Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ I – năm học 2016-2017

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

THÔNG BÁO

Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ I - năm học 2016-2017

* Ghi chú: 

- Sinh viên học lại, tham gia vào thi tại lớp mình đã học.

 - Sinh viên đến dự thi phải mang theo thẻ sinh viên mới được vào phòng thi.

- Sinh viên phải đóng học phí đầy đủ theo quy định của nhà trường.

I. Lịch thi các học phần khối Kiến thức GD đại cương & cơ sở chuyên ngành:   

NĂM THỨ I:

(KHÓA HH40.16, ĐK40.16, ƯD21.16, SP21.16)

Stt

Giờ

Khối  ĐK – ƯD

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    09/01/17

LSMT Việt Nam 1 (HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

 

LSMT Việt Nam 1

3

2

8g00    10/01/17

Nghiên cứu Mỹ thuật cổ

 (HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

 

Nghiên cứu Mỹ thuật cổ

3

3

8g00    11/01/17

Lịch sử triết học phương Đông

(HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

 

 

4

8g00    12/01/17

Tin học ĐC    (HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

Tin học ĐC

3

5

8g00   13/01/17

Định luật xa gần 1 (HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

Định luật xa gần 1

3

6

8g00   16/01/17

Giải phẫu 1  (HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

Giải phẫu 1

3

7

8g00   17/01/17

NLCB Mac-Lênin 1  (HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

 

NLCB Mac-Lênin 1

3

NĂM THỨ II:

(ĐK39.15, ƯD20.15, SP20.15)

Stt

Giờ /Ngày

Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH

Khối  SƯ PHẠM

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

14g00   05/12/16

 

 

Tư Tưởng HCM

1

2

14g00    06/12/16

 

 

QLNN & QLGD

1

3

14g00    07/12/16

Lịch sử MT Thế giới 1

(HH, ĐK, ĐH, ƯD)

1,2,3

Lịch sử MT Thế giới 1(SP)

4

4

14g00    08/12/16

Giải phẫu 3 (HH, ĐK, ĐH, ƯD )

1,2,3

Giải phẫu 3

4

5

14g00   09/12/16

Đường lối CM ĐCS Việt Nam (HH, ĐK, ĐH, ƯD )

1.2.3

Đường lối CM ĐCS Việt Nam

4

 

 

 

 

 

 

(Lịch thi dành cho năm II, thay đổi so với kế hoạch của nhà trường do một số học phần chưa kết thúc.)

NĂM THỨ III:

 (KHÓA HH38.14, ĐK38.14, ƯD19.14, SP19.14, ĐH06.14)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    05/12/16

Nghệ thuật học Đại cương       (HH, ĐK, ĐH, ƯD)

1, 2, 3, 4

 

 

2

8g00    06/12/16

PP nghiên cứu khoa học

1, 2, 3, 4

PP nghiên cứu khoa học

5

(Lịch thi dành cho năm III, thay đổi so với kế hoạch của nhà trường do một số học phần chưa kết thúc.)

NĂM THỨ IV:

 (KHÓA HH37.13, ĐK37.13, ƯD18.13, SP18.13, ĐH05.13)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK - ƯD

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    27/12/16

 

 

ĐLVH-VN của Đảng

1,2

2

8g00    28/12/16

 

 

Phương pháp GD Mỹ thuật

1,2

NĂM THỨ V:

(KHÓA HH36.12, ĐK36.12, ƯD17.12, SP17.12, ĐH04.12)

STT

Giờ       Ngày

Học phần

Phòng thi

1

8g00    26/12/16

ĐLVHVN của Đảng (HH, ĐK, ĐH, ƯD)

1, 2,3,4

II. Lịch thi và chấm thi học phần chuyên môn:

1. Khoa Hội họa:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

K40

Cơ sở tạo hình 1 21/11 - 03/12/2016 05/12 -10/12/2016

2

 

Hình họa 1 21/11 - 03/12/2016 05/12 -10/12/2016

3

 

Trực họa 1 09/01 – 14/01/2017 16/11 – 21/01/2017

4

 

Cơ sở tạo hình 2 03/04 – 15/04/2017 17/04 – 22/04/2017

5

 

Hình họa 2 03/04 – 15/04/2017 17/04 – 22/04/2017

6

 

Tin học chuyên ngành 15/05 – 20/05/2017 22/05 – 27/05/2017

1

K38

Chất liệu 1 12/09 – 15/10/2016 17/10 – 22/10/2016

2

 

Chất liệu 2 17/10 – 19/11/2016 21/11 - 26/11/2016

3

 

Chất liệu 3 21/11 – 24/12/2016 26/11 – 31/12/2016

4

 

Hình họa 5 24/10  - 05/11/2016 07/11 –12/11/2016

5

 

Hình họa 6 06/03/ – 11/03/2017 13/03 – 18/03/2017

6

 

Trực họa 3 12/12 - 24/12/ 2016 26/12 – 31/12/2016

7

 

Thâm nhập thực tế 2 03/04 – 08/04/2017 10/04 - 15/04/2017

8

 

Chất liệu 4 06/02/2017 –11/03/2017 13/03 –18/03/2017

9

 

Chất liệu 5 10/04 – 13/05/2017 15/05 – 20/05/2017

10

 

Chất liệu 6 10/04 – 13/05/2017 15/05 – 20/05/2017

1

K37

Sáng tác 1 17/10 – 31/12/2016 02/01/2017 – 07/01/2017

2

 

Thâm nhập thực tế 3 12/09 – 15/10/2016 17/10 – 22/10/2016

3

 

Chất liệu 7 17/10 – 19/11/2016 21/11 – 26/11/2016

4

 

Chất liệu 8 21/11 – 24/12/2016 26/11 – 31/12/2106

5

 

Trực họa 4 13/03  - 18/03/2017 20/03 – 25/03/2017

6

 

Sáng tác 2 20/03 – 27/05/2017 29/05 – 03/06/2017

7

 

Sáng tác 3 20/03 – 27/05/2017 29/05 – 03/06/2017

1

K36

Thâm nhập thực tế 4 24/10 – 29/10/2016 31/11 – 05/12/2016

2

 

Sáng tác 4 31/11/2016 – 14/01/2017 16/01 – 21/01/2017

3

 

Sáng tác 5 31/11/2016 – 14/01/2017 16/01 – 21/01/2017

4

 

Làm bài Tốt nghiệp 06/02 – 20/05/2017 22/05 – 27/05/2017

2. Khoa Điêu khắc:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

ĐK.40.16

Phù Điêu; Tượng Tròn

21/11/2016 đến 7/01/2017

8h 00 ngày 9/01/2017

2

ĐK.39.15

Phù Điêu; Tượng Tròn

24/10/2016 đến 3/12/2016

8h 00 ngày 9/01/2017

3

ĐK.38.14

Phù Điêu; Tượng Tròn

7/11/2016 đến 03/12/2016

8h 00 ngày 9/01/2017

4

ĐK.37.13

PTTĐ1,  STPĐ3

(Bố cục thực tế)

5/12/2016 đến 31/12/2016

8h 00 ngày 9/01/2017

5

ĐK.36.12

Bố cục chất liệu 3,4

21/11/2016 đến 7/12/2016

8h 00 ngày 9/01/2017

 

3. Khoa Sư phạm Mỹ thuật:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

SP21.16

Cơ sở tạo hình  1

Từ 19/12 - 31/12/2016

02/01/2017

 

 

Hình họa 1

Từ 19/12 - 31/12/2016

02/01/2017

2

SP20.15

Cơ sở tạo hình  3

Từ 21/11 -  31/12/2016

05/02/2016

 

 

Hình họa 3

Từ 21/11 -  31/12/2016

05/02/2016

3

SP19.14

Sơn mài (BCCL)

Từ 26/12 -  14/01/17

16/01/2017

4

SP18.13

Bố cục tiền tốt nghiệp

Từ 21/11 -  31/12/2016

02/01/2017

4. Khoa Mỹ thuật Ứng dụng:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

Từ

Đến

Từ

Đến

1

ĐH I

Hình Họa

12/12

17/12

19/12

24/12

Trang Trí

19/12

24/12

19/12

24/12

2

ĐH II

Hình Họa

21/11

26/11

19/12

24/12

Trang Trí

28/11

03/12

19/12

24/12

3

ĐH III

Hình Họa

28/11

03/12

19/12

24/12

Thiết kế đồ họa

St thiết kế 2

19/12

24/12

16/01

21/01

Thiết kế nội thất

Thiết kế gia cụ

31/10

26/11

19/12

31/12

Thiết kế thời trang

TK trang phục 3

31/10

26/11

19/12

31/12

Thiết kế MT đa phương tiện

Thiết kế quảng cáo trên flash

31/10

26/11

19/12

31/12

Thiết kế truyền thống

Bố cục trang trí diện phẳng

07/11

26/11

19/12

31/12

4

ĐH IV

Hình Họa

05/12

15/12

19/12

24/12

Thiết kế đồ họa

St thiết kế 7

31/10

26/11

19/12

31/12

Thiết kế nội thất

Thiết kê công trình thương mại 2

17/10

26/11

19/12

31/12

Thiết kế thời trang

Thiết kế trang phục công sở

31/10

26/11

19/12

31/12

Thiết kế MT đa phương tiện

TK hình nhạc hiệu

31/10

26/11

19/12

31/12

Thiết kế truyền thống

Thiết kế SP trang trí nội thất

31/10

26/11

19/12

31/12

5

ĐH V

 

 

 

 

 

Thiết kế đồ họa

Đồ án tốt nghiệp

19/9

29/10

31/10

05/11

Thiết kế nội thất

Đồ án tốt nghiệp

19/9

29/10

31/10

05/11

Thiết kế thời trang

Đồ án tốt nghiệp

19/9

29/10

31/10

05/11

Thiết kế MT đa phương tiện

Đồ án tốt nghiệp

19/9

29/10

31/10

05/11

Thiết kế truyền thống

Đồ án tốt nghiệp

19/9

29/10

31/10

05/11

05 Chuyên Ngành MTƯD

Duyệt đồ án tốt nghiệp

 

 

16/01/17

21/01/17

5. Bộ môn Đồ họa:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

ĐH06.14

Hình họa 5         7-19/11/2016

Sáng  2 - 5

19-24/12/2016

Sáng tác đồ họa 1  24/10-26/11/2016

Chiều 2 - 6

19-24/12/2016

2

ĐH05.13

Hình họa 7  21/11-10/12/2016

Sáng  2 - 7

 16-21/1/2017

Sáng tác đồ họa 3    12/9-17/12/2016

Chiều  2 - 7

 16-21/1/2017

3

ĐH04.12

Sáng tác đồ họa 5    12/9-17/12/2016

Sáng   2 - 7

   9 -14/1/2017

Phác thảo tốt nghiệp         16-21/1/2017

Sáng   2 - 7

  16-21/1/2017

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.