Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ II – năm học 2020-2021

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Lịch thi các học phần khối Kiến thức GD đại cương & cơ sở chuyên ngành:   

NĂM THỨ I:

(KHÓA HH42. 20 , ĐK43. 20 , ƯD25.20 , SP25.20)

Stt Giờ Khối  HH – ĐK - ƯD Khối  SƯ PHẠM
  Ngày Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 8g00    11/05/21 NLCB Mac-Lênin 2 1,2 NLCB Mac-Lênin 2  
2 8g00    13/05/21 Giải phẫu 2  1,2 Giải phẫu 2  2
3 8g00    14/05/21 Định luật xa gần 2 1,2 Định luật xa gần 2 2
4 8g00   17/05/21 LSMT Việt Nam 2 1,2 LSMT Việt Nam 2 2
5 8g00    18/05/21 Chủ nghĩa Xã hội Khoa học 1,2 Chủ nghĩa Xã hội Khoa học 2
6 8g00   20/05/21 Lịch sử triết học phương Tây 1,2 Giáo dục học 1 2

NĂM THỨ II:

(KHÓA HH41. 19 , ĐK42. 19 , ƯD24.19 , SP24.19)

Stt Giờ Khối  ỨNG DỤNG Khối  SƯ PHẠM  
  Ngày Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi  
  1 14g00    17/05/21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
  2 14g00    18/05/21 Cơ sở VH Việt Nam 1.2 Cơ sở VH Việt Nam 2
  3 14g00    20/05/21 Mỹ học ĐC 1.2 Mỹ học ĐC 2
  4 14g00    21/05/21 Anh Văn CN 1.2 Anh Văn CN 2

NĂM THỨ III:

(KHÓA ƯD23.18 , SP23.18)

Stt Giờ Khối  HH - ĐK - ƯD Khối  SƯ PHẠM
  Ngày Học phần Phòng thi Học phần Phòng thi
1 8g00    21/05/21 Mỹ học chuyên ngành 1.2 Mỹ học chuyên ngành 2

 

Lịch thi và chấm thi học phần chuyên môn:

KHOA MỸ THUẬT TẠO HÌNH:

Stt Khóa/Lớp Học phần Thời gian thi Thời gian chấm thi
CHUYÊN NGÀNH HỘI HỌA
1 ĐH1 CSTH 2

Tin học chuyên ngành

Hình họa 2

19/04/2021 – 02/05/2021

03/05/2021 – 29/05/2021

19/04/2021 – 02/05/2021

20/05/2021 – 30/05/2021

 

2 ĐH2 CSTH4

Hình họa 4

19/04/2021 – 02/05/2021

19/04/2021 – 02/05/2021

20/05/2021 – 30/05/2021

 

3 ĐH4 Sáng tác 2

Sáng tác 3

10/05/2021 – 22/05/2021

10/05/2021 – 22/05/2021

20/05/2021 – 30/05/2021

 

4 ĐH5 Khóa luận Tốt nghiệp

Tác phẩm Tốt nghiệp

19/04/2021 – 02/05/2021

17/05/2021 – 29/05/2021

 

29/05/2021 – 14/06/2021

 

 

Stt Khóa/Lớp Học phần Thời gian thi Thời gian chấm thi
CHUYÊN NGÀNH ĐIÊU KHẮC
1 ĐH1 Phù điêu 2

Tượng tròn 1

05/04/2021 – 24/04/2021

26/04/2021 – 15/05/2021

17/05/2021 – 25/05/2021

 

2 ĐH4 Mô hình tượng đài 2

Phác thảo tượng đài2

05/04/2021 – 15/04/2021

05/04/2021 – 15/04/2021

 

17/05/2021 – 25/05/2021

 

KHOA MỸ THUẬT ỨNG DỤNG:

Stt Khóa /lớp Học phần Thời gian thi Thời gian

chấm thi

Từ Đến Từ Đến
1 ĐH 1 Hình Họa 03/05 08/05/2021 10/05 15/05/2021
Trang Trí 19/04 24/04/2021 10/05 15/05/2021
2 ĐH 2 Hình Họa 03/05 08/05/2021 10/05 15/05/2021
Trang Trí 24/05 29/05/2021 31/05 05/06/2021
 

 

 

 

3

ĐH 3 Hình họa 03/05 08/05/2021 10/05 15/05/2021
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TK poster quảng cáo CTN 05/04 08/05/2021 10/05 15/05/2021
THIẾT KẾ NỘI THẤT TK công trình thương mại 1 12/04 08/05/2021 10/05 15/05/2021
THIẾT KẾ THỜI TRANG TK trang phục 1 26/04 08/05/2021 10/05 15/05/2021
THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Đồ án 2 26/04 22/05/2021 24/05 29/05/2021
4 ĐH 4          
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TK sản phẩm đồng bộ 05/04 08/05/2021 17/05 22/05/2021
THIẾT KẾ NỘI THẤT TK Công trình Văn hóa 2 05/04 08/05/2021 17/05 22/05/2021
THIẾT KẾ THỜI TRANG TK Trang phục trình diễn 10/05 05/06/2021 07/06 12/06/2021
THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Đồ án 4(dự án phim có chủ đề) 26/04 29/05/2021 31/05 05/06/2021
5 ĐH 5          
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Đồ án Tốt nghiệp 22/2 12/06/2021    
THIẾT KẾ NỘI THẤT Đồ án Tốt nghiệp 22/2 12/06/2021    
THIẾT KẾ THỜI TRANG Đồ án Tốt nghiệp 22/2 12/06/2021    
THIẾT KẾ MT ĐA PHƯƠNG TIỆN Đồ án Tốt nghiệp 22/2 12/06/2021    
THIẾT KẾ TRUYỀN THỐNG Đồ án Tốt nghiệp 22/2 12/06/2021    
  CHẤM TỐT NGHIỆP Đồ án Tốt nghiệp     14/06 19/06/2021

 KHOA SƯ PHẠM MỸ THUẬT:

Stt Khóa/Lớp Học phần Thời gian thi Thời gian chấm thi
1 LỚP SP1 – KHÓA 25 CS TẠO HÌNH 2 17/5 – 29/5/2021 30/5/2021
2 LỚP SP1 – KHÓA 25 HÌNH HỌA 2 17/5 – 29/5/2021 30/5/2021
3 LỚP SP2 – KHÓA 24 NGUYÊN LÝ THỊ GIÁC 29/3 – 10/4/2021 12/4/2021
4 LỚP SP2 – KHÓA 24 PP & QTBC 26/4 – 8/5/2021 10/5/2021
5 LỚP SP2 – KHÓA 24 HÌNH HỌA 4 26/4 – 8/5/2021 10/5/2021
6 LỚP SP3 – KHÓA 23 HÌNH HỌA 6 3/5 – 15/5/2021 17/5/2021
7 LỚP SP3 – KHÓA 23 BCCL 4  (SƠN DẦU) 22/3 – 3/4/2021 5/4/2021
8 LỚP SP3 – KHÓA 23  BCCL 3  (ĐỒ HỌA TH) 3/5 – 15/5/2021 17/5/2021
9 LỚP SP3 – KHÓA 23 TIN HỌC CN 22/3 – 3/4/2021 20/4/2021
10 LỚP SP4 – KHÓA 22 TÁC PHẨM TỐT NGHIỆP 12/4 – 22/5/2021 24/5/2021

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.