Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ II – năm học 2015-2016

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

THÔNG BÁO

Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ II - năm học 2015-2016

  I. Lịch thi các học phần khối Kiến thức GD đại cương & cơ sở chuyên ngành:   

NĂM THỨ I:

(KHÓA ĐK39.15, ƯD20.15, SP20.15)

Stt

Giờ

Khối  ĐK – ƯD

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    16/05/16

   

Tâm lý học

4

2

8g00    19/05/16

LSMT Việt Nam 2 (ƯD, ĐK)

1, 2, 3

LSMT Việt Nam 2

4

3

8g00    20/05/16

NLCB Mac-Lênin 2 (ƯD, ĐK)

1, 2, 3

NLCB Mac-Lênin 2

4

4

8g00    23/05/16

Định luật xa gần 2 (ƯD, ĐK)

1, 2, 3

Định luật xa gần 2

4

5

8g00    24/05/16

Giải phẫu 2 (ƯD, ĐK)

1, 2, 3

Giải phẫu 2

4

6

8g00    25/05/16

LS triết học phương Tây (ƯD,ĐK)

1, 2, 3

Giáo dục học 1

4

NĂM THỨ II:

(KHÓA HH38.14, ĐK38.14, ƯD19.14, SP19.14, ĐH06.14)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

14g00   23/05/16

Lịch sử MT Thế giới 2

(ƯD), thi vấn đáp

4

   

2

14g00    24/05/16

Lịch sử MT Thế giới 2

(HH, ĐK, ĐH), thi vấn đáp

4

   

3

14g00    25/05/16

   

Lịch sử MT Thế giới 2

(SP) thi vấn đáp

4

4

14g00    30/05/16

   

Mỹ học ĐC

1,2

5

14g00    31/05/16

Mỹ học ĐC

1.2.3.4,5

   

6

14g00    01/06/16

   

TT Hồ Chí Minh

1.2

7

14g00    02/06/16

TT Hồ Chí Minh

1.2.3.4,5

   

8

14g00    03/06/16

CS VH Việt Nam

1, 2, 3.4,5

   

9

14g00    06/06/16

   

CS VH Việt Nam

1,2

10

14g00    07/06/16

Anh Văn CN

1, 2, 3.4,5

   

11

14g00    08/06/16

   

Anh Văn CN

1.2

NĂM THỨ III:

(KHÓA HH37.13, ĐK37.13, ƯD18.13, SP18.13, ĐH05.13)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    07/06/16

Mỹ thuật học

(HH, ĐK, ĐH)

1.2

   

2

8g00    08/06/16

Mỹ học chuyên ngành

1.2

Mỹ học chuyên ngành

3.4

 

II. Lịch thi và chấm thi học phần chuyên môn:

1. Khoa Hội họa:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

K38 AB Cơ sở tạo hình 4

25/4 – 7/5

9/5 – 14/5

2

  Hình họa 4

25/4 – 7/5

9/5 – 14/5

3

K37 ABC Trực họa 3

28/3 – 9/4

11/4 – 16/4

4

        AB Chất liệu 4 (Sơn mài)

22/2  – 2/4

4/4 – 9/4

5

Chất liệu 5 (Sơn dầu)

11/4  – 21/5

23/4 – 28/5

6

  Chất liệu 6 (Lụa)

11/4  – 21/5

23/4 – 28/5

7

         C Chất liệu 4 (Sắp đặt)

22/2  – 2/4

4/4 – 9/4

8

Chất liệu 5 (Nhiếp ảnh)

11/4  – 21/5

23/4 – 28/5

9

  Chất liệu 6 (Video)

11/4  – 21/5

23/4 – 28/5

10

        ABC Thực tế 2 (Hội họa + Media)

15/2 – 20/2

22/2 – 27/2

11

K36 ABC Trực họa 4

7/3 – 19/3

21/3 – 26/3

12

        A Sáng tác 3

15/2 – 20/5

23/5 – 28/5

13

Sáng tác 2

15/2 – 20/5

23/5 – 28/5

14

        B Sáng tác 3

15/2 – 20/5

23/5 – 28/5

15

Sáng tác 2

15/2 – 20/5

23/5 – 28/5

16

        C Sáng tác 3

15/2 – 20/5

23/5 – 28/5

17

Sáng tác 2

15/2 – 20/5

23/5 – 28/5

18

 K35 ABC  Sáng tác 5

15/2 – 16/4

18/4 – 23/4

19

Bảo vệ Tốt nghiệp

15/2 – 21/5

23/5 – 28/5

2. Khoa Điêu khắc:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

ĐK.I

Phù điêu - Tượng tròn

Từ 28/03 - 21/05/2016

8h00 ngày 24/05/2016

2

ĐK.II

Phù điêu - Tượng tròn

Từ 04/04 - 21/05/2016

8h00 ngày 24/05/2016

3

ĐK.III

Phù điêu - Tượng tròn

Từ 25/04 - 21/05/2016

8h00 ngày 24/05/2016

4

ĐK.IV

Phù điêu - Tượng tròn

Từ 18/04 - 21/05/2016

8h00 ngày 24/05/2016

5

ĐK.V

Chấm thi tốt nghiệp

Từ 22/2 - 21/05/2016

8h00 ngày 25/05/2016

3. Khoa Sư phạm Mỹ thuật:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

SP1- KHÓA 20

CS Tạo hình 2

04/05 - 17/05/2016

18/05/2016

2

SP1- KHÓA 20

Hình họa 2

04/05 - 17/05/2016

18/05/2016

3

SP2- KHÓA 19

CS Tạo hình 4

04/05 - 17/05/2016

18/05/2016

4

SP2- KHÓA 19

Hình họa 4

04/05 - 17/05/2016

18/05/2016

5

SP3- KHÓA 18

Sơn dầu (BCCL)

25/04 - 15/05/2016

16/05/2016

6

SP3- KHÓA 18

Tin học CN

25/04 - 15/05/2016

16/05/2016

7

SP4- KHÓA 17

Chấm thi tốt nghiệp

11/04 - 29/05/2016

30/05/2016

4. Khoa Mỹ thuật Ứng dụng:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

Từ

Đến

Từ

Đến

1

ĐH 1 – KHÓA20 Trang trí 2

09/5

14/5

23/5

28/5

Hình họa 2

16/5

21/5

23/5

28/5

2

ĐH 2 – KHÓA19 Hình họa 4

16/5

21/5

23/5

28/5

Trang trí 4

09/5

14/5

23/5

28/5

3

ĐH 3 – KHÓA18 Hình họa 6

23/5

28/5

30/5

04/6

Thiết kế đồ họa Thiết kế Poster quảng cáo CTN

28/3

30/4

30/5

04/6

Thiết kế nội thất TKNT công trình thương mại1

04/4

30/4

30/5

04/6

Thiết kế thời trang Thiết kế Trang phục Truyền thống

04/4

30/4

30/5

04/6

Thiết kế MT đa phương tiện Thiết kế Web

04/4

30/4

30/5

04/6

Thiết kế Truyền thống Thiết kế -Trang trí khối (3 chiều)

28/3

30/4

30/5

04/6

4

ĐH 4 – KHÓA17          
Thiết kế đồ họa Thiết kế SP đồng bộ

25/4

21/5

23/5

28/5

Thiết kế nội thất TKNT công trình Văn hóa 2

19/4

21/5

23/5

28/5

Thiết kế thời trang Thiết kế trang phục trình diễn

18/4

21/5

23/5

28/5

Thiết kế MT đa phương tiện   Dự án phim chủ đề

18/4

21/5

23/5

28/5

Thiết kế Truyền thống Sáng tác tranh 3

18/4

21/5

23/5

28/5

  ĐH 5 – KHÓA16          
  Thiết kế đồ họa Đồ án CM và KLTốt nghiệp

28/3

28/5

30/5

4/6

  Thiết kế nội thất Đồ án CM và KLTốt nghiệp

28/3

28/5

30/5

4/6

5

Thiết kế thời trang Đồ án CM và KLTốt nghiệp

28/3

28/5

30/5

4/6

  Thiết kế MT đa phương tiện Đồ án CM và KLTốt nghiệp

28/3

28/5

30/5

4/6

  Thiết kế Truyền thống Đồ án CM và KLTốt nghiệp

28/3

28/5

30/5

4/6

5. Bộ môn Đồ họa:

       STT

Khóa

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

K6

(2014-2019)

Hình họa 4

9-14/5/2016

Sáng 2-7

23-28/5/2016

Cơ sở tạo hình 3

16-21/5/2016

Sáng 2-7

23-28/5/2016

2

K5

(2013-2018)

Hình họa 6

9-21/5/2016

Sáng 2-7

23-28/5/2016

Sáng tác đồ họa 2

21/3-21/5/2016

Chiều 2-7

23-28/5/2016

3

K4

(2012-2017)

Sáng tác đồ họa 4

22/2-21/5/2016

Chiều 2-7

23-28/5/2016

4

K3

(2011-2016)

Duyệt phác thảo TN

1-9/1/2016

Sáng 2-7

 
Làm bài TN

22/2-21/5/2016

Sáng, chiều 2-7

23-28/5/2016

 

 * Ghi chú:  - Sinh viên học lại, tham gia vào thi tại lớp mình đã học.

 

 - Sinh viên đến dự thi phải mang theo thẻ sinh viên mới được vào phòng thi.

 

- Sinh viên phải đóng học phí đầy đủ theo quy định của nhà trường.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.