HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH GIỜ NCKH – TRIỂN LÃM

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Chương trình tính giờ NCKH-Triển lãm của giảng viên trường ĐHNT - ĐHH được thực hiện nhằm tạo tiện ích khi kê khai các hoạt động về NCKH-Triển lãm của cán bộ nhà trường, các chỉ số tính điểm được dựa trên Quyết định số 16/QĐ-ĐHNT ngày 18/01/2016 của Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.

File tính giờ NCKH này được thực hiện trên phần mềm MS.Excel từ ver 2003 trở lên (thực hiện tốt trong ver 2007).

Tên file được quy định: <xxxx_tengiangvien.xls>, trong đó: xxxx là tên đơn vị của giảng viên đang công tác và được quy định như sau:

Ký hiệu

Tên đơn vị

bgh

Ban giám Hiệu

tchc

Phòng Tổ chức - Hành chính

dtao

Phòng Đào tạo - CTSV

kthi

Tổ Khảo Thí

qlkh

Phòng KHCN-HTQT

hhoa

Khoa Hội họa

dkhac

Khoa Điêu khắc

dhoa

Bộ môn Đồ họa

spham

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

mtud

Khoa Mỹ thuật Ứng dụng

csn

Tổ Cơ sở Ngành

ví dụ: csn_quachhaitho.xls đây là file kê khai giờ NCKH của ông Quách Hải Thọ hiện đang công tác tại Tổ Cơ sở Ngành.

Lưu ý trước khi thao tác nhập dữ liệu:

- Khi copy nội dung từ nơi khác, phải click đúp vào nơi ô cần dán rồi mới dán nội dung, không được dán trực tiếp lên cell để tránh trường hợp bị khóa cell.

- Các ô có màu xám là những ô không nhập nội dung.

- Các mục phải được nhập đầy đủ thì số liệu mới được tính.

- Khi click vào mục list chọn lựa, chúng ta chỉ được chọn các mục đã quy định, không nhập nội dung từ bàn phím.

- Các đơn vị phải tập hợp bảng quy đổi giờ chuẩn hoạt động Triển lãm và NCKH này của tất cả các cán bộ thuộc đơn vị mình và nộp về Phòng Đào tạo - QLSV để Phòng có cơ sở đối chiếu và xác nhận trong bảng tổng hợp của đơn vị (nộp file, bản in chỉ cần in trang đầu tiên có chữ ký).

Download toàn văn hướng dẫn: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

(Click vào mục download theo tên tương ứng để tải file dữ liệu) 

Họ Tên

Đơn vị

Download

Phan Thanh Bình

Ban giám Hiệu

bgh_phanthanhbinh

Đỗ Xuân Phú

Ban giám Hiệu

bgh_doxuanphu

Ngô Thị Lan Hương

Phòng TC-HC

tchc_ngothilanhuong

Nguyễn Văn Hoàng

Phòng TC-HC

tchc_nguyenvanhoang

Phan Quang Tân

Phòng Đạo tạo - CTSV

dtao_phanquangtan

Nguyễn Đức Huy

Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc Tế

qlkh_nguyenduchuy

Trần Thị Hoài Diễm

Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc Tế

qlkh_tranthihoaidiem

Nguyễn Thị Thu Sương

Tổ Khảo Thí - KĐCLGD

kthi_nguyenthithusuong

Đỗ Kỳ Huy

Khoa Hội họa

hhoa_dokyhuy

Nguyễn Thị Hiền Lê

Khoa Hội họa

hhoa_nguyenthihienle

Phạm Bình Minh

Khoa Hội họa

hhoa_phambinhminh

Hoàng Chưởng

Khoa Hội họa

hhoa_hoangchuong

Trương Thiện

Khoa Hội họa

hhoa_truongthien

Lê Việt Trung

Khoa Hội họa

hhoa_leviettrung

Phan Lê Chung

Khoa Hội họa

hhoa_phanlechung

Lê Thị Minh Nguyệt

Khoa Hội họa

hhoa_lethiminhnguyet

Nguyễn Ý Nhi

Khoa Hội họa

hhoa_nguyenynhi

Trần Sông Lam

Khoa Hội họa

hhoa_transonglam

Nguyễn Thị Mỹ Tâm

Khoa Hội họa

hhoa_nguyenthimytam

Hà Hoàng Ngâu

Khoa Hội họa

hhoa_hahoangngau

Nguyễn Thiện Đức

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_nguyenthienduc

Võ Quang Phát

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_voquangphat

Nguyễn Thanh Hải

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_nguyenthanhhai

Nguyễn Viết Dũng

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_nguyenvietdung

Đỗ Quang Trung

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_doquangtrung

Đồng Thị Mỹ Hiệp

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_dongthimyhiep

Trần Xuân Thi

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_tranxuanthi

Nguyễn Thị Thanh Mai

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_nguyenthithanhmai

Lê Bá Cang

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_lebacang

Nguyễn Thị Thanh Trà

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_nguyenthithanhtra

Nguyễn Văn Đủ

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_nguyenvandu

Trương Thanh An

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_truongthanhan

Lê Kim Hải

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_lekimhai

Nguyễn Đăng Lướng

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_nguyendangluong

Hoàng Minh Tuyến

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_hoangminhtuyen

Võ Quang Trung

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_voquangtrung

Trần Thanh Sơn

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_tranthanhson

Nguyễn Xuân Hoài

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_nguyenxuanhoai

Vĩnh Khiêm

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_vinhkhiem

Phan Khánh Trang

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_phankhanhtrang

Phạm Thị Thủy Hằng

Khoa Mỹ Thuật Ứng Dụng

mtud_phamthithuyhang

Nguyễn Thị Hoà

Bộ môn Đồ họa

dhoa_nguyenthihoa

Nguyễn Khải Hoàn

Bộ môn Đồ họa

dhoa_nguyenkhaihoan

Phan Hải Bằng

Bộ môn Đồ họa

dhoa_phanhaibang

Phạm Hoàng Anh

Bộ môn Đồ họa

dhoa_phamhoanganh

Hồ Thị Phương Thảo

Bộ môn Đồ họa

dhoa_hothiphuongthao

Nguyễn Khắc Tài

Bộ môn Đồ họa

dhoa_nguyenkhactai

Trần Thị Thanh Dung

Bộ môn Đồ họa

dhoa_tranthithanhdung

Trầm Thị Trạch Oanh

Bộ môn Đồ họa

dhoa_tramthitrachoanh

Nguyễn Thái Quảng

Khoa Điêu khắc

dkhac_nguyenthaiquang 

Phan Thanh Quang

Khoa Điêu khắc

dkhac_phanthanhquang 

Phan Xuân Hòa

Khoa Điêu khắc

dkhac_phanxuanhoa 

Trần Ngọc Anh

Khoa Điêu khắc

dkhac_tranngocanh

Hà Văn Sáu

Khoa Điêu khắc

dkhac_havansau 

Nguyễn Văn Thọ

Khoa Điêu khắc

dkhac_nguyenvantho 

Nguyễn Bé

Khoa Điêu khắc

dkhac_nguyenbe 

Nguyễn Thanh Tùng

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_nguyenthanhtung 

Lê Nguyễn Đăng Gioan

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_lenguyendanggioan 

Tô Trần Bích Thúy

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_totranbichthuy

Lê Phan Quốc

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_lephanquoc 

Lê Anh Tuấn

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_leanhtuan 

Lê Anh Huy

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_leanhhuy 

Nguyễn Võ Trí

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_nguyenvotri 

Nguyễn Ánh Dương

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_nguyenanhduong 

Đặng Thị Thu An

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_dangthithuan 

Lê Thị Thúy Hằng

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_lethithuyhang 

Hà Thị Hoài Hương

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_hathihoaihuong 

Hoàng Xuân Hiếu

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_hoangxuanhieu 

Lê Đăng Thông

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_nguyenvansy 

Nguyễn Văn Sỹ

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

spham_ledangthong 

Trần Thị Bích Ngọc

Tổ Cơ sở Ngành

csn_tranthibichngoc

Hoàng Phúc Quý

Tổ Cơ sở Ngành

csn_hoangphucquy 

Lê Thị Tiềm

Tổ Cơ sở Ngành

csn_lethitiem 

Nguyễn Thị Thu Hà

Tổ Cơ sở Ngành

csn_nguyenthithuha 

Phan Thị Hồng Hà

Tổ Cơ sở Ngành

csn_phanthihongha 

Quách Hải Thọ

Tổ Cơ sở Ngành

csn_quachhaitho 

 


Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.