Đề tài Khoa học Công nghệ – Cấp Bộ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

MÃ SỐ B.1996 (1996)

 

1

Đề tài: Bước đầu nghiên cứu Pháp Lam HuếMã số: B96.11.01

Chủ nhiệm đề tài: PGS - NGƯT Vĩnh Phối

Năm nghiệm thu: 1998.

 

2

Đề tài: Tín hiệu trong Hội họaMã số: B96.11.02

Chủ nhiệm đề tài: NGƯT - H/s Trương Bé

Năm nghiệm thu:  1998

 

3

Đề tài: Thanh nhạc Việt nam giai đoạn 1945 – 1975Mã số: B96.11.03

Chủ nhiệm đề tài: PGS - NGƯT Lô Thanh

Năm nghiệm thu: 1998

 

4

Đề tài: Tranh dân gian làng SìnhMã số: B96.11.04

Chủ nhiệm đề tài: Lê Đình Thuận

Năm nghiệm thu: 1998

 

5

Đề tài: Nghệ thuật khảm sành sứ HuếMã số: B96.11.05

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thanh Bình

Năm nghiệm thu: 1998

 

  MÃ SỐ B.1998 (1998)

 

6

Đề tài: Tượng tròn thời NguyễnMã số: B98.11.06

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thế Bính

Năm nghiệm thu: 2000

 

7

Đề tài: Tìm hiểu nghệ thuật hòa tấu nhạc cung đình HuếMã số: B98.11.08

Chủ nhiệm đề tài: ThS Thân Trọng Bình

Năm nghiệm thu: 2000

 

8

Đề tài: Hội họa thời NguyễnMã số: B98.11.09

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thanh Bình

Năm nghiệm thu: 2000

 

9

Đề tài: Tính tạo hình trong trang trí kiến trúc HuếMã số: B98.11.10

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thanh Bình

Năm nghiệm thu: 2000

 

10

Đề tài: Nghệ thuật trang trí HuếMã số: B98.11.11

Chủ nhiệm đề tài: PGS - NGƯT Vĩnh Phối

Năm nghiệm thu: 2000

 

  MÃ SỐ B.1999 (1999)

 

11

Đề tài: Ứng dụng tin học vào việc học tập và sáng tạo hội họaMã số: B99.11.15

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thiện Đức

Năm nghiệm thu: 2001

 

12

Đề tài: Giải phẩu cơ thể người trong nghệ thuật tạo hìnhMã số: B 99.11.13

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Đính

Năm nghiệm thu: 2001

 

 

MÃ SỐ B.2000 (2000)

 

13

Đề tài: Lý luận nghệ thuật trong nghiên cứu tâm lý người nghệ sĩ tạo hìnhMã số: B2000.11.17

Chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Đình Thuận

Năm nghiệm thu: 2002

 

 

MÃ SỐ B.2001 (2001)

 

14

Đề tài: Nghiên cứu các nguyên tắc, cơ chế lập cấu trúc và các dạng hoa văn trang trí kỷ hà, nêu các hình thức trang trí hoa văn.Mã số: B2001.11.02

Chủ nhiệm đề tài: ThS Đỗ Kỳ Huy

Năm nghiệm thu: 2002

 

15

Đề tài: Phù điêu thời NguyễnMã số: B2001.11.04

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thế Bính

Năm nghiệm thu: 2003

 

16

Đề tài: Khảo sát chất liệu nề họa trong trang trí kiến trúc thời NguyễnMã số: B2001.11.05

Chủ nhiệm đề tài: Phan Thanh Bình

Năm nghiệm thu: 2004

 

 

MÃ SỐ B.2002 (2002)

 

17

Đề tài: Khảo sát về tranh gương thời NguyễnMã số: B2002.11.01

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đại

Năm nghiệm thu: 2003

 

18

Đề tài: Hình tượng con vật trong nghệ thuật cung đình HuếMã số: B2002.11.02

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Mỹ

Năm nghiệm thu: 2003

 

19

Đề tài: Khảo sát âm nhạc dân gian tộc người Tà Ôil (TT-Huế).Mã số: B2002.11.04

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Bùi Vĩnh Phúc

Năm nghiệm thu: 2004

 

20

Đề tài: Khảo sát nhu cầu và XD định hướng đào tạo giáo viên SP Mỹ thuật - Âm nhạc trình độ đại học ở miền TrungMã số: B2002.11.07.TĐ

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Trương Ngọc Thắng

Năm nghiệm thu: 2005

 

 

MÃ SỐ B.2004 (2004)

 

21

Đề tài: Nghiên cứu vận dụng các bài bản âm nhạc truyền thống Huế trong giảng dạy chuyên ngành Nhạc cụ truyền thống.Mã số: B2004.11.05

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Đoàn Công Chuân

Năm nghiệm thu: 2005

 

22

Đề tài: Khảo sát nghệ thuật tín ngưỡng dân gian thành phố HuếMã số: B2004.11.01

Chủ nhiệm đề tài: CN Lê Đình Thuận

Năm nghiệm thu: 2006

 

23

Đề tài: Một số biện pháp tổ chức hoạt động đào tạo nghệ thuật nhằm nâng cao năng lực tự học cho sinh viên ngành Mỹ thuật của Trường Đại học Nghệ thuật HuếMã số: B2004.11.02

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Trần Thanh Bình

Năm nghiệm thu: 2006

 

24

Đề tài: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng đối với sinh viên - học sinh trong trường đào tạo nghệ thuậtMã số: B2004.11.03

Chủ nhiệm đề tài: CN. Ngô Xuân Thọ

Năm nghiệm thu: 2005

 

25

Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật chất liệu sơn mài truyền thống trong việc phục chế, bảo tồn nghệ thuật chạm khắc thời NguyễnMã số: B2004.11.04

Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Xuân Phú

Năm nghiệm thu: 2006

 

 

MÃ SỐ B.2005 (2005)

 

26

Đề tài: Nghiên cứu so sánh về kỹ thuật Sơn mài Việt nam và kỹ thuật sơn mài các nước Đông nam ÁMã số: B2005.11.01

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Đỗ Kỳ Huy

Năm nghiệm thu: 2005

 

26

Đề tài: Xây dựng thư mục Mỹ thuật Huế phục vụ NCKH và giảng dạyMã số: B2005.11.02

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Phan Thanh Bình

Năm nghiệm thu: 2006

 

 

MÃ SỐ B.2006 (2006)

 

28

Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện nghệ thuật tạo hìnhMã số: B2006-ĐHH05-06

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Phan Thanh Bình

Năm nghiệm thu: 2008

 

29

Đề tài: Công tác đào tạo Thanh nhạc tại trường ĐHNT HuếMã số: B2006-ĐHH05-03

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Trương Ngọc Thắng

Năm nghiệm thu: 2008

 

30

Đề tài: Đặc điểm kiến trúc nhà Rường HuếMã số: B2006-ĐHH05-04

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Hà Văn Chước

Năm nghiệm thu: 2008

 

31

Đề tài: Xây dựng các phương pháp và tiêu chí đánh giá năng lực sáng tạo của sinh viên ngành Mỹ thuật qua các bài tập sáng tác chuyên khoaMã số: B2006-ĐHH05-05

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Trần Thanh Bình

Năm nghiệm thu: 2008

 

32

Đề tài: Nghệ thuật Điêu khắc tượng nhà Mồ Tây Nguyên với nền giáo dục Điêu khắc hiện đạiMã số: B2006-ĐHH05-01

Chủ nhiệm đề tài: CN Phan Thế Bính

Năm nghiệm thu: 2008

 

33

Đề tài: Phương pháp giảng dạy bộ môn hình hoạ ở các trường sư phạm mỹ thuật của miền TrungMã số: B2006-ĐHH05-02

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Thị Mỹ

Năm nghiệm thu: 2008

 

 

MÃ SỐ B2007 (2007)

 

34

Đề tài: Dữ liệu điện tử về Âm nhạc dân gian và cổ truyền Việt NamMã số: B2007 - ĐHH - 05 – 07

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Bùi Ngọc Phúc

Năm nghiệm thu: 2008

 

35

Đề tài: Ứng dụng Tin học trong giảng dạy môn Phân tích tác phẩm Âm nhạcMã số: B2007 - ĐHH - 05 – 09

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Thân Trọng Bình

Năm nghiệm thu: 2008

 

36

Đề tài: Nghiên cứu lý thuyết tỷ lệ vàng và nguyên lý thị giác vào designMã số: B2007 - ĐHH - 05 – 08

Chủ nhiệm đề tài: CN Nguyễn Thiện Đức

Năm nghiệm thu: 2008

 

 

MÃ SỐ B.2008 (2008)

 

37

Đề tài: Thực nghiệm tâm lý trong lĩnh vực đào tạo Mỹ thuật ở Việt NamMã số: B2008- ĐHH - 05 – 10

Chủ nhiệm đề tài: CN. Lê Đình Thuận

Năm nghiệm thu: 2009

 

38

Đề tài: Xây dựng bố cục cơ bản chuyên khoa sơn dầu bậc Đại họcMã số: B2008- ĐHH - 05 – 12

Chủ nhiệm đề tài: CN. Phạm Đại

Năm nghiệm thu: 2009

 

39

Đề tài: Cơ sở lý thuyết mỹ học nghệ thuật tạo hìnhMã số: B2008- ĐHH - 05 – 11

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Phan Thanh Bình

Năm nghiệm thu: 2009

 

40

Đề tài: Các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động mỹ thuật cộng đồng tại HuếMã số: B2008- ĐHH - 05 – 14

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Đỗ Kỳ Huy

Năm nghiệm thu: 2011

 

  MÃ SỐ: B.2010 (B.2010)

 

41

Đề tài: Nghiên cứu tranh dân gian làng Sình (Huế) và vận dụng trong sáng tácMã số: B2010- ĐHH - 05 – 15

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Phan Thanh Bình

Năm nghiệm thu: 2011

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.