Thông báo đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018- 2019

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kính gửi:  Trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;  Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Thực hiện công văn số 354/ĐHH-VP ngày 28/03/2019 của Đại học Huế về việc đăng ký thi đua năm học 2018-2019. Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 đối với tập thể và cá nhân (đính kèm công văn và các biểu mẫu).

Các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2018-2019 về Phòng Tổ chức-Hành chính (TTPC-TĐKT) số điện thoại 0234.3522315 trước 16h00 ngày 15/04/2019(Thứ 2).

Đính kèm

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.