Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ I – năm học 2015-2016

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I. Lịch thi các học phần khối Kiến thức GD đại cương & cơ sở chuyên ngành:   

NĂM THỨ I:

(KHÓA ĐK39.15, ƯD20.15, SP20.15)

Stt

Giờ

Khối  ĐK – ƯD

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    04/01/16

NLCB Mac-Lênin 1

(ĐK, ƯD)

1,2,3

NLCB Mac-Lênin 1

4

2

8g00    05/01/16

LSMT Việt Nam 1

 (ĐK, ƯD)

1,2,3

LSMT Việt Nam 1

4

3

8g00    06/01/16

Lịch sử triết học phương Đông

(ĐK, ƯD)

1,2,3

Giáo dục học 1

4

4

8g00    07/01/16

Tin học ĐC

(ĐK, ƯD)

1,2,3

Tin học ĐC

4

5

8g00   08/01/16

Nghiên cứu Mỹ thuật cổ

(ĐK, ƯD)

1,2,3

Nghiên cứu Mỹ thuật cổ

4

6

8g00    11/01/16

Giải phẫu 1

(ĐK, ƯD)

1,2,3

Giải phẫu 1

4

7

8g00    12/01/16

Định luật xa gần 1

(ĐK, ƯD)

1,2,3

Định luật xa gần 1

4

NĂM THỨ II:

(KHÓA HH38.14, ĐK38.14, ƯD19.14, SP19.14, ĐH06.14)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

14g00   21/12/15

Lịch sử MT Thế giới 1

(ƯD), thi vấn đáp

4

Tâm lý học

1.2

2

14g00    22/12/15

Lịch sử MT Thế giới 1

(HH, ĐK, ĐH, ƯD), thi vấn đáp

4

Giáo dục học

1.2

3

14g00   23/12/15

   

Lịch sử MT Thế giới 1

(SP) thi vấn đáp

4

4

14g00    24/12/15

Đường lối CM ĐCS Việt Nam (HH, ĐK, ĐH, ƯD )

1.2.3.4,5

   

5

14g00    25/12/15

   

Đường lối CM ĐCS Việt Nam

1,2

6

14g00    28/12/15

Giải phẫu 3 (HH, ĐK, ĐH, ƯD )

1, 2, 3.4,5

   

7

14g00   29/12/15

   

Giải phẫu 3

1,2

8

14g00    30/12/15

   

QLNN & QLGD

1,2

NĂM THỨ III:

(KHÓA HH37.13, ĐK37.13, ƯD18.13, SP18.13, ĐH05.13)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    21/12/15

Nghệ thuật học Đại cương

(HH, ĐK, ĐH, ƯD)

1, 2, 3, 4, 5

   

2

8g00    22/12/15

PP nghiên cứu khoa học

1, 2, 3, 4, 5

   

3

8g00   23/12/15

   

PP nghiên cứu khoa học

1, 2

NĂM THỨ IV:

(KHÓA HH36.12, ĐK36.12, ƯD17.12, SP17.12, ĐH04.12)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK - ƯD

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    25/12/15

   

ĐLVH-VN của Đảng

1,2

2

8g00    28/12/15

   

Phương pháp GD Mỹ thuật

1,2

NĂM THỨ V:

(KHÓA HH35.11, ĐK35.11, ƯD16.11, SP16.11, ĐH03.11)

STT

Giờ       Ngày

Học phần

Phòng thi

1

8g00    24/12/15

ĐLVHVN của Đảng (HH, ĐK, ĐH, ƯD)

1, 2,3,4

II. Lịch thi và chấm thi học phần chuyên môn:

1. Khoa Hội họa:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

2

3

4

K38

K38

K38

K38

Cơ sở tạo hình 3

2 - 14/11/2015

17/11/2015

Trực họa 2

2 - 14/11/2015

25/11/2015

NT Không gian

7 – 19/12/2015

21 – 26/12/2015

Hình họa 3

11 – 21/1/2016

25 – 30/1/2016

5

6

7

8

9

K37

K37

K37

K37

K37

Hình họa 5

19 – 31/10/2015

7/11/2015

Chất liệu 1

5 – 17/10/2015

24/10/2015

Chất liệu 2

16 – 28/11/2015

30/11 – 5/12/2015

Hình họa 6

14  - 26/12/2015

28/12/2015 – 2/1/2016

Chất liệu 3

28/12/2015 – 9/1/2016

11 – 16/1/2016

10

11

12

13

14

15

K36

K36

K36

K36

K35

K35

Thâm nhập thực tế

 

17/10/2015

Chất liệu 7

16 – 28/11/2015

30/11 – 5/12/2015

Chất liệu 8

28/12/2015 – 9/1/2016

11 – 16/1/2016

Sáng tác 1

14 – 26/12/2015

28/12/2015 – 2/1/2016

Thâm nhập thực tế

 

24/10/2015

Bảo vệ đề cương sáng tác

 

3/11/2015

16

K35

Chấm đồ án tiền tốt nghiệp – Bảo vệ phác thảo Tốt nghiệp

 

Tháng 1/2016

2. Khoa Điêu khắc:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

ĐK.39.15

Phù Điêu; Tượng Tròn

Từ 26/10 đến 12/12/2015

8h 00 ngày 14/12/15

2

ĐK.38.14

Phù Điêu; Tượng Tròn

Từ 19/10 đến 12/12/2015

8h 00 ngày 14/12/15

3

ĐK.37.13

Phù Điêu; Tượng Tròn

Từ 16/11 đến 12/12/2015

8h 00 ngày 14/12/15

4

ĐK.36.12

Phù Điêu; Tượng Tròn

Từ 16/11 đến 12/12/2015

8h 00 ngày 14/12/15

5

ĐK.35.11

Bố cục chất liệu

Từ 02/11 đến 12/12/2015

8h 00 ngày 14/12/15

6

ĐK.35.11

Duyệt phác thảo

Từ 04/01 đến 06/02/2016

8h 00 ngày 01/02/16

3. Khoa Sư phạm Mỹ thuật:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

SP20.15

Cơ sở tạo hình  1

Từ 07/12 đến 26/12/2015

26/12/2015

Hình họa 1

Từ 06/12 đến 19/12/2015

19/12/2015

2

SP19.14

Cơ sở tạo hình  3

Từ 16/11 đến 19/12/2015

19/12/2015

Hình họa 3

Từ 30/11 đến 19/12/2015

19/12/2015

3

SP18.13

Sơn mài (BCCL)

Từ 23/11 đến 12/12/2015

12/12/2015

4

SP17.12

Bố cục tiền tốt nghiệp

Từ 16/11 đến 26/12/2015

26/12/2015

Duyệt phác thảo tốt nghiệp

Từ 16/11 đến 26/12/2016

18/01 đến 23/01/2016

4. Khoa Mỹ thuật Ứng dụng:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

Từ Đến Từ Đến

1

ĐH I

Hình Họa 7/12/15 12/12/15 21/12/15 26/12/15
Trang Trí 14/12/15 19/12/15 21/12/15 26/12/15

2

ĐH II

Hình Họa 7/12/15 12/12/15 21/12/15 26/12/15
Trang Trí 14/12/15 19/12/15 21/12/15 26/12/15

3

ĐH III

Hình Họa 23/11/15 19/12/15 21/12/15 26/12/15

Thiết kế đồ họa

St thiết kế 2 23/11/15 19/12/15 22/12/15 26/12/15

Thiết kế nội thất

Thiết kế gia cụ 23/11/15 19/12/15 22/12/15 26/12/15

Thiết kế thời trang

TK trang phục 1 23/11/15 19/12/15 22/12/15 26/12/15

Thiết kế MT đa phương tiện

Thiết kế quảng cáo trên flash 23/11/15 19/12/15 22/12/15 26/12/15

Thiết kế Sp sơn mài

Bố cục trang trí diện phẳng 23/11/15 19/12/15 22/12/15 26/12/15

4

ĐH IV

Hình Họa 17/11/15 29/11/15 15/12/15 20/12/15

Thiết kế đồ họa

St thiết kế 7 10/11/15 20/12/15 22/12/15 27/12/15

Thiết kế nội thất

Thiết kê công trình thương mại 2 27/10/15 20/12/15 22/12/15 27/12/15

Thiết kế thời trang

Thiết kế trang phục công sở 17/11/15 20/12/15 22/12/15 27/12/15

Thiết kế MT đa phương tiện

TK hình nhạc hiệu 17/11/15 20/12/15 22/12/15 27/12/15

Thiết kế Sp sơn mài

Thiết kế SP trang trí nội thất 03/11/15 20/12/15 22/12/15 27/1215

5

ĐH V

Đồ án tốt nghiệp 14/9/15 24/10/15 26/11/15 31/11/15

Thiết kế đồ họa

Đồ án tốt nghiệp 14/9/15 24/10/15 26/11/15 31/11/15

Thiết kế nội thất

Đồ án tốt nghiệp 14/9/15 24/10/15 26/11/15 31/11/15

Thiết kế thời trang

Đồ án tốt nghiệp 14/9/15 24/10/15 26/11/15 31/11/15

Thiết kế MT đa phương tiện

Đồ án tốt nghiệp 14/9/15 24/10/15 26/11/15 31/11/15

Thiết kế Sp sơn mài

Đồ án tốt nghiệp 14/9/15 24/10/15 26/11/15 31/11/15

05 Chuyên Ngành MTƯD

Duyệt đồ án tốt nghiệp     04/01/16 09/01/16

5. Bộ môn Đồ họa:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

ĐH06.14

Hình họa 3 30/11 đến 05/12/15 Sáng t2 đến t7 14 đến 19/12/15
Cơ sở tạo hình 2 7 đến 12/12/15 Sáng t2 đến t7 14 đến 19/12/15

2

ĐH05.13

Hình họa 5 2/11 đến 4/11/15 Sáng t2 đến t7 14 đến 19/12/15
ST Đồ họa 1 12/10 đến 12/12/15 Sáng t2 đến t7 14 đến 19/12/15

3

ĐH04.12

Hình họa 7 30/11 đến 12/12/15 Sáng t2 đến t7 14 đến 19/12/15
ST Đồ họa 3 26/10 đến 12/12/15 Chiều t2 đến t7 14 đến 19/12/15

4

ĐH03.11

ST Đồ họa 5 19/10 đến 12/12/15 Sáng t2 đến t7 14 đến 19/12/15
Phác thảo tốt nghiệp 04 dến 9/01/15 Sáng t2 đến t7 14 đến 19/12/15

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.