Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ II – năm học 2018-2019

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

THÔNG BÁO

Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ II - năm học 2018-2019

Lịch thi các học phần khối Kiến thức GD đại cương & cơ sở chuyên ngành:   

NĂM THỨ I:

(KHÓA ƯD23.18 , SP23.18)

Stt Giờ Khối  ỨNG DỤNG Khối  SƯ PHẠM
Ngày Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 8g00    20/05/19 Lịch sử triết học phương Tây 1,2 Tâm lý học 1 3
2 8g00    21/05/19 LSMT Việt Nam 2 1,2 LSMT Việt Nam 2 2
3 8g00    22/05/19 NLCB Mac-Lênin 2 1,2 NLCB Mac-Lênin 2 2
4 8g00    23/05/19 Giải phẫu 2 1,2 Giải phẫu 2 2
5 8g00    24/05/19 Định luật xa gần 2 1,2 Định luật xa gần 2 2
6 8g00    27/05/19 Giáo dục học 1 3

NĂM THỨ II:

(KHÓA HH40.17, ĐK41.17, ƯD22.17, SP22.17)

Stt Giờ Khối  HH - ĐK – ƯD Khối  SƯ PHẠM
Ngày Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 14g00    03/06/19 Lịch sử MT Thế giới 2 1.2 Lịch sử MT Thế giới 2 2
2 14g00    04/06/19 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
3 14g00    05/06/19 Cơ sở VH Việt Nam 1.2 Cơ sở VH Việt Nam 2
4 14g00    06/06/19 Mỹ học ĐC 1.2 Mỹ học ĐC 2
5 14g00    07/06/19 Anh Văn CN 1.2 Anh Văn CN 2

NĂM THỨ III:

(HH39.16, ƯD21.16, SP21.16)

Stt Giờ Khối  HH - ƯD - ĐH Khối  SƯ PHẠM
Ngày Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 8g00    04/06/19 Mỹ thuật học 1.2.3
2 8g00    05/06/19 Mỹ học chuyên ngành 1.2.3 Mỹ học chuyên ngành 3

Lịch thi và chấm thi học phần chuyên môn:

Khoa Hội họa:

Stt Khóa học Học phần Thời gian thi Thời gian chấm thi
1 K40

(ĐH2)

Thực tế 11/02/2019 - 08/03/2019 11/03/2019 - 16/03/2019
1 Cơ sở tạo hình 4 06/05/2019 - 08/05/2019 20/05/2019 - 05/05/2019
3 Hình họa 4 08/04/2019 - 20/04/2019 22/04/2019 - 27/04/2019
1 K39

(ĐH3)

Hình họa 6 15/04/2019 - 20/04/2019 22/04/2019 - 27/04/2019
2 Chất liệu 4 11/02/2019 - 23/03/2019 25/03/2019 - 29/03/2019
3 Chất liệu 5 25/03/2019 – 04/05/2019 06/05/2019 -11/05/2019
4 Chất liệu 6 22/04/2019 – 01/06/2019 03/06/2019- 08/06/2019
1 K38 (ĐH5) Tốt nghiệp 11/02/2019 – 25/05/2019 27/05/2019 – 01/06/2019

Khoa Điêu khắc:

Stt Khóa học Học phần Thời gian thi Thời gian chấm thi
1 ĐH2 Phù Điêu 4 (Sáng)

Tượng Tròn 4( Sáng)

15/4/2019 đến 04/5/2019

6/5/2019 đến 25/5/2019

8h 00 ngày 27/5/2019
2 ĐH4 PTTĐ 2 ( Sáng)

MHTĐ 2( Chiều)

8/4/2019 đến  25/5/2019

8/4/2019 đến  25/5/2019

8h 00 ngày 27/5/2019
3 ĐH5 TN chuyên ngành  

25/2/2019 đến 25/5/2019

 

8h 00 ngày 28/5/2019

 Khoa Mỹ thuật Ứng dụng:

Stt Khóa học Học phần Thời gian thi Thời gian chấm thi
Từ Đến Từ Đến
1 ĐH 1 Hình Họa 29/4 4/5 13/5 18/5
Trang Trí 6/5 11/5 13/5 18/5
2 ĐH 2 Hình Họa 29/4 4/5 27/5 1/6
Trang Trí 15/4 20/4 27/5 1/6
 

 

 

 

3

ĐH 3 Hình họa 15/4 20/4 27/5 1/6
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TK poster quảng cáo CTN 18/3 13/4 27/5 1/6
THIẾT KẾ NỘI THẤT TK công trình thương mại 1 18/3 20/4 27/5 1/6
THIẾT KẾ THỜI TRANG TK trang phục 1 8/4 27/4 27/5 1/6
THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Đồ án 2 25/3 13/4 27/5 1/6
4 ĐH 4
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TK sản phẩm đồng bộ 22/4 18/5 27/5 1/6
THIẾT KẾ NỘI THẤT TK Công trình Văn hóa 2 25/3 18/5 27/5 1/6
THIẾT KẾ THỜI TRANG TK Trang phục trình diễn 22/4 25/5 27/5 1/6
THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Đồ án 4 (dự án phim có chủ đề) 15/4 11/5 27/5 1/6
THIẾT KẾ TRUYỀN THỐNG ST tranh 3 22/4 25/5 27/5 1/6
5 ĐH 5
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Đồ án Tiền Tốt nghiệp 11/2 25/5 27/5 10/6
THIẾT KẾ NỘI THẤT Đồ án Tiền Tốt nghiệp 11/2 25/5 27/5 10/6
THIẾT KẾ THỜI TRANG Đồ án Tiền Tốt nghiệp 11/2 25/5 27/5 10/6
THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Đồ án Tiền Tốt nghiệp 11/2 25/5 27/5 10/6
CHẤM TỐT NGHIỆP 27/5 10/6

 

Khoa Sư phạm Mỹ thuật:

Số tt Khóa/Lớp Học phần Thời gian thi Thời gian

chấm thi

1 LỚP SP1 – KHÓA 23 CS TẠO HÌNH 2 29/4 – 11/5/2019 11/5/2019
2 LỚP SP1 – KHÓA 23 HÌNH HỌA 2 6/5 – 11/5/2019 11/5/2019
3 LỚP SP2 – KHÓA 22 NGUYÊN LÝ THỊ GIÁC 29/4 – 11/5/2019 25/5/2019
4 LỚP SP2 – KHÓA 22 PP & QTBC 11/5 – 25/5/2019 25/5/2019
5 LỚP SP2 – KHÓA 22 HÌNH HỌA 4 29/4 – 25/5/2019 25/5/2019
6 LỚP SP3 – KHÓA 21 HÌNH HỌA 6 11/3 – 30/3/2019 30/3/2019
7 LỚP SP3 – KHÓA 21 BCCL 4  (SƠN DẦU) 11/3 – 30/3/2019 30/3/2019
8 LỚP SP3 – KHÓA 21  BCCL 3 (ĐỒ HỌA TH) 6/5 – 25/5/2019 25/5/2019
9 LỚP SP4 – KHÓA 20 TÁC PHẨM TỐT NGHIỆP 8/4 – 25/5/2019 28/5/2019

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.