Kế hoạch Khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

- Thực hiện Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

- Căn cứ Kế hoạch năm học 2015-2016 của Trường Đại học Nghệ thuật

          Nhà trường xây dựng Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ I năm học 2015 – 2016 như sau:

I. Mục đích – Yêu cầu – Đối tượng khảo sát

1. Mục đích

- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đại học.

- Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại; tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.

- Tạo thêm một kênh thông tin để giúp giảng viên có thể tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy; góp phần vào công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; giúp cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục đại học có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá giảng viên; góp phần phòng ngừa những tiêu cực trong hoạt động giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học, phát hiện và nhân rộng những điển hình tốt trong đội ngũ giảng viên.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

- Người học hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp.

- Thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích.

3. Đối tượng khảo sát

          - Đối tượng khảo sát lấy ý kiến là sinh viên đang theo học đại học chính quy tại Trường Đại học Nghệ thuật;

          - Số lượng các học phần sẽ khảo sát/Tổng số học phần giảng dạy trong học kỳ: 22/260

          - Số lượng giảng viên được khảo sát/Tổng số giảng viên tham gia giảng dạy trong học kỳ: 22/80

          - Tổng số sinh viên dự kiến sẽ lấy ý kiến: 300

II. Thời gian biểu thực hiện: Từ 11/01/2016 đến 29/04/2016

Stt

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Lập kế hoạch khảo sát

11/01/2016 -13/01/2016

Tổ KT-ĐBCLGD

2

Thông báo kế hoạch khảo sát đến các bên liên quan

14/01/2016 – 16/01/2016

Tổ KT-ĐBCLGD

Phòng ĐT-CTSV

Khoa, Tổ, Bộ môn

3

Thực hiện việc khảo sát

17/01/2016 – 03/04/2016

Tổ KT-ĐBCLGD

Phòng ĐT-CTSV, Khoa, Tổ, Bộ môn phối hợp

4

Tập hợp dữ liệu khảo sát thu được, xử lý dữ liệu

04/04/2016 - 24/04/2016

Tổ KT-ĐBCLGD

5

Thống kê báo cáo lãnh đạo đơn vị và Đại học Huế

25/04/2016- 29/04/2016

Tổ KT-ĐBCLGD

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.