cơ sở dữ liệu các công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cơ sở từ năm 1994 – đến nay trên hệ thống thư viện điện tử (giai đoạn 1)   Trần Thị Hoài Diễm Hoàn thành 2012
6 Sáng kiến kinh nghiệm: “Triển khai áp dụng hệ thống lọc nước tự động phục vụ nước uống công cộng cho SV trường ĐHNT”   Nguyễn Thọ Đông Khá 2012
7 Tổ chức Triển lãm tranh chào mừng ngày 20/11 (toàn trường)   Phòng KHCN-HTQTchủ trì Hoàn thành 2012
8 Xây dựng bảng thông tin khoa học – nghệ thuật       2012
9 Hoạt động SHTT   Quách Hải Thọ Hoàn thành 2012
XII Năm 2013        
A Cấp trường        
1 Yếu tố ánh sáng trong một số tác phẩm Hội họa T.2013-11.01 Lê Thị Tiềm Chuyển 2014 2013
2 Tư liệu trực quan học phần Tạo hình Đa phương tiện T.2013-11.02 Phan Lê Chung Chuyển 2014 2013
3 Biện pháp quản lý công tác đào tạo đại học – VLVH của trường Đại học Nghệ thuật - ĐHH T.2013-11.03 Hồ Đắc Diễm Thường Chuyển 2014 2013
4 Nghiên cứu các mẫu thiết kế đồ nội thất Hoàng cung và các phủ đệ ở Huế T.2013-11.04 Nguyễn Đăng Lướng Chuyển 2014 2013
5 Sự khác biệt giữa phương pháp thiết kế website thương mại và phương pháp thiết kế website nghệ thuật T.2013-11.05 Nguyễn Văn Đủ Chuyển 2014 2013
6 Ý nghĩa văn hóa- tâm linh của một số kiểu thức trang trí cơ bản trong mỹ thuật thời Nguyễn. T.2013-11.06 Phạm Minh Hải Chuyển 2014 2013
7 Giá trị nghệ thuật trang trí tại Điện Gia Thành (Quần thể Lăng Gia Long ) T.2013-11.07 Phan Thanh Bình Chuyển 2014 2013
8 Xu hướng ứng dụng nghệ thuật chữ trong thiết kế đồ họa T.2013-11.08 Nguyễn Thị Thanh Trà Chuyển 2014 2013
9 Nghiên cứu các phương pháp xây dựng hình tượng trong thiết kế poster T.2013-11.09 Võ Quang Phát Chuyển 2014 2013
10 Nghiên cứu xây dựng cơ sở thực tiễn của Đề án đào tạo SĐH tại trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế T.2013-11.10 Trần Thị Hoài Diễm Tốt 2013
11 Tiếp cận tranh trừu tượng – Một vài nhận định T.2013-11.11 Nguyễn Thanh Tùng Chuyển 2014 2013
12 Nghiên cứu đặc điểm cảm xúc của sinh viên trường ĐHNT - ĐHH T.2013-11.12 Hà Thị Hoài Hương Chuyển 2014 2013
13 Tư duy về hình trong Hội họa phương Đông T.2013-11.13 Tô Trần Bích Thúy Chuyển 2014 2013
14 Nghiên cứu, giải nghĩa một số thuật ngữ mới trong Hội họa đương đại, phục vụ nhu cầu học tập và NCKH của CB, GV và SV trường ĐHNT T.2013-11.14 - Trần Thị Hằng Nga- Võ Thị Minh Phương Chuyển 2014 2013
15 Thiết kế các bài đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành liên quan đến Mỹ thuật Huế T.2013-11.15 Trần Thị Bích Ngọc Chuyển 2014 2013
16 Nghiên cứu mặt nạ Tuồng Huế dưới góc độ tín hiệu Design T.2013-11.16 Nguyễn Thanh Hải Chuyển 2014 2013
B Hội nghị, Hội thảo, CLB, Triển lãm và các hoạt động khác        
1 Hội thảo: Đổi mới nội dung chương trình giảng dạy của khoa SPMT – trường ĐHNT - ĐHH   Khoa Sư phạm Mỹ thuật Chuyển 2014 2013
2 Triển lãm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013   Phòng KHCN-HTQT Hoàn thành 2013
s3 Khảo sát, đánh giá  nghệ thuật nề họa tại  Đại Nội Huế   Tổ Cơ sở ngành Chuyển 2014 2013
4 Xây dựng thông tin bảng  tin  ảnh HTQT   Quách Hải Thọ - Trần Thị Bích Ngọc Hoàn thành 2013
5 Triển lãm tranh Đồ họa mini Sinh viên và GV Đồ họa   Bộ môn Đồ họa Hoàn thành 2013
6 Triển lãm các tác phẩm chuyên khoa xuất sắc   Hoàng Chưởng Chuyển 2014 2013
7 Tập huấn hoạt động NCKH cho CB-GV trường ĐHNT   Phòng KHCN-HTQT Hoàn thành 2013
8 Tổ chức hoạt động sáng tác chuyên môn cho sinh viên trường ĐHNT   Phòng KHCN-HTQT Chuyển 2014 2013
9 Tập huần – Tranh truyện   Lương Ánh Tuyết Hoàn thành 2013
10 Số hóa cơ sở dữ liệu các công trình NCKH cấp Bộ, cơ sở, trên hệ thống thư viện điện tử (giai đoạn 2)   Phòng KHCN-HTQT Chuyển 2014 2013
11 Tọa đàm – Triển lãm tác phẩm mới của nhóm nghệ sĩ trẻ   Nhóm GV trường ĐHNTPhan Lê Chung chủ trì Hoàn thành 2013
12 Hoạt động chuyên môn: Triển khai hoạt động và trưng bày các tác phẩm của Cố HS Vũ Tấn Bá   Phòng KHCN - HTQT Chuyển 2014 2013
13 Tập huấn trang bị kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin, giới thiệu nguồn tài liệu mỹ thuật trên phần mềm quản lý thư viện VEMIS LIBRARY cho sinh viên trường ĐHNT   Đỗ Thị Thu Trang Hoàn thành 2013
14 Xây dựng thông tin bản tin hoạt động KHCN (thường kỳ) (tin, bài viết, các hoạt động chuyên môn liên quan)   Võ Thị Minh Phương– Trần Thị Hoài Diễm Hoàn thành 2013
15 Tập huấn hoạt động SHTT   Quách Hải Thọ Hoàn thành 2013
16 Khảo sát xây dựng đánh giá 20 năm đào tạo SPMT khu vực Miền Trung – Tây Nguyên   BGH, P.KHCN-HTQT, P. ĐTCTSV Hoàn Thành 2013
17 Xây dựng tổng tập tư liệu hình ảnh và di cảo của Cố HS. Tôn Thất Đào   BGH - Phòng KHCN-HTQT Hoàn thành 2013
XIII Năm 2014        
1 Yếu tố ánh sáng trong một số tác phẩm Hội họa T.2013-11.01 Lê Thị Tiềm Khá 2014
2 Biện pháp quản lý công tác đào tạo đại học – VLVH của trường Đại học Nghệ thuật - ĐHH T.2013-11.03 Hồ Đắc Diễm Thường Hoàn Thành 2014
2 Sự khác biệt giữa phương pháp thiết kế website thương mại và phương pháp thiết kế website nghệ thuật T.2013-11.05 Nguyễn Văn Đủ Khá 2014
3 Giá trị nghệ thuật trang trí tại Điện Gia Thành (Quần thể Lăng Gia Long ) T.2013-11.07 Phan Thanh Bình Tốt 2014
4 Xu hướng ứng dụng nghệ thuật chữ trong thiết kế đồ họa T.2013-11.08 Nguyễn Thị Thanh Trà Khá 2014
5 Nghiên cứu các phương pháp xây dựng hình tượng trong thiết kế poster T.2013-11.09 Võ Quang Phát Khá 2014
6 Nghiên cứu đặc điểm cảm xúc của sinh viên trường ĐHNT - ĐHH T.2013-11.12 Hà Thị Hoài Hương Tốt 2014
7 Tư duy về hình trong Hội họa phương Đông T.2013-11.13 Tô Trần Bích Thúy Tốt 2014
8 Nghiên cứu, giải nghĩa một số thuật ngữ mới trong Hội họa đương đại, phục vụ nhu cầu học tập và NCKH của CB, GV và SV trường ĐHNT T.2013-11.14 - Trần Thị Hằng Nga- Võ Thị Minh Phương Tốt 2014
9 Thiết kế các bài đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành liên quan đến Mỹ thuật Huế T.2013-11.15 Trần Thị Bích Ngọc Hoàn Thành 2014
10 Nghiên cứu mặt nạ Tuồng Huế dưới góc độ tín hiệu Design T.2013-11.16 Nguyễn Thanh Hải Tốt 2014
11 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý hệ thống thiết bị văn phòng cấp cơ sở ? Trần Vĩnh Thọ Khá 2014
12 Khảo sát ứng dụng đường hướng lấy nhiệm vụ làm trọng tâm để dạy và đọc kỹ năng nói tiếng anh tại trường ĐHNT- ĐHH ? Nguyễn Thị Ngọc Minh Khá 2014
13 Tư liệu trực quan học phần Tạo hình Đa phương tiện ? Phan Lê Chung Chuyển2015 2014
14 Tiếp cận tranh từ tượng - Một vài nhận định ? Nguyễn Thanh Tùng Chuyển2015 2014
15 Nghiên cứu các mẫu thiết kế đồ nội thất Hoàng cung và các phủ đệ ở Huế ? Nguyễn Đăng Lướng Chuyển2015 2014
B Hội nghị, Hội thảo, CLB, Triển lãm và các hoạt động khác        
1 Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc khối các trường mỹ thuật   Phòng KHCN-HTQT Hoàn thành 2014
2 Triển lãm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014   Phòng KHCN-HTQT Hoàn thành 2014
3 Khảo sát, đánh giá  nghệ thuật nề họa tại  Đại Nội Huế   Tổ Cơ sở ngành Hoàn thành 2014
4 Xây dựng thông tin bảng  tin  ảnh HTQT   Quách Hải Thọ - Trần Thị Bích Ngọc Hoàn thành 2014
6 Triển lãm các tác phẩm chuyên khoa xuất sắc   Hoàng Chưởng Hoàn thành 2014
8 Tổ chức hoạt động sáng tác chuyên môn cho sinh viên trường ĐHNT   Phòng KHCN-HTQT Hoàn thành 2014
10 Số hóa cơ sở dữ liệu các công trình NCKH cấp Bộ, cơ sở, trên hệ thống thư viện điện tử (giai đoạn 2)   Phòng KHCN-HTQT Hoàn thành 2014
14 Xây dựng thông tin bản tin hoạt động KHCN (thường kỳ) (tin, bài viết, các hoạt động chuyên môn liên quan)   Võ Thị Minh Phương– Trần Thị Hoài Diễm Hoàn thành 2014
15 Tập huấn hoạt động SHTT   Quách Hải Thọ Hoàn thành 2014
16 Khảo sát xây dựng đánh giá 20 năm đào tạo SPMT khu vực Miền Trung – Tây Nguyên   BGH, P.KHCN-HTQT, P. ĐTCTSV Đang triển khai ?
  NĂM 2015        
1 Bản sắc văn hóa trong thiết kế đồ họa hiện đại. T.2015.11.1 Võ Quang Phát Đang triển khai 2015
2 Tư liệu trực quan học phần Tạo hình đa phương tiện T.2015.11.2 Phan Lê Chung Đang triển khai 2015
3 Nghiên cứu các mẫu thiết kế đồ nội thất Hoàng cung và các phủ đệ ở Huế T.2015.11.3 Nguyễn Đăng Lướng Đang triển khai 2015
4 Tiếp cận tranh trừu tượng – một vài nhận định T.2015.11.4 Nguyễn Thanh Tùng Đang triển khai 2015
5 Ý nghĩa văn hóa – tâm linh của một số khiểu trang trí cơ bản trong mỹ thuật thời Nguyễn T.2015.11.5 Phạm Minh Hải Xuất sắc 2015
6 Nghiên cứu nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc lăng Minh Mạng T.2015.11.6 Lê Thị Tiềm Đang triển khai 2015
7 Nguyên cứu mở rộng khái niệm thuật ngữ “Nội dung tư tưởng trong đào tạo sáng tác ngành Hội họa” T.2015.11.7 Đỗ Kỳ Huy Đang triển khai 2015
8 Nghiên cứu và nâng cao hiệu quả công tác hành chính – văn thư tại trường đại học nghệ thuật – Đại học Huế T.2015.11.8 Quách Thị Huyền Trang Tốt 2015
9 Xây dựng hệ thống tư liệu về cuộc đời – tác phẩm của Họa sĩ Tôn Thất Sa T.2015.11.9 Phan Thanh Bình Đang triển khai 2015
10 Ứng dụng modull vào trong thiết kế trang trí nội thất T.2015.11.10 Đồng Thị Mỹ Hiệp Hủy 2015
11 Chương trình hình họa ngành SPMT với định hướng bám sát nội dung giảng dạy phân môn Vẽ theo mẫu tại các trường Trung học cơ sở T.2015.11.11 Lê Nguyễn Đăng Gioan Đang triển khai 2015
12 Nghiên cứu tính thẩm mỹ trong điêu khắc gỗ ứng dụng vào giảng dạy và sáng tác T.2015.11.12 Phan Thanh Quang Đang triển khai 2015
13 Nghiên cứu với khả năng tích ứng với hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nghệ thuật T.2015.11.13 Hà Thị Hoài Hương Đang triển khai 2015
14 Nghiên cứu nghệ thuật trang trí đá tại lăng Thánh Cung T.2015.11.14 Trần Thị Hoài Diễm Đang triển khai 2015
15 Khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy mỹ thuật của giảng viên trường Đại học Nghệ thuật – ĐHH T.2015.11.15 Nguyễn Văn Minh Đang triển khai 2015
16 Nghệ thuật trang trí Rồng trên đá tại lăng Thiệu Trị – Huế T.2015.11.16 Nguyễn Vũ Lân Đang triển khai 2015
  Hội nghị, Hội thảo, CLB, Triển lãm và các hoạt động khác        
1 Khảo sát sưu tầm tư liệu nghệ thuật tạo hình trên trướng liễn làng Chuồn – Huế   Trần Quốc Trưởng Đang triển khai 2015
2 Nghiên cứu khảo sát lập hồ sơ tư liệu các làng gốm cổ khu vực miền trung   Phòng KHCN-HTQT Hoàn Thành 2015
3 Xây dựng bản tin KHCN Ảnh tư liệu   Phòng KHCN-HTQT Đang triển khai 2015
4 Khỏa sát hoa đồ dùng mây tre đan của dân tộc Văn Kiều – lập hồ sơ lưu trử   Trần Thị Hoài Diễm Đang triển khai 2015
5 Tập huấn trang bị kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin, giới thiệu nguồn tài liệu mỹ thuật trên phần mềm quản lý thư viện VEMIS LIBRARY cho sinh viên trường ĐHNT   Đỗ Thị Thu Trang Đang triển khai 2015
6 Bổ sung tư liệu HCM với mỹ thuật   Đảng ủy Hoàn Thành 2015
7 Tổ chức triển lãm ảnh nhân ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh   Đảng ủy Hoàn Thành 2015
8 Triển lãm của cố họa sĩ Vũ Tuấn Bá   Phòng KHCN-HTQT Đang triển khai 2015
9 Hoạt động nghiên cứu thực hành chế tác gốm nghệ thuật   Phòng KHCN-HTQT Đang triển khai 2015
10 Trưng bày, giới thiệu tác phẩm mới đã công bố và công trình, bài NCKH của CBGV   Phòng KHCN-HTQT Đang triển khai 2015
11 Trưng bày tư liệu ảnh và kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ với các Đại học Mỹ thuật Tháiland   Phòng KHCN-HTQT Đang triển khai 2015
12 Triển khai phục hồi xưởng nghiên cứu phát triển nghệ thuật   Phòng KHCN-HTQT Đang triển khai 2015
13 Khảo sát tổng quan, phân loại hình vẽ trên B.A.V.H   Phòng KHCN-HTQT Đang triển khai 2015
14 In tập sam thông tin mỹ thuật số III   Phòng KHCN-HTQT Đang triển khai 2015
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.