Kết quả học tập của sinh viên các Khoa, Bộ môn – (cập nhật ngày 8/4/2019)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ngành Đồ họa:

- Khóa 2014 - 2019: ĐH06.14(14-19)

Ngành Điêu Khắc:

- Khóa 2014 - 2019: ĐK38.14(2014-2019)

- Khóa 2015 - 2020: ĐK39.15(2015-2020)

- Khóa 2016 - 2021: DK40.16(16- 21)

- Khóa 2017 - 2022: ĐK41.17(2017 - 2022)

Ngành Hội Họa:

- Khóa 2014 - 2019: HH38.14(2014-2019)

- Khóa 2016 - 2021: HH39(2016- 2021)

- Khóa 2017 - 2022: HH40.17 (2017- 2022)

Ngành Mỹ Thuật Ứng Dụng:

- Khóa 2014 - 2019:  UD19.14(14-19.)

- Khóa 2015 - 2020:  ƯD20.15(2015 - 2020)

- Khóa 2016 - 2021:  UD21.16 (2016 - 2021)

- Khóa 2017 - 2022:  UD22.17 (2017 - 2022).

- Khóa 2018 - 2023: UD23.18 (2018 - 2023).

* Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị: 

- Khóa 2014 - 2019: UD019(14 - 19)

Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật

- Khóa 2015 - 2019: SP20.15(15 - 19)

- Khóa 2016 - 2020: SP21.16(2016 - 2020)

- Khóa 2017 - 2021: SP22.17(2017 - 2021)

- Khóa 2018 - 2022: SP23.16(18 - 23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.