Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ - CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Thực hiện công văn số 532/ĐHH - CTHSSV ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Đại học Huế về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018”
Trường ĐH Nghệ thuật, Đại học Huế xây dựng kế hoạch về “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018” như sau:

I. MỤC TIÊU
Nâng cao vai trò trách nhiệm, ý thức của Cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động (CB,GV,VC, NLĐ) và sinh viên trong nhà trường trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm hàng ngày.
CB,GV,VC, NLĐ và sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), tham gia tuyên truyền về VSATTP
II. CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Chủ đề
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 với Chủ đề: “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.
2. Triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong Nhà trường
- Nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018, từ ngày nhận được công văn đến ngày 15/5/2018.
a. Nội dung truyền thông.
- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác VSATTP đến CBGV,VC, NLĐ và sinh viên trong Nhà trường về “Pháp lệnh VSATTP”, “Luật an toàn thực phẩm” và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.
- Tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bằng các hình thức: thông báo trên wisite nhà trường, trên các bản tin của công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên.
- Nhà trường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, y tế cơ quan thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại căng tin trường, thực hiện cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra vệ sinh tại các phòng học, các khu vực xung quanh trường, kiểm tra nguồn nước sạch và các công trình thoát nước để xử lý kịp thời đảm bảo vệ sinh.
- Tuyên truyền cách hướng dẫn CBGV,VC, NLĐ và sinh viên lựa chọn và bảo quản thực phẩm an toàn, cách phát hiện thực phẩm không an toàn. Giáo dục cho sinh viên có thói quen vệ sinh ăn uống hằng ngày và tích cực tham gia giữ vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân và các hành vi văn minh nơi công cộng, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong nhà trường.
b. Hình thức truyền thông.
- Tổ chức tuyên truyền trên wisite bản tin nhà trường, trên wisite của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.
- Treo khẩu hiệu: "Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018.
- Nhà trường phối hợp Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, y tế cơ quan tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm theo pháp luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Nhà trường thành lập Tổ kiểm tra chăm sóc sức khoẻ CB,GV,VC, NLĐ và sinh viên; vệ sinh học đường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018

Trên đây là kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 của trường ĐHNT./.

Đính kèm: QĐ thành lập Tổ công tác kiểm vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.