Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ I – năm học 2017-2018

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I. Lịch thi các học phần khối Kiến thức GD đại cương & cơ sở chuyên ngành:   

NĂM THỨ I:

(KHÓA HH40.17, ĐK41.17, ƯD22.17, SP22.17)

Stt

Giờ

Khối  ĐK – ƯD

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    02/01/18

 

 

Giáo dục học 1

3

2

8g00    04/01/18

NLCB Mac-Lênin 1  (HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

NLCB Mac-Lênin 1

4

3

8g00    05/01/18

Nghiên cứu Mỹ thuật cổ

 (HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

Nghiên cứu Mỹ thuật cổ

 

4

4

8g00    08/01/18

Lịch sử triết học phương Đông

(HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

Tâm lý học 1

4

5

8g00    09/01/18

Giải phẫu 1  (HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

Giải phẫu 1

4

6

8g00   10/01/18

Định luật xa gần 1 (HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

Định luật xa gần 1

4

7

8g00   11/01/18

Tin học ĐC    (HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

Tin học ĐC

4

8

8g00   12/01/18

LSMT Việt Nam 1 (HH, ĐK,ƯD)

1,2,3

LSMT Việt Nam 1

4

NĂM THỨ II:

(KHÓA HH39.16, ĐK40.16, ƯD21.16, SP21.16)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi
           

1

14g00   25/12/17

 

 

Tâm lý học 2

3

2

14g00    26/12/17

 

 

Giáo dục học 2

3

3

14g00    27/12/17

 

 

QLNN & QLGD

3

4

14g00    28/12/17

Đường lối CM ĐCS Việt Nam (HH, ĐK, ĐH, ƯD )

1,2,3

Đường lối CM ĐCS Việt Nam

3

5

14g00   29/12/17

Giải phẫu 3

(HH, ĐK, ĐH, ƯD )

1,2,3

Giải phẫu 3

3

6

14g00   02/01/18

Lịch sử MT Thế giới 1

(HH, ĐK, ĐH, ƯD)

1,2,3

Lịch sử MT Thế giới 1

3

NĂM THỨ III:

(ĐK39.15, ƯD20.15, SP20.15)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    28/12/17

Nghệ thuật học Đại cương       (HH, ĐK, ĐH, ƯD)

1, 2, 3

 

 

2

8g00    29/12/17

PP nghiên cứu khoa học

1, 2, 3

PP nghiên cứu khoa học

4

NĂM THỨ IV:

(KHÓA HH38.14, ĐK38.14, ƯD19.14, SP19.14, ĐH06.14)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK - ƯD

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    02/01/18

 

 

ĐLVH-VN của Đảng

1,2

NĂM THỨ V:

(KHÓA HH37.13, ĐK37.13, ƯD18.13, SP18.13, ĐH05.13)

STT

Giờ       Ngày

Học phần

Phòng thi

1

8g00    03/01/18

ĐLVHVN của Đảng (HH, ĐK, ĐH, ƯD)

1, 2,3,4

II. Lịch thi và chấm thi học phần chuyên môn:

1. Khoa Hội họa:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

K40

Cơ sở tạo hình 1 06/11/2017 - 18/11/2017 20/11/2017 - 25/11/2017

2

ĐH1

Hình họa 1 06/11/2017 - 18/11/2017 20/11/2017 - 25/11/2017

3

 

Trực họa 1 22/01/2018 -  27/01/2018 29/02/2018 - 03/02/2018

4

 

Tin học chuyên ngành 15/01/2018 – 20/01/2018 22/01/2018 -  27/01/2018

1

K39

Cơ sở tạo hình 3 06/11/2017 - 18/11/2017 20/11/2017 - 25/11/2017

2

ĐH2

Hình họa 3 13/11/2017 – 18/11/2017 20/11/2017 - 25/11/2017

3

 

Trực họa 2 15/01/2018 – 27/01/2018 29/02/2018 - 03/02/2018

4

 

Nghệ thuật không gian 18/12/2017  - 30/12/2017 01/01/2018 –06/01/2018

1

K38

Thâm nhập thực tế 3 09/10/2017 – 14/10/2017 16/10/2017 – 21/01/2017

2

ĐH4

Sáng tác 1 18/10/2017 – 23/12/2017 25/12/2017 – 30/12/2017

3

 

Chất liệu 7 16/10/2017 – 18/11/2017 20/11/2017 – 25/11/2017

4

 

Chất liệu 8 18/10/2017 – 23/12/2017 25/12/2017 – 30/12/2017

5

 

Trực họa 4 29/02/2018  - 03/02/2018 05/02/2018 – 10/02/2018

1

K37

Thâm nhập thực tế 4 16/10/2017 – 21/10/2017 23/10/2017 – 28/10/2017

2

ĐH5

Sáng tác 4 30/11/2017 – 13/01/2018 15/01/2018 – 20/01/2018

3

 

Sáng tác 5 30/11/2017 – 13/01/2018 15/01/2018 – 20/01/2018

4

 

Làm bài Tốt nghiệp 26/03/2018 – 19/05/2018 21/05 – 26/05/2018

2. Khoa Điêu khắc:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

ĐH1

  Phù Điêu  Tượng Tròn

06/11/2017 đến 25/11/2017

27/11/2017 đến 23/12/2017

8h 00 ngày 25/12/2017

2

ĐH3

  TT 5( Sáng)  STTT2 (Chiều)

13/11/2017 đến 2/12/2017

13/11/2017 đến 2/12/2017

8h 00 ngày 25/12/2017

3

ĐH4

  PTTĐ1 (Sáng)  STPĐ3 (Chiều)

4/12/2017 đến 23/12/2017

4/12/2017 đến 23/12/2017

8h 00 ngày 25/12/2017

4

ĐH5

  BCCL3 (Sáng)  BCCL4 (Chiều)

13/11/2017 đến 23/12/2017

13/11/2017 đến 23/12/2017

8h 00 ngày 25/12/2017

3. Khoa Sư phạm Mỹ thuật:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

SP22.17

 

Cơ sở tạo hình  1

11/ 12 – 23/ 12/ 2017

23/12/2017

Hình họa 1

11/ 12 – 23/ 12/ 2017

23/12/2017

2

SP21.16

Cơ sở tạo hình  3

27/ 11 – 16/ 12/ 2017

16/ 12/ 2017

Hình họa 3

27/ 11 – 16/ 12/ 2017

16/ 12/ 2017

3

SP20.15

Sơn mài (BCCL)

2/10 – 21/10/2017

21/10/2017

Lụa

20/11 – 16/12/2017

16/12/2017

Hình họa5

9/10 – 21/10/2017

21/10/2017

Tin học chuyên ngành

20/11 – 16/12/2017

16/12/2017

4

SP19.14

Bố cục 5

9/10 – 18/11/2017

18/11/2017

Bố cục 6

20/11 – 30/12/2017

6/1/2018

Duyệt phác thảo tốt nghiệp

1/2/2018

4. Khoa Mỹ thuật Ứng dụng:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

Từ

Đến

Từ

Đến

1

ĐH 1

Hình Họa

23/11

29/11

18/12

23/12

Trang Trí

30/11

6/12

18/12

23/12

2

ĐH 2

Hình Họa

23/11

29/11

18/12

23/12

Trang Trí

30/11

6/12

18/12

23/12

 

 

 

 

3

 

ĐH 3

Hình họa

4/12

9/12

18/12

23/12

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Thiết kế truyện tranh

20/11

16/12

18/12

23/12

THIẾT KẾ NỘI THẤT Thiết kế gia cụ

30/10

2/12

18/12

23/12

THIẾT KẾ THỜI TRANG TK Trang phục 3

20/11

16/12

18/12

23/12

THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN TK quảng cáo trên flash

20/11

16/12

18/12

23/12

THIẾT KẾ TRUYỀN THỐNG Bố cục trang trí diện phẳng

20/11

16/12

18/12

23/12

4

ĐH 4

Hình họa

4/12

16/12

18/12

23/12

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Thiết kế sách báo tạp chí

20/11

16/12

18/12

23/12

THIẾT KẾ NỘI THẤT TK Công trình Thương mại 2

30/10

2/12

18/12

23/12

THIẾT KẾ THỜI TRANG TK Trang phục công sở

20/11

16/12

18/12

23/12

THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Thiết kế hình, nhạc hiệu

20/11

16/12

18/12

23/12

THIẾT KẾ TRUYỀN THỐNG  

 

 

 

 

5

ĐH 5

 

 

 

 

 

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Đồ án Tiền Tốt nghiệp

11/9

4/11

6/11

11/11

THIẾT KẾ NỘI THẤT Đồ án Tiền Tốt nghiệp

11/9

4/11

6/11

11/11

THIẾT KẾ THỜI TRANG Đồ án Tiền Tốt nghiệp

11/9

4/11

6/11

11/11

THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Đồ án Tiền Tốt nghiệp

11/9

4/11

6/11

11/11

THIẾT KẾ TRUYỀN THỐNG Đồ án Tiền Tốt nghiệp

11/9

4/11

6/11

11/11

05 CHUYÊN NGÀNH MTUD Duyệt Đồ án Tốt nghiệp

 

 

29/01

3/2/2018

5. Bộ môn Đồ họa:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

K6

(2014-2019)

Hình họa 7

04/12-23/12/2017

Sáng  2 - 7

25-30/12/2017

Sáng tác đồ họa 3

30/10-23/12/2017

Chiều 2 - 7

16-21/1/2017

2

K5

(2013-2018)

Sáng tác đồ họa 5

23/10-23/12/2017

Sáng  2 - 7

9-14/1/2017

Phác thảo tốt nghiệp

15-20/1/2018

Sáng 2 - 7

16-21/1/2017

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.