Thông báo về việc viên chức dự kiến được xét đề nghị nâng lương đợt 2 năm 2019

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc.

           Căn cứ Nghị định số 204/ 2004/NĐ- CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang và Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định trên; Căn cứ thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB,CC,VC và người lao động; Nhà trường gửi đến các đơn vị danh sách dự kiến xét đề nghị nâng lương đợt 2 năm 2019.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến và niêm yết công khai danh sách dự kiến nâng lương đợt 2 năm 2019 để công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị được biết

Một số điểm cần lưu ý về nâng lương đợt 2 năm 2019:

  1. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên:
  2. Đối tượng:

- Đối với ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì sau 3 năm (36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

- Đối với ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì sau 2 năm (24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

  1. Tiêu chuẩn: Các đối tượng nêu trên qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

- Được trưởng đơn vị đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Trường hợp nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ bậc lương hoặc bị kỷ luật thì phải kéo dài thời gian xét nâng lương theo quy định (thông tư 08/2013/TT-BNV).

  1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và nâng lương lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu: Thực hiện theo Quyết định số 1799/QĐ- ĐHH ngày 30/12/2016 của Đại học Huế quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao đông thuộc Đại học Huế; Quyết định số 1553/QĐ-ĐHH ngày 28/11/2018 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung “Quyết định 1799/QĐ- ĐHH ngày 30/12/2016” và Quyết định số 216/QĐ-ĐHNT ngày 03/12/2014 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn trường Đại học Nghệ thuật (văn bản đăng trên website của Trường).

Đề nghị Trưởng các đơn vị họp, phổ biến các nội dung nêu trên để CC,VC, NLĐ trong diện được xét nâng lương đợt 2 năm 2019 được biết (theo danh sách đính kèm), đồng thời thông báo CC, VC, NLĐ trong diện xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc photo các quyết định, giấy khen, bằng khen, các hình thức khen thưởng trong thời gian quy định để Hội đồng lương Nhà trường làm cơ sở xem xét đề nghị nâng lương đúng đối tượng và tỷ lệ quy định.

Hồ sơ liên quan và ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung xin phản hồi trực tiếp về Phòng Tổ chức- Hành chính (qua CV. Trần Thị Ngân Thủy) trước ngày 18 tháng 11 năm 2019.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Đính kèm:

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.