Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2016- 2017

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

            Căn cứ Luật Thi đua-Khen thưởng; Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua-Khen thưởng; Căn cứ Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42; Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của BGDĐT về việc hướng dẫn công tác Thi đua-Khen thưởng ngành Giáo dục; Căn cứ Công văn số 630/ĐHH-VP ngày 29/5/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn đánh giá và xét thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 và Quyết định số 737/QĐ-ĐHH về việc ban hành Quy định về đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế. Nhà trường gửi nội dung của 02 công văn số 630737 qua trang Website: www.hufa.hueuni.edu.vn. Đề nghị trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai bình xét thi đua đối với cá nhân và tập thể đã đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm học và đề xuất khen thưởng theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và tỉ lệ quy định.  Riêng tiêu chuẩn của danh hiệu: lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cơ sở áp dụng xét theo biểu mẫu đánh giá và phân loại viên chức, phiếu đánh giá thi đua (mẫu đính kèm).

Hồ sơ đề nghị xét, công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng của các đơn vị trực thuộc gửi về Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Nhà trường, gồm:

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học.

- Trích biên bản kết quả phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2016- 2017. (Các quy định về NCKH, sáng kiến, cải tiến sẽ căn cứ theo Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT, riêng kết quả NCKH của năm học Phòng KHCN-HTQT cung cấp).

- Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân được đề nghị làm theo Mẫu 1 và Mẫu 2 (xem công văn 630 tại Website Nhà trường), bao gồm:

+ Báo cáo thành tích đề nghị công nhận Tập thể Lao động xuất sắc của các tập thể nhỏ: 1 bản giấy và 1 bản mềm gửi qua địa chỉ email: thuthuy.csn79@gmail.com

+ Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Bộ: 1 bản giấy và 1 bản mềm gửi qua địa chỉ email: thuthuy.csn79@gmail.com

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng của các đơn vị gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua Nhà trường (qua Tổ Thanh tra, Pháp chế, Thi đua-Khen thưởng) trước 16h00 ngày 20 tháng 07 năm 2017. Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng không nhận hồ sơ của những đơn vị nộp chậm, nộp không đúng, không đầy đủ thủ tục theo quy định.

Download:  QD_737_QD_DHH (1) Về đánh giá phân loại CC,VC,NLĐ (1)CV_630_DHH_VP (2)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.