Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2016-2017

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BIỂU TỔNG HỢP

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2016-2017

- Hình thức công khai: Tại trường và trên website

- Địa chỉ web: hufa.hueuni.edu.vn

STT

Nội dung

Đơn vị
tính

Tổng số

1

Số ngành trường đang đào tạo

ngành

7

1.1

Đại học

ngành

7

1.2

Cao đẳng

ngành

0

2

Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

ngành

7

2.1

Đại học

ngành

7

2.2

Cao đẳng

ngành

0

3

Diện tích đất của trường

ha

2,047

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

10935

4.1

Diện tích giảng đường/phòng học

m2

10055

4.2

Diện tích thư viện

m2

70

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

m2

0

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

640

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

0

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn

người

69

6.1

Giáo sư

người

0

6.2

Phó Giáo sư

người

1

6.3

Tiến sỹ

người

0

6.4

Thạc sỹ

người

57

6.5

Chuyên khoa Y cấp I + II

người

0

6.6

Đại học

người

11

6.7

Cao đẳng

người

0

6.8

Trình độ khác

người

0

7

Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy

người

615

7.1

Nghiên cứu sinh

người

0

7.2

Cao học

người

0

7.3

Chuyên khoa Y cấp II

người

0

7.5

Chuyên khoa Y cấp I

người

0

7.4

Đại học

người

615

7.6

Cao đẳng

người

0

7.7

Trung cấp chuyên nghiệp

người

0

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

84

9

Tổng thu năm 2016

tỷ đồng

13,361

9.1

Từ ngân sách nhà nước

tỷ đồng

7,675

9.2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

5,686

9.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

0

9.4

Từ nguồn khác

tỷ đồng

0,668

Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.