Hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2018

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Thực hiện công văn số 331/ĐHH-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018 tại các đơn vị trực thuộc Đại học Huế. Nay nhà trường thông báo đến các đơn vị được biết và đăng ký nhiệm vụ KHCN các cấp theo các biểu mẫu đính kèm như sau:

I. Các nhiệm vụ đăng ký:

1. Các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 bao gồm:

- Đề tài KHCN cấp Bộ: Mẫu 1 – Phụ lục I /Thông tư 11/2016/TT-BGD ĐT. (Download tại đây: phu luc thong tu so 11)

- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: Mẫu 1 – Phụ lục I /Quyết định 59/2007/QĐ-BGD ĐT. (Download tại đây: Phụ lục I /Quyết định 59/2007/QĐ-BGD ĐT)

- Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH &CN cấp Bộ: Mẫu 1 – Phụ lục I/Thông tư 56/2012/TT-BGD ĐT (Download tại đây: 56-2012-TT-BGDDT)

- Chương trình KHCN cấp Bộ: Mẫu 1 – Phụ lục I /Thông tư 16/2012/TT-BGD ĐT. (Download tại đây: Phụ lục I /Thông tư 16/2012/TT-BGD ĐT.)

2. Các đề tài/nhiệm vụ KHCN cấp Đại học Huế, cấp cơ sở đơn vị bao gồm:

-  Đề tài KHCN cấp ĐHH Mẫu Phiếu đề xuất số 1  (Download tại đây: Mẫu 1 - Đề xuất cấp ĐHH)

-  Đề tài (hoạt động) NCKH cấp trường của CB, GV, học viên cao học, NCS, hoạt động thông tin KHCN, hội nghị, hội thảo khoa học, …:  Mẫu Phiếu đề xuất số 2  (Download tại đây: Mau 2 - Đề xuất cấp trường)

- Đề tài (hoạt động) NCKH SV: Mẫu phiếu đề xuất số 3  (Download tại đây: Mẫu 3 - Đề xuất NCKH SV)

II. Tiến độ thực hiện:

1. Các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018: Hạn cuối nộp hồ sơ tại phòng KHCN - HTQT: trước 10h00 ngày 14/4/2017

Hồ sơ bao gồm Phiếu đề xuất bằng văn bản theo mẫu, có ký tênfile mềm (qua email: hoaidiemtran@yahoo.com). Hồ sơ gửi bằng file qua hộp thư điện tử ghi rõ: Đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018.

2. Các đề tài/nhiệm vụ KHCN cấp Đại học Huế, cấp cơ sở tại đơn vị: Hạn cuối nộp hồ sơ tại phòng KHCN - HTQT: trước 10h00 ngày 24/4/2017

Hồ sơ bao gồm Phiếu đề xuất bằng văn bản theo mẫu, có ký tênfile mềm (qua email: hoaidiemtran@yahoo.com). Tiêu đề gửi bằng file qua hộp thư điện tử ghi rõ: Đăng ký đề tài (hoạt động) NCKH cấp cơ sở thực hiện từ năm 2018.

Kính đề nghị các đơn vị phổ biến kịp thời đến CB, GV và sinh viên thực hiện đúng thời gian quy định nói trên để khỏi ảnh hưởng đến tiến độ công tác điều hành chung của nhà trường.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.