Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ II – năm học 2017-2018

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

I. Lịch thi các học phần khối Kiến thức GD đại cương & cơ sở chuyên ngành:

NĂM THỨ I:

(KHÓA HH40.17, ĐK41.17, ƯD22.17, SP22.17)

Stt

Giờ

Khối  ĐK – ƯD

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    04/06/18

LS triết học phương Tây (ƯD,ĐK,HH)

1, 2, 3

   

2

8g00    05/06/18

LSMT Việt Nam 2  (ƯD,ĐK,HH)

1, 2, 3

LSMT Việt Nam 2

3

3

8g00    06/06/18

Định luật xa gần 2  (ƯD,ĐK,HH)

1, 2, 3

Định luật xa gần 2

3

4

8g00    07/06/18

Giải phẫu 2  (ƯD,ĐK,HH)

1, 2, 3

Giải phẫu 2

3

5

8g00    08/06/18

NLCB Mac-Lênin 2  (ƯD,ĐK,HH)

1, 2, 3

NLCB Mac-Lênin 2

3

NĂM THỨ II:

(KHÓA HH39.16, ĐK40.16, ƯD21.16, SP21.16)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

14g00   04/06/18

Lịch sử MT Thế giới 2

1.2.3

Lịch sử MT Thế giới 2

3

2

14g00   05/06/18

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.2.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

3

14g00   06/06/18

Cơ sở VH Việt Nam

1.2.3

Cơ sở VH Việt Nam

3

4

14g00 07/06/18

Mỹ học ĐC

1.2.3

Mỹ học ĐC

3

5

14g00   08/06/18

Anh Văn CN

1.2.3

Anh Văn CN

3

NĂM THỨ III:

(ĐK39.15, ƯD20.15, SP20.15)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    11/06/18

Mỹ thuật học  ( ĐK )

2

   

2

8g00    11/06/18

Mỹ học chuyên ngành ( ĐK )

1

                                                  Mỹ học chuyên ngành

1

II. Lịch thi và chấm thi học phần chuyên môn:

1. Khoa Hội họa:

Stt

Khóa học/Lớp

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

     K40 (ĐH1) Cơ sở tạo hình 2

Từ 21/05 – 02/06/2018

Từ 04/06 – 09/06/2018

Hình họa 2

Từ 21/05 – 02/06/2018

Từ 04/06 – 09/06/2018

2

     K39 (ĐH2) Cơ sở tạo hình 4

Từ 07/05 – 19/05/2018

Từ 21/05 – 26/05/2018

Hình họa 4

Từ 07/05 – 19/05/2018

Từ 21/05 – 26/05/2018

Thâm nhập thực tế 3

Từ 01/01 – 10/03/2018

Từ 12/03 – 17/03/2018

3

 

K38 (ĐH4)

Sáng tác 2

Từ 26/03 – 19/05/2018

Từ 21/05 – 26/05/2018

Sáng tác 1

Từ 26/03 – 19/05/2018

Từ 21/05 – 26/05/2018

4

     K37 (ĐH5) Tốt nghiệp

Từ 26/03 – 19/05/2018

22/05/2018

2. Khoa Điêu khắc:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

ĐK.I

   - Phù điêu 2

- Tượng tròn 2

Từ 09/4/2018 đến 28/4/2018

Từ 30/4/2018 đến 26/5/2018

8h 00 ngày 28/5/2018

2

ĐK.III

- TT6       ( Sáng )

- BCCL2 ( Chiều)

    Từ 7/5/2018 đến  26/5/2018

Từ 7/5/2018 đến  26/5/2018

  8h 00 ngày 28/5/2018

3

ĐK.IV

- PTTĐ2   ( Sáng )

- MHTĐ2  (Chiều)

Từ 16/4/2018 đến 26/5/2018

Từ 16/4/2018 đến 26/5/2018

8h 00 ngày 28/5/2018

4

ĐK.V

Thực hiện bài tốt nghiệp CN

Từ 12/03/2018 đến 28/05/2018

- 29/05/2018

8h 00 ngày 28/5/2018

- 29/05/2018

3. Khoa Sư phạm Mỹ thuật:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

LỚP SP1 – KHÓA 22

CS TẠO HÌNH 2

21/ 5 – 01/ 6/ 2018

09/ 6/ 2018

2

LỚP SP1 – KHÓA 22

HÌNH HỌA 2

17/ 5 – 26/ 5/ 2018

28/ 5/ 2018

3

LỚP SP2 – KHÓA 21

PP & QTBC

28/ 5 – 02/ 6/ 2018

02/ 6/ 2018

4

LỚP SP2 – KHÓA 21

HÌNH HỌA 4

17/ 5 – 26/ 5/ 2018

28/ 5/ 2018

5

LỚP SP3 – KHÓA 20

ĐỒ HỌA ( BCCL)

14/ 5 – 28/ 5/ 2018

28/ 5/ 2018

6

LỚP SP4 – KHÓA 19

TỐT NGHIỆP

23/ 4 – 02/ 6/ 2018

04/ 6/ 2018

4. Khoa Mỹ thuật Ứng dụng:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

Từ

Đến

Từ

Đến

1

ĐH 1 Hình họa

21/5

26/5

28/5

2/6

Trang trí

21/5

26/5

28/5

2/6

2

ĐH 2 Hình họa

14/5

19/5

28/5

2/6

Trang trí

30/4

5/5

28/5

2/6

3

ĐH 3 Hình họa

23/4

28/4

28/5

2/6

Thiết kế đồ họa Sáng tác thiết kế 4

2/4

28/4

28/5

2/6

Thiết kế nội thất TKNT công trình thương mại1

26/3

28/4

28/5

2/6

Thiết kế thời trang TK Trang phục Truyền thống

16/4

28/4

28/5

2/6

Thiết kế MT đa phương tiện Đồ án 2 (TK Web)

9/4

28/4

28/5

2/6

4

ĐH 4          
Thiết kế đồ họa Sáng tác TK sản phẩm đồng bộ

30/4

26/5

28/5

2/6

Thiết kế nội thất TKNT công trình Văn hóa 2

9/4

26/5

28/5

2/6

Thiết kế thời trang Thiết kế trang phục trình diễn

30/4

26/5

28/5

2/6

Thiết kế MT đa phương tiện  Đồ án 4 (Dự án phim)

30/4

26/5

28/5

2/6

Thiết kế Truyền thống Sáng tác tranh 3        
  ĐH 5          
  Thiết kế đồ họa Đồ án Tốt nghiệp

26/2

26/5

28/5

2/6

  Thiết kế nội thất Đồ án Tốt nghiệp

26/2

26/5

28/5

2/6

5

Thiết kế thời trang Đồ án Tốt nghiệp

26/2

26/5

28/5

2/6

  Thiết kế MT đa phương tiện Đồ án Tốt nghiệp

26/2

26/5

28/5

2/6

  Thiết kế Truyền thống Đồ án Tốt nghiệp

26/2

26/5

28/5

2/6

5. Bộ môn Đồ họa:

Stt

Khóa

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

ĐH06.14

Sáng tác chuyên khoa 4

05/03 - 26/5/2018

28/05- 02/06/2018

2

ĐH06.14

Compostion 2

19/03 - 26/5/2018

28/05- 02/06/2018

3

ĐH05.13

Tác phẩm TN + KLTN

26/02 - 26/5/2018

28/05- 02/06/2018

 

Ghi chú:  - Sinh viên học lại, tham gia vào thi tại lớp mình đã học.

 - Sinh viên đến dự thi phải mang theo thẻ sinh viên mới được vào phòng thi.

- Sinh viên phải đóng học phí đầy đủ theo quy định của nhà trường.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.