Thông tin nhà trọ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Một số địa chỉ phòng trọ cho thí sinh có nhu cầu trong thời gian đến dự thi vào trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.

STT

Địa chỉ

Tên chủ hộ

Số ĐT liên hệ

1

2/152 Lê Duẩn Bác Xuân Gia

0543.520.024

2

287 Lê Duẩn Nguyễn Thị Kim

0543.530.582

3

7/104 Lê Duẩn Trần Thị Thu Nga

0543.536.851

4

184 Lê Duẩn Phạm Thanh Liên

0935.578.560

5

202 Lê Duẩn Huỳnh Minh Tuấn

0122.418.8418

6

218 Lê Duẩn Chùa Từ Nghiêm

0122.939.0899

7

220 Lê Duẩn Hoàng Thị Thanh

0546.535.054

8

224 Lê Duẩn Trương Văn Cư

0126.365.8624

9

1/258 Lê Duẩn Bà Nguyễn Thế

0543.536.530

10

382 Lê Duẩn Nguyễn Thị Hoàng Liên

0543.515.806

11

386 Lê Duẩn Bà Nguyễn Thị Cúc

0543.529.657

12

3/400 Lê Duẩn Bác Xuân Tịnh

0126.581.2602

13

451 Lê Duẩn Huỳnh Thị Duyên

0543.536.005

14

469 Lê Duẩn Chú Minh

0935.458.328

15

570 Lê Duẩn Phạm Xuân Dũng

0976.377.055

16

590 Lê Duẩn Dì Hảo

0543.539.451

17

2/489 Lê Duẩn Cao Thanh Lâm

0168.9199.686

18

515 Lê Duẩn Nguyễn Đức Hào

0914.202.773

19

517 Lê Duẩn Bà Hợi

0543.539.470

20

23 Lê Duẩn Lò mỳ Thiện Mỹ

0543.516.294

21

131 Lê Duẩn Anh Hùng

0975.800.044

22

285 Lê Duẩn Hoàng Phi Quý

0165.807.8874

23

161 Lê Duẩn Huỳnh Ngọc Quang

0165.550.2132

24

159 Tăng Bạt Hổ Nguyễn Thị Lâm

0124.499.9773

25

137 Tăng Bạt Hổ Gì Mai

0984.864.177

26

85 Tăng Bạt Hổ Gì Hoàng Mai

0948.199.911

27

79 Tăng Bạt Hổ Gì Bình

0169.243.0055

28

4/44 Tăng Bạt Hổ Gì Yến

0123.244.9054

29

187 Tăng Bạt Hổ Chị Xị

0935.649.990

30

248 Tăng Bạt Hổ Nguyễn Văn Út

0126.261.1223

31

242 Tăng Bạt Hổ Hoàng Thị Hậu

0122.555.4467

32

197 Đặng Tất Nguyễn Đôn Minh

0542.460.020

33

2/200 Tăng Bạt Hổ Mệ Đạm

0543.589.252

34

192 Tăng Bạt Hổ Võ Thị Bé

0543.588.337

35

34 Tăng Bạt Hổ Hồ Ngọc Đoàn

0543.529.831

36

5/91 Tăng Bạt Hổ Võ Văn Sáu

0546.281.592

37

1/99 Tăng Bạt Hổ Trần Viết Tịnh

0128.274.0935

38

152 Tăng Bạt Hổ Trương Văn Dũng

0914.463.108

39

35 Tăng Bạt Hổ Lê Thị Dung

0120.897.4983

40

60 Tăng Bạt Hổ Lê Thị Yến

0934.752.817

41

162 Tăng Bạt Hổ Hồ Thị Thu Thủy

0122.242.4341

42

14/58 Phùng Hưng Dì  Chuyển

054.3545856

43

16/58 Phùng Hưng Gì Quý

054.3516958

44

1/68 Phùng Hưng Ông Châu

054.3529267

45

5/kiệt 58 Phùng Hưng Hồ Thị Ninh Châu

01676732850

46

5/58 Phùng Hưng Dì Hằng

01676732895

47

25/4 Phùng Hưng Dì Lành

01655165635

48

16/58, Phùng Hưng, Thuận Thành Nguyễn Văn Hóa

01692093640

49

10/3 Kiệt 33 Phùng Hưng Dì Vân

01689411516

50

115 Phùng Hưng, Thuận Thành Nguyễn Thị Tha

054.3516502

51

10/35 Phùng Hưng Lê Văn Lân

0987660376

52

5/28 Phùng Hưng Hồ Thị Minh Châu

054.3529630

53

24/107 Phùng Hưng Lê Thị Kim Liên

093515795

54

69/107 Phùng Hưng Chú hùng

054.3539030

55

10/2 kiệt 58 Phùng Hưng tp Huế Cô Phương

01697105669

56

42/71 Phùng Hưng, tp Huế Dì Hoa

054.3513915

57

81/107 Phùng Hưng Bác Định

054.3538167

58

26/35 Phùng Hưng Ngô Tất Thành

054.3530416

59

25/58 Phùng Hưng Hà Thu Huyền

0976976284

60

6 kiệt 68 Phùng Hưng ĐinhThị Việt

054.3527520

61

23/44 Kiệt 88 Phùng Hưng Mệ Quảng

01633885263

62

88 Phùng Hưng Photo Mỹ Bình

0917939060

63

25/58 Phùng Hưng Dì Hạnh

01695619084

64

41/107 Phùng Hưng Thầy Dục

01287559200

65

15/7 Phùng Hưng Dì Bé

01668468527

66

53/107 Phùng Hưng,Thuận Thành Võ Thị Hoa

0914546116

67

4/38 Phùng Hưng O.Hoa

054.3536054

68

16/58 Phùng Hưng O Quý

054.3516598

69

9/56 Phùng Hưng, Thuận Thành Phan Quốc Huy

054.3514550

70

13/35 Phùn Hưng Dì Lan

0914065991

71

23/4 Kiệt 58 Phùng Hưng Hoàng Thị Sương

01633885263

72

1/36 Phùng Hưng Trần Đình Việt

0975470323

73

69/107 Phùng Hưng Chú Hùng

054.3539030

74

1/36 Phùng Hưng bác sĩ Thụ

0913490157

75

18 Tạ Quang Bửu Bà Phương

054.3514845

76

32 Tạ Quang Bửu Bà Hảo

0914313620

77

36 Tạ Quang Bửu Chị Hà

01636466365

78

142 Tạ Quang Bửu Dì Thúy

01693110914

79

Số 4 Kiệt 104 Tạ Quang Bửu Chú Hiếu

01648774822

80

2/142 Tạ Quang Bửu, Thuận Thành Lê Thị Quỳnh Như

0968759122

81

44 Tạ Quang Bửu, Thuận Thành Hồ  Thị Ty

01649975928

82

12/34 Tạ Quang Bửu Lê Thị Tuyết

01653508980

83

15/104 Tạ Quang Bửu Nguyễn Thị Thuyên

054.3514829

84

2/44 Tạ Quang Bửu Lê Khăc Bính

01224551553

85

50 Tạ Quang Bửu O Hồng

01633097695

86

120 Tạ Quang Bửu Chú Công

01663899744

87

8/34 Tạ Quang Bửu Dì Thu

01677657225

88

2, kiệt 142 Tạ Quang Bửu Lê Thị Quỳnh Như

0968759122

89

25/110 Nhật Lệ Chú Phúc

054.3520672

90

141 Nhật Lệ Chú Phùng

054.3513522

91

21/27 Nhật Lệ Dì Liên

054.3516696

92

59 Nhật Lệ Bác Hùng

0905666402

93

10/ 71 Nhật Lệ Chú Tí

01676746364

94

12/110 Nhật Lệ Trần Thị Sáu

01626210924

95

19, kiệt 71 Nhật lệ Anh Nguyễn Văn Đen

01265102677

96

9/10, kiệt 23 Nhật lệ Bà Nguyễn Thị Lai

01638590772

97

6/5, kiệt 23 Nhật lệ Anh Bùi Quốc Dũng

01202082982

98

16, kiệt 71 Nhật lệ Dì  Lê

054.3522868

99

7/2 Kiệt 23 Nhật Lệ Nguyễn Thị Chắt

01222449074

100

10/3, Kiệt 23, Nhật Lệ, Thuận Thành Nguyễn Thị Hồng Vân

01689411516

101

11/71 Nhật Lệ, Thuận Thành Lê Thị Bưởi

0935155219

102

26/6 La Sơn Phu Tử Phạm Phước Bách

054.3515692

103

13/14 La Sơn Phu Tử Chú Chính

01692259292

104

6/14 La Sơn Phu Tử Võ Ngọc Huyền

054.3210438

105

25/26 La Sơn Phu Tử Lê ánh

0972323468

106

6/614 La Sơn Phu Tử Võ Ngọc Huyến

01254296764

107

22/7 La Sơn Phu Tử, Phường Tây Lộc. Gì Tâm

054.3539810

108

18 La Sơn Phu Tử, Phường Tây Lộc. Chị Xuyến

0918560152

109

4/24 La Sơn Phu Tử, Phường Tây Lộc. Bác Chương

0906425240

110

1/14 La Sơn Phu Tử lê vĩnh tạo

054.3514017

111

6/14 La Sơn Phu Tử võ ngọc huyên

054.3210438

112

11 La Sơn Phu Tử Bà Xuân

054.3259477

113

4/24 La Sơn Phu Tử Bác Chương

0906425240

114

6/14 La Sơn Phu Tử Võ Ngọc Huyền

054.2210438

115

2 La Sơn Phu Tử Trần Thị Liễu

054.3529968

116

4 La Sơn Phu Tử Nguyễn Thị Thanh Tâm

054.3529299

117

14 La Sơn Phu Tử Võ Văn Du

054.3581246

118

20 La Sơn Phu Tử Bác Hóa

054.3529637

119

8 Lê Đại Hành Hoàng Sơn

054.3515116

120

2 Lê Đại Hành Lê Quang Tuyến

054.3515970

121

32 Tạ Quang Bửu Trần Hồi

0914114494

122

50 Tạ Quang Bửu Võ Thị Mỹ Hồng

054.3536503

123

144 Tạ Quang Bửu Trần Tám

054.3538206

124

120 Tạ Quang Bửu Văn Hữu Công

01663899744

125

112 Tạ Quang Bửu Trần Thị Diệu Liên

01663899744

126

120 Tạ Quang Bửu Văn Hữu Cương

01663899744

127

32 Tạ Quang Bửu Trần Hồi

0914114494

128

50 Tạ Quang Bửu Võ Thị Mỹ Hồng

054.3536503

129

144 Tạ Quang Bửu Trần Tám

054.3538206

130

56 Tạ Quang Bửu Hồ Tân

054.3536124

131

44 Tạ Quang Bửu Hồ Thị Ty

01663233905

132

2/44 Tạ Quang Bửu Lê Khắc Bính

01224551553

133

15/44 Tạ Quang Bửu Lê Công Bách

0942032099

132

50 Tạ Quang Bửu Vũ Thị Mỹ Hồng

01633097695

133

112 Tạ Quang Bửu Trần Thị Diệu Liên

01663899744

134

2/142 Tạ Quang Bửu- Thuận Thành Lê Thị Quỳnh Như

054.3516643

135

15/104 Tạ Quang Bửu Hồ Đào

054.3536503

136

50 Tạ Quang Bửu Mỹ Hồng

054.3511787

137

40 Tô Ngọc Vân Võ Thị Xuân

054.3516521

138

42 Tô Ngọc Vân Lê Đức Hòa

054.3530003

139

35 Tô Ngọc Vân Nguyễn Văn Hải

054.3520337

140

28 Tô Ngọc Vân Chú Chuyên

054.3514206

141

18/8 Tô Ngọc Vân Bùi Thị Toan

054.3511797

142

35 Tô Ngọc Vân Lê Thị Kim Loan

0935747141

143

42 Tô Ngọc Vân Đoàn Thị Cẩn

054.6557138

144

29 Tô Ngọc Vân, phường Thuận Lộc Trần Nam

01653313859

145

Phạm Ngọc Vinh 22 Lương Y

054.3515045

146

Trần Thị Tý 16 Lương Y

054.3581912

147

Trần Thị Loan 72/3 Tịnh Tâm

054.3527436

148

Hồ Thị Thanh Vân 66 Tịnh Tâm

054.3538649

149

Bác Xuân  18 Xuân 68

0914731887

150

Nguyễn Thị Minh Châu 4/6 Xuân 68

054.3520098

151

79 Tịnh Tâm Chú Hợp

01282646529

152

44 Đoàn Thị Điểm Nhà cô Nu

01667380290

153

39 Đoàn Thi Điểm Phạm Hồng Lưu

01206104968

154

39 Đoàn Thị Điểm Hâng

0903730856

155

29/4 Trần Quý Cáp, Thuận Lộc Đoàn Thị Hoa

0934819192

156

5/12 Trần Quý Cáp nguyễn thanh lớn

01634094825

157

7/12 Trần Quý Cáp hồ văn nhơn

054.3536927

158

29/4 Trần Quý Cáp, Thuận Lộc Đoàn Thị Hoa

0934819192

159

9 kiệt 12 Trần Quý Cáp Chị Ngọc

054.2282320

160

7 kiệt 12 Trần Quý Cáp Hồ Văn Hùng

054.3536927

161

1 kiệt 4 Trần Quý Cáp Đinh Văn Thông

054.3516936

162

9 kiệt 12 Trần Quý Cáp Chị Ngọc

054.2282320

163

7 kiệt 12 Trần Quý Cáp Hồ Văn Hùng

054.3536927

164

1 kiệt 4 Trần Quý Cáp Đinh Văn Thông

054.3516936

165

22/4 Trần Quý Cáp Trần Đình Khải

0948192796

166

18/4 Trần Quý Cáp Bác Huế ( Huế lùn)

01683213839

167

22/42 Trần Quý Cáp- Thuận Lộc Ông Hòa

0978 289031

168

40/4 Trần Quý Cáp Nguyễn Hiển

054.3515789

169

40/4 Trần Quý Cáp, Thuận Lộc Lê Thị Hiển

01636765567

170

29/4 Trần Quý Cáp, Thuận Lộc Đoàn Thị Hoa

0934819192

171

31/4 Trần Quý Cáp, Thuận Lộc Nguyễn Thị Ty

01223545038

172

22/42 Trần Qúy Cáp Bác Hòa

0978 290 931

173

7 Trần Quý Cáp Võ Mỹ

054.3516 933

174

9/12 Trần Quý Cáp Chị Ngọc

054.3282 320

175

1/4 Trần Quý Cáp Đinh Văn Thông

054.3516 936

176

531 Tôn Thất Thiệp Nguyễn Thị Hoa

054.3529651

177

121 Ngô Thế Lân Bùi Trung Việt

054.3210952

178

100 Triệu Quang Phục Trần Văn Cả

054.3212753

179

18 Tô Ngọc Vân Nguyễn Văn Làn

054.3112986

180

35 Tô Ngọc Vân Lê Thị Kim Loan

0935747141

181

42 Tô Ngọc Vân Đoàn Thị Cẩn

054.6557138

182

18 tô ngọc vân nguyễn văn lãm

054.3112986

183

11 Tô Ngọc Vân Lương Văn Can

054.2354009

184

40 Tô Ngọc Vân Võ Thị Xuân

054.3516521

185

42 Tô Ngọc Vân Lê Đức Hòa

054.3530003

186

35 Tô Ngọc Vân Nguyễn Văn Hải

054.3520337

187

28 Tô Ngọc Vân Chú Chuyên

054.3514206

188

18/8 Tô Ngọc Vân Bùi Thị Toan

054.3511797

189

22/42 Trần Quý Cáp - Thuận Lộc Ông Hòa

0978 289031

190

61 Đinh Tiên Hoàng Châu Văn Dũng

054.3536 384

191

40 Tô Ngọc Vân Võ Thị Xuân

054.3516 521

192

19/12 Trần Văn Kỷ Nguyễn Thị Ngọc Lan

0904 210 435

193

8 Trần Nhật Duật Chị Việt

054.3538 595

194

47 Thánh Gióng Trịnh Văn Thái

0543.229 867

195

Số 6 Thánh Gióng, phương Tây Lôc. Nguyễn Thị Hoa

01666156056

196

 47 Thánh Gióng, Thuận Lộc Trịnh Văn Thái

0543 229867

197

104  Thái Phiên Chú Kim

054.3583 691

198

177B Thái Phiên Ngô Thị Mỹ Liên

054.3529799

199

93 Thái Phiên Ngô Lợi

054.3515176

200

148A thái phiên hoàng văn diệu

01675335560

201

531 Tôn Thất Thiệp Nguyễn Thị Hoa

054.3529651

202

121 Ngô Thế Lân Bùi Trung Việt

054.3210952

203

6/19 Nguyễn Văn Trội, Phường Tây Lộc Trần Thị Kết

054.6502486

204

112 Lê Đại Hành, Phường Tây Lộc. Gì Hằng

054.3581883

205

3/115 Lê Thánh Tôn, Phường Thuận Lộc. Cô Thủy

0976277537

206

23A Khu Tập Thể Triệu Quang Phục, Phường Tây Lôc. Nguyễn Thanh Bình

054.3514090

207

70 Thái Phiên, Phường Tây Lộc Ông Chiến

0905106775

208

12/195 Nguyễn Trãi, Phường Tây Lôc. Nguyễn Đình Lộc

01698110784

209

3/15 Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc. Lê Thị Hồng

0982023716

210

14A/195 Nguyễn Trãi, Phường Tây Lộc. Hà Thị Phương Nga

01206183417

211

4/19 Nguyễn Văn Trôi, Phường Tây Lôc. Hồ Thị Hoa

054.3539586

212

162 Tôn Thất Thiệt, Tây Lộc Huỳnh Thị Sương

0914489632

213

3, Lê Trung Đình, Tây Lộc Nguyễn Thị Hà

054.3536307

214

1/3 Nguyễn Văn Trỗi, Tây Lộc Hoàng Ngọc Thanh

0978306266

215

8/7 Lê Hữu Trác hoàng tuấn

0978114142

216

3, Lê Trung Đình, Tây Lộc Nguyễn Thị Hà

054.3536307

217

1/3 Nguyễn Văn Trỗi, Tây Lộc Hoàng Ngọc Thanh

0978306266

218

162 Tôn Thất Thiệt, Tây Lộc Huỳnh Thị Sương

0914489632

219

95 Thạch Hãn Lê Thị Thuý Vân

054.3515008

220

9/378 Đinh Tiên Hoàng Lê Viết Thông

054.3522352

221

3/31 Ngô Thời Nhậm Lê Viết Trần

054.3515523

222

15/18  Thạch Hãn Ngô Bê

054.3515212

223

50 Nguyễn Chí Diểu Ngô Thị Vân

054.470646

224

8/390 Đinh Tiên Hoàng Ngô Văn Đáo

054.3522141

225

11 Trần Nguyên Hãn Nguyễn Công Trứ

054.3538579

226

15/18  Thạch Hãn Ngô Bê

054.3515212

227

50 Nguyễn Chí Diểu Ngô Thị Vân

054.3470646

228

8/390 Đinh Tiên Hoàng Ngô Văn Đáo

054.3522141

229

11 Trần Nguyên Hãn Nguyễn Công Trứ

054.3538579

230

62 Hoàng Diệu Nguyễn Hữu Nhơn

054.3538488

231

5/38 Tịnh Tâm Nguyễn Lương Thiện

054.3512582

232

2B Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Mậu Cự

054.3539560

233

42 Nguyễn Trãi Nguyễn Ngọc Liêu

054.3516073

234

Kiệt 41, số 12 Nguyễn Thiện Thuật Nguyễn Ngọc Năm

054.3516051

235

1/101 Lê Huân Nguyễn Thanh Hùng

054.3514535

236

11/41 Nguễn Thiện Thuật Nguyễn Thị Dung

054.3581856

237

53 Tôn Thất Thiệp Nguyễn Thị Hồng

054.3529051

238

9/38 Tịnh Tâm Nguyễn Thị Hồng Thăng

054.3512622

239

50/3 Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Thị Kim Nhung

054.3515334

240

71 Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Thị Linh Diên

054.3536008

241

129  Thạch Hãn Nguyễn Thị Minh Châu

054.3515449

242

30 Yết Kiêu Nguyễn Thị Mừng

054.3529589

243

11 Ngô Thời Nhậm Nguyễn Thị Mỹ

054.3515490

244

18/68 Yết Kiêu Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

054.3516016

245

5 Đặng Dung Nguyễn Thị Nga

054.3535937

246

35 Lê Văn Hưu Nguyễn Thị Phương Mai

054.3221363

247

17 Yết Kiêu Nguyễn Thị Thanh Nhạn

054.3533603

248

4 Đặng Dung Nguyễn Thị Thu Trang

054.3512584

249

18 Đặng Dung Nguyễn Văn Hưng

0948195812

250

172 Tôn Thát Thiệp Nguyễn Văn Lợi

054.3511710

251

22 Lương Y Phạm Ngọc Vinh

054.3515045

252

43 Nguyễn Trãi Phan Minh Phụng

054.3515452

253

21/240 Nguyễn Trãi Phan Thị Điểm

054.3530499

254

4/3 Tôn Thất Thiệp Phan Thị Huế

054.3515163

255

24 Đặng Dung Phan Văn Tuấn

054.3527472

256

20A Ông Ích Khiêm Trần Công Kim

054.3536596

257

3 Nguyễn Biểu Trần Ngọc Ninh

054.3511056

258

11B  Thạch Hãn Trần Thị Thu Dung

0935267443

259

6 Tôn Thất Thiệp Trần Văn Do

054.3529675

260

62 Ông Ích Khiêm Trần Văn Kỳ

054.3522975

261

32 Yết Kiêu Trần Xuân Sông

054.3523304

262

14/kiệt 79 Nhật Lệ Chú Như

0126.510.2677

263

16, kiệt 71 Nhật Lệ Dì  Lê

054.3522868

264

15/2/kiệt 23 Nhật Lệ Dì Lan

054.3539816

265

6/5, kiệt 23 Nhật lệ Anh Bùi Quốc Dũng

01202082982

266

6/14 La Sơn Phu Tử Dì Nhung

0905.567.352

267

Số 3 Lê Trung Đình Dì Hà

0543.536.307

268

59 Nhật lệ Bác Hồ Hùng

0905.666.402

269

185 Thái Phiên Mệ Trinh

0543.514.385

270

2/2 La Sơn Phu Tử Dì Tâm

0165.540.7090

271

187 Thái Phiên Chị Kim

0935.595.1626

272

142 Tạ Quang Bửu Dì Thúy

0169.311.0914

273

162 Thái Phiên O Liên

0127.878.5990

274

Số 6 Kiệt 115 Đinh Tiên Hoàng Chú Tân

0913.420.274

275

1A Số 6 Nguyễn Xuân Ôn Mệ Tuyết

0543.524.108

276

Kiệt 7 Mang Cá Thầy Việt

0121.675.7330

277

36 Tạ Quang Bửu Chị Hà

0163.646.6365

278

153 Lê Huân Bác Bùi Tá Ngạn

0168.499.5693

279

Số 1/kiệt 34 Tạ Quang Bửu Dì Duyên

0543.538.799

280

25 Đoàn Thị Điểm Bác Hùng

0543.520.017

281

1 Kiệt 4 Trần Quý Cáp Chú Khánh (Con trai Dì Thúy)

0169.311.0914

282

16 kiệt 91 Thạch Hãn Chị Diễm

0933.661.450

283

6/ kiệt 14 La Sơn Phu Tử Cô Nhung

0905.567.332

284

17/ kiệt 2 La Sơn Phu Tử Chị Diệp

0905.874.025

285

6/ kiệt 115 Lê Thánh Tôn Chú Tân

0916.339.281

286

5/ kiệt 115 Lê Thánh Tôn Chị Cúc

0905.384.229

287

121 Ngô Thế Lân Dì Hiếu

0935.904.153

288

80 Thái Phiên Chú Nghi

0982.437.649

289

15/ kiệt 18 Hoàng Diệu Dì De

0986.670.154

290

17/ kiệt 130 Nguyễn Trãi Bà Đào

0128.214.1233

291

10/ kiệt 35 Phùng Hưng Chú Ngân

0987.660.376

292

40 Tô Ngọc Vân Chú Kì

0985.268.242

293

1/ kiệt 4 Trần Quý Cáp Anh Khánh

0164.877.4822

294

Số 6, Tô Ngọc Vân Anh Sơn

0989 866 557

295

36 Tô Ngọc Vân Chị Hữu

0543 548 554

296

29 Tô Ngọc Vân Trần Nam

Không có SĐT

297

61/137 Đinh Tiên Hoàng Chị Tâm

0120 249 1047

298

18/4 Trần Quý Cáp Anh Đức

0168 3213 839

299

61/137 Đinh Tiên Hoàng Anh Dũng

0168 3512 245

300

9/4 Trần Quý Cáp Anh Tiết

Không có SĐT

301

2/142 Tạ Quang Bửu Chị Như

0968 759 122

302

2/26 Trần Quý Cáp Chú Lạc

0543 512 220

303

15/137 Đinh Tiên Hoàng Chị Vinh

0905 854 215

304

14/137 Đinh Tiên Hoàng Bác Phước

0168 653 9499

305

3/2 Nguyễn Hữu Huân Nguyễn Ẩn

0987 069 376

306

185 Thái Phiên Nguyễn Bình

0543 514 385

307

38 Nguyễn Trãi Chị Phương

0543 535 487

308

30 Ngô Thời Nhậm Chị Hải

0543 537 314

309

11 Ngô Thời Nhậm Chị Mỹ

0543 515 490

310

35 Trần Khánh Dư Nguyễn Tâm

Không có SĐT

311

15 Nguyễn Cư Trinh Lê Trương

0543 515 765

312

21 Nguyễn Trãi Trần Đôi

0543 538 969

313

21 Trần Lư Anh Thọ

0901 941 628

314

14/15 Hoàng Diệu Anh Thọ

0901 941 628

315

16 Triệu Quang Phục Anh Đông

090 503 070

316

3 Lê Trung Đình Chị Hà

0979 032 327

317

110/25 Nhật Lệ Bác Phúc

0543 520 672

318

25 Đoàn Thị Điểm Bác Hùng

543,520,017

319

59 Nhật lệ Bác Hồ Hùng

905,666,402

320

39 Đoàn Thị Điểm Bùi Ngọc Tấn

1676228365

321

153 Lê Huân Bác Bùi Tá Ngạn

1,684,995,693

322

19/71 Nhật Lệ Nguyễn văn Đen

1265102677

323

2/2 La Sơn Phu Tử Dì Nguyễn Thị Tâm

1,655,407,090

324

6/14 La Sơn Phu Tử Dì Nhung

905,567,352

325

59 Nhật lệ Hồ Hùng

905666402

326

15/3 Kiệt 23 Nhật Lệ Gì Trang

543539816

327

4B/55 Nhật Lệ Cô Thương

543538437

328

10/3 Kiệt 33 Phùng Hừng Gì Vân

1689411516

329

27/71 Nhật Lệ Gì Liên

543153696

330

58 Đòan Thị Điểm O Hiền

1296451307

331

31A Đoàn Thị Điểm Gì Liên

1638599248

332

4/11 La Sơn Phu Tử Gì Hường

1255994480

333

4/67 Ngô Thế Lân Võ Xuân Hưng

1686401962

334

17/34 Trần Qúy Cáp Ng Thị Hồng Dẩn

903514538

335

Kiệt 19 Nguyễn Văn Trỗi Gì Hoa

543539586

336

38 Tôn Thất Thuyết Lê Thị Tô

935501515

337

173 Xuân 68 Ng Văn Cảnh

1662921569

338

25/110 Nhật Lệ Chú Phúc

54520672

339

30/71 Nhật Lệ Chú Xuân

987767716

340

16/58 Phùng Hưng Gì Qúy

543156958

341

36 Tạ Quang Bửu Chị Hà

1693110914

342

12/34 Tạ Quang Bửu Lê Thị Tuyết

1653508980

343

120 Tạ Quang Bửu Văn Hữu Công

1663899744

344

66 Tịnh Tâm Hồ Thị Thanh Vân

54527436

345

Chú Hợp 79 Tịnh Tâm

128646529

346

6 Thanh gióng Nguyễn Thị Hoa

1666156056

347

47 Thánh gióng Trịnh Văn Thái

543229867

348

93 Thái Phiên Ngô Lợi

54515176

349

44 Đoàn Thị Điểm Cô  Nu

1667380290

350

27/137 Đinh Tiên Hoàng, P.Thuận Lộc Đoàn Đại Chu

0905756406

351

6/115 Lê Thánh Tôn, P.Thuận Lộc Nguyễn Văn Tân

0916339281

352

105 Ngô Thế Lân, P.Tây Lộc Nguyễn Thị Thanh Tâm

0543515156

353

22/38 Hoàng Diệu, P.Tây Lộc Trần Văn Trực

01206096870

354

2/142 Tạ Quang Bửu, P.Thuận Thành Lê Thị Tý

0964759122

355

61/137 Đinh Tiên Hoàng, P.Thuận Lộc Trương Thị Thúy Nhi

01659326099

356

15/137 Đinh Tiên Hoàng, P. Thuân Lộc Hoàng Thị Vĩnh

0905854215

357

18/4 Trần Quý Cáp, P.Thuận Lộc Hoàng Ngọc Đức

01683213839

358

40/4 Trần Quý Cáp P.Thuận Lộc Lê Thị Hiền

01636765567

359

40 Tô Ngọc Vân, P.Thuận Thành Trần Văn Kì

0985268242

360

42 Tô Ngọc Vân, P.Thuận Thành Đoàn Thị Cẩn

0546557138

361

10 Tô Ngọc Vân, P.Thuận Thành Hoàng Ngọc Việt

0905563585

362

6 Tô Ngọc Vân, P.Thuận Thành Lê Thanh Sơn

0989866557

363

29 Tô Ngọc Vân, P.Thuận Thành Trần Nam

01653313859

364

17 Trần Quý Cáp, P.Thuận Lộc Nguyễn Thị Dương

0912772396

365

22/24 Tô Ngọc Vân, P.Thuận Thành Nguyễn Thị Liên

0543514523

366

24/20 Trần Quý Cáp, P.Thuận Lộc Nguyễn Ngân Bình

0935980506

367

43/137 Đinh Tiên Hoàng, P.Thuận Lộc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

0905612894

368

27/137 Đinh Tiên Hoàng, P.Thuận Lộc Đoàn Đại Chu

905756406

369

7/137 Đinh Tiên Hoàng, P.Thuận Lộc Hoàng Thị Vĩnh

0903520467

370

2B/64 Hoàng Diệu, P.Tây Lộc Nguyễn Thị Ngọc Huyền

0935139222

371

22/38 Hoàng Diệu, P.Tây Lộc Trần Văn Trực

01206096870

372

3 Lê Trung Đình, P.Tây Lộc Dì Hà

0543536307

373

17/130. Kiệt 130 Nguyễn Trãi, P.Tây Lộc Trịnh Thị Đào

0935144019

374

142 Tạ Quang Bửu, P.Thuận Thành Dì Thúy

01693110914

375

4/104 Tạ Quang Bửu, P.Thuận Thành Chú Hiếu

01648774822

376

22/ kiệt 27 La Sơn Phu Tử, P.Tây Lộc Trần Thị Minh Tâm

01208145559

377

10/7 La Sơn Phu Tử, P.Tây Lộc Lê Ngọc Diệp

0905874025

378

4/19 Nguyễn văn Trỗi, P.Tây Lộc Hồ Thị Hoa

01649314566

379

17/130 Nguyễn Trãi, P.Tây Lộc Trình Thị Đào

01282141233

380

2/2 La Sơn Phu Tử, P.Tây Lộc Đinh Ngọc Tuấn

01234201186

381

80 Thái Phiên, P.Tây Lộc Nguyễn Đình Nghi

982,437,649

382

22/ kiệt 27 La Sơn Phu Tử, P.Tây Lộc Trần Thị Minh Tâm

1,208,145,559

383

6/14 La Sơn Phu Tử, P.Tây Lộc Văn Thị Nhung

905,567,332

384

2/7 La Sơn Phu Tử, P.Tây Lộc Vũ Thị Thuật

543,536,895

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.