Thông báo v/v tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học 2017-2018 cho cán bộ giảng viên và sinh viên.

Đề nghị trưởng các đơn vị phổ biến kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu năm học đến Cán bộ- Giảng viên và Sinh viên của đơn vị mình để tham gia đầy đủ.(Kế hoạch đính kèm)

Trong thời gian sinh hoạt chính trị, các đơn vị cử cán bộ theo dõi để nắm danh sách Cán bộ- Giảng viên và Sinh viên tham gia, báo cáo danh sách vắng lên nhà trường.

* Đối với CBVC nộp danh sách tại Bà. Lê Thị Thu Thủy- Tổ trưởng Tổ TTPC-TĐKT

* Đối với SV nộp danh sách tại Ông. Chu Tiến Lực- Chuyên viên Phòng ĐT-CTSV

Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai.

                                                                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                      (đã ký)

                                                                                                                                                           Đỗ Xuân Phú

download: KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.