Kết quả học tập của sinh viên các Khoa, Bộ môn – (cập nhật ngày 29/11/2017)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ngành Đồ họa:

- Khóa 2013 - 2018:  ĐH05.13(13-18)

- Khóa 2014 - 2019: ĐH06.14(14-19)

Ngành Điêu Khắc:

- Khóa K37 (2013 - 2018): ĐK37.13(2013-2018)

- Khóa K38 (2014 - 2019): ĐK38.14(2014-2019)

- Khóa K39 (2015 - 2020): ĐK39.15(2015-2020)

- Khóa K39 (2016 - 2021): DK40.16(16- 21)

Ngành Hội Họa:

- Khóa 2013 - 2018:  HH37.13(2013-2018)

- Khóa 2014 - 2019:  HH38.14(2014-2019)

- Khóa 2016 - 2021: HH39(2016- 2021)

Ngành Mỹ Thuật Ứng Dụng:

- Khóa 2013 - 2018: UD18.13(13-18)

- Khóa 2014 - 2019:  UD19.14(14-19.)

- Khóa 2015 - 2020:  ƯD20.15(2015 - 2020)

- Khóa 2016 - 2021:  UD21.16 (2016 - 2021)

* Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị: 

- Khóa 2013 - 2018:  UD018(13 - 18)

- Khóa 2014 - 2019:  UD019(14 - 19)

Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật

- Khóa 2014 - 2018:  SP19.14(14 - 18)

- Khóa 2015 - 2019: SP20.15(15 - 19)

- Khóa 2016 - 2020:  SP21.16(2016 - 2020)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.