Sinh hoạt chính trị đầu năm học 2018 – 2019

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học 2018-2019 cho cán bộ giảng viên và sinh viên.

Đề nghị trưởng các đơn vị phổ biến kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu năm học đến Cán bộ- Giảng viên và Sinh viên của đơn vị mình để tham gia đầy đủ.(Kế hoạch đính kèm)

Trong thời gian sinh hoạt chính trị, các đơn vị cử cán bộ theo dõi để nắm danh sách Cán bộ- Giảng viên và Sinh viên tham gia, báo cáo danh sách vắng lên nhà trường.

* Đối với CBVC nộp danh sách tại Bà. Quách Thị Huyền Trang - Chuyên viên, P.TCHC

* Đối với SV nộp danh sách tại Ông. Chu Tiến Lực- Chuyên viên, P. ĐT-CTSV

Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai.

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

(Kèm theo công văn số:122/ĐHNT-TCHC, ngày 28 tháng 8 năm 2018)

Đối tượng: Toàn thể CBVC và Hợp đồng Lao động.

SÁNG CHIỀU
Thời gian Nội dung Báo cáo viên Địa điểm Thời gian Nội dung Báo cáo viên Địa điểm
Ngày Giờ Ngày Giờ

Thứ 5

 06/9/18

8h00-11h15 - Quán triệt các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI và Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và của địa phương nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018.

- Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ông. Phan Công Tuyên- Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy TT Huế Hội trường

Thứ 5

06/9/18

14h00-15h30 Quán triệt chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; của Đại học Huế và Nhà trường về những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 Hiệu trưởng Hội trường
15h30-17h00 Phổ biến một số vấn đề liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch lao động giảng viên năm học 2018-2019 Phòng ĐT-CTSV Hội trường

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.