Kết quả học tập – năm học 2013 – 2014

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ngành Đồ họa:

- Khóa 2009 - 2014: ĐH01.09(2009 - 2014)

- Khóa 2010 - 2015: ĐH02.10(2010 - 2015)

- Khóa 2011 - 2016: ĐH03 (11 - 16)

- Khóa 2012 - 2017: ĐH04(12 - 17)

- Khóa 2013 - 2018: ĐH05.13(13-18)

Ngành Điêu Khắc:- Khóa 2009 - 2014: ĐK33.09 (2009 - 2014)

- Khóa 2010 - 2015: ĐK34.10 (2010 - 2015)

- Khóa 2011 - 2016: ĐH35.11 (2011 - 2016)

- Khóa 2012 - 2017: ĐK36.12(2012 - 2017)

- Khóa 2013 - 2018: ĐK37.13(2013 - 2018)

Ngành Hội Họa:

- Khóa 2009 - 2014: HH33.09 (2009 - 2014)

- Khóa 2010 - 2015: HH34.10(2010 - 2015)

- Khóa 2011 - 2016: HH35.11 (2011 - 2016)

- Khóa 2012 - 2017: HH36.12 (2012 - 2017)

- Khóa 2013 - 2018: HH37.13(2013 - 2018)

Ngành Mỹ Thuật Ứng Dụng:- Khóa 2009 - 2014: UD14 (2009 - 2014).

- Khóa 2010 - 2015: UD15(2010 - 2015)

- Khóa 2011 - 2016: UD16.11 (2011 - 2016)

- Khóa 2012 - 2017: UD17.12(2012 - 2017)

- Khóa 2013 - 2018: UD18.13(2013 - 2018)

- Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị: Khóa 16 - 17 - 18 PH.Quảng Trị

Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật

- Khóa 2010 - 2014: SM15.10(2010 - 2014)

- Khóa 2011 - 2015: SM16.11(2011 - 2015)

- Khóa 2012 - 2016: SM17.12(2012 - 2016)

- Khóa 2013 - 2017: SM18.13(2013 - 2017)

- Khóa liên thông 2013: Liên thông 2013

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.