Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ I – năm học 2018-2019

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I. Lịch thi các học phần khối Kiến thức GD đại cương & cơ sở chuyên ngành:

NĂM THỨ I:

(KHÓA ƯD23.18 , SP23.18)

Stt Giờ  Ngày Khối  ĐK – ƯD Khối  SƯ PHẠM
Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 8g00    17/12/18 Lịch sử triết học phương Đông 1,2
2 8g00    19/12/18 LSMT Việt Nam 1 1,2 LSMT Việt Nam 1 2
3 8g00    20/12/18 NLCB Mac-Lênin 1 1,2 NLCB Mac-Lênin 1 2
4 8g00    21/12/18 Tin học ĐC 1,2 Tin học ĐC 2
5 8g00    24/12/18 Giải phẫu 1 1,2 Giải phẫu 1 2
6 8g00    25/12/18 Định luật xa gần 1 1,2 Định luật xa gần 1 2
7 8g00    26/12/18 Nghiên cứu Mỹ thuật cổ 1,2 Nghiên cứu Mỹ thuật cổ 2

NĂM THỨ II:

(KHÓA HH40.17, ĐK41.17, ƯD22.17, SP22.17)

Stt Giờ  Ngày Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH Khối  SƯ PHẠM
Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 14g00    18/12/18 QLNN & QLGD 3
2 14g00    19/12/18 Lịch sử MT Thế giới 1 1,2,3 Lịch sử MT Thế giới 1 3
3 14g00   20/12/18 Giải phẫu 3 1,2,3 Giải phẫu 3 3
4 14g00   21/12/18 Tâm lý học 2 3
5 14g00   25/12/18 Giáo dục học 2 3
6 14g00   26/12/18 Đường lối CM ĐCS Việt Nam 1,2,3 Đường lối CM ĐCS Việt Nam 3

NĂM THỨ III:

(HH39.16, ĐK40.16, ƯD21.16, SP21.16)

Stt Giờ  Ngày Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH Khối  SƯ PHẠM
Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 8g00    25/12/18 Nghệ thuật học Đại cương 3,4,5
2 8g00    26/12/18 PP nghiên cứu khoa học 3,4,5 PP nghiên cứu khoa học 5

NĂM THỨ IV:

(KHÓA SP20.15)

Stt Giờ  Ngày Khối  HH - ĐK - ƯD Khối  SƯ PHẠM
Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 8g00    27/12/18 ĐLVH-VN của Đảng 5

NĂM THỨ V:

(KHÓA HH38.14, ĐK38.14, ƯD19.14, ĐH06.14)

Stt Giờ  Ngày Khối  HH - ĐK - ƯD Khối  SƯ PHẠM
Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 8g00    27/12/18 ĐLVHVN của Đảng 1, 2,3,4

 II. Lịch thi và chấm thi học phần chuyên môn:

Khoa Hội họa

Stt Khóa học Học phần Thời gian thi Thời gian chấm thi
1 K.40 Cơ sở tạo hình 3 05/11/2018 - 17/11/2018 19/11/2018 - 24/11/2018
2 ĐH2 Hình họa 3 12/11/2018 – 17/11/2018 19/11/2018 - 24/11/2018
3 Trực họa 2 14/01/2019 – 26/01/2019 28/02/2019 - 02/02/2019
4 Nghệ thuật không gian 17/12/2018  - 29/12/2018 31/12/2018 –05/01/2019
1 K.39 Chất liệu 1 10/09/2018 – 13/10/2018 15/10/2018 – 20/10/2018
2 ĐH3 Chất liệu 2 15/10/2018 – 17/11/2018 19/11/2018 – 24/11/2018
3 Chất liệu 3 19/11/2018 – 22/12/2018 24/12/2017 – 29/12/2018
4 Hình họa 5 22/10/2018 – 03/11/2018 05/11/2018 – 10/11/2018
5 Trực họa 3 10/12/2018  - 22/12/2018 24/12/2018 – 29/12/2018
6 Thực tế 2 31/12/2018 – 26/01/2019 11/02/2019 – 16/02/2019
1 K.38 Thâm nhập thực tế 4 17/09/2018 – 20/10/2018 22/10/2018 – 27/10/2018
2 ĐH5 Sáng tác 4 29/11/2018 – 05/01/2019 07/01/2019 – 12/01/2019
3 Sáng tác 5 29/11/2018 – 05/01/2019 07/01/2019 – 12/01/2019
4 Làm bài Tốt nghiệp 11/02/2019 – 25/05/2019 27/05/2019 – 01/06/2019

Khoa Sư phạm Mỹ thuật:

Số tt Khóa/Lớp Học phần Thời gian thi

Thời gian

chấm thi

1 LỚP SP1 – KHÓA 23 CS TẠO HÌNH 1 10/ 12 – 22/ 12/ 2018 24/12/2018
2 LỚP SP1 – KHÓA 23 HÌNH HỌA 1 10/ 12 – 22/ 12/ 2018 24/12/2018
3 LỚP SP2 – KHÓA 22 CS TẠO HÌNH 3 26/ 11 – 8/ 12/ 2018 10/ 12/ 2018
4 LỚP SP2 – KHÓA 22 HÌNH HỌA 3 26/ 11 – 8/ 12/ 2018 10/ 12/ 2018
5 LỚP SP3 – KHÓA 20 LỤA 1/10 – 19/10/2018 20/10/2018
6 LỚP SP3 – KHÓA 20 SƠN MÀI 26/11 – 14/12/2018 15/12/2018
7 LỚP SP3 – KHÓA 20 HÌNH HỌA 5 8/10 – 19/10/2018 20/10/2018
8 LỚP SP3 – KHÓA 20 TIN HỌC

CHUYÊN NGÀNH

3/12 – 14/12/2018 15/12/2018
9 LỚP SP4 – KHÓA 19 BỐ CỤC 5 29/10 – 17/11/2018 19/11/2018
10 LỚP SP4 – KHÓA 19 BỐ CỤC

TIỀN TỐT NGHIỆP

19/11 – 29/12/2018 31/12/2018
11 LỚP SP4 – KHÓA 19 DUYỆT PHÁC THẢO TỐT NGHIỆP 1/1 – 19/1/2019

Khoa Mỹ thuật Ứng dụng:

Stt Khóa học Học phần Thời gian thi Thời gian chấm thi
Từ Đến Từ Đến
1 ĐH 1 Hình Họa 19/11 24/11 24/12 29/12
Trang Trí 26/11 1/12 24/12 29/12
2 ĐH 2 Hình Họa 19/11 24/11 24/12 29/12
Trang Trí 12/11 17/11 24/12 29/12
 

 

 

 

3

ĐH 3 Hình họa 26/11 1/12 24/12 29/12
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Sáng tác thiết kế 2 5/11 8/12 10/12 15/12
THIẾT KẾ NỘI THẤT Thiết kế gia cụ 29/10 1/12 10/12 15/12
THIẾT KẾ THỜI TRANG TK Trang phục 3 12/11 8/12 10/12 15/12
THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Đồ án 1 12/11 8/12 10/12 15/12
4 ĐH 4 Hình họa 26/11 8/12 10/12 15/12
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Sáng tác thiết kế 7 5/11 8/12 10/12 15/12
THIẾT KẾ NỘI THẤT TK Công trình Thương mại 2 29/10 8/12 10/12 15/12
THIẾT KẾ THỜI TRANG TK Trang phục công sở 12/11 8/12 10/12 15/12
THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Thiết kế hình, nhạc hiệu 19/11 8/12 10/12 15/12
THIẾT KẾ TRUYỀN THỐNG TKSP Trang trí  nội thất 5/11 8/12 10/12 15/12
5 ĐH 5
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Đồ án Tiền Tốt nghiệp 10/9 3/11 14/1 19/1
THIẾT KẾ NỘI THẤT Đồ án Tiền Tốt nghiệp 10/9 3/11 14/1 19/1
THIẾT KẾ THỜI TRANG Đồ án Tiền Tốt nghiệp 10/9 3/11 14/1 19/1
THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Đồ án Tiền Tốt nghiệp 10/9 3/11 14/1 19/1
04 CHUYÊN NGÀNH MTUD Duyệt Đồ án Tốt nghiệp 21/01 26/01

Khoa Điêu khắc:

Stt Khóa học Học phần Thời gian thi Thời gian chấm thi
1 ĐH2 PĐ 3( Sáng)

TT 3( Sáng)

5/11/2018 đến 1/12/2018

3/12/2018 đến 22/12/2018

8h 00 ngày 7/1/2019
2 ĐH4 PTTĐ 1( Sáng)

STPĐ 3( Chiều)

26/11/2018 đến  22/12/2018

26/11/2018 đến  15/12/2018

8h 00 ngày 7/1/2019
3 ĐH5 BCCL 3 ( Sáng)

BCCL 4 (Chiều

19/11/2018 đến 15/12/2018

19/11/2018 đến 08/12/2018

8h 00 ngày 7/1/2019

 

 

 

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.