Tổng hợp thành tính hoạt động Khoa học (Giảng viên và Sinh viên)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Năm

Họ và tên

Nội dung

khen thưởng

Cấp

Tỉnh

Cấp

ĐHH

Bộ

GD

- ĐT

Bộ VH-TT-DL

Khác

1994 Tô Trần Bích Thúy Giải Ba – SVNCKH – Bộ GDĐT

x

1995 Phan Thanh Bình Giải Ba- Phê bình Mỹ thuật – hội MTVN x (Hội TW)
1995 Đỗ Xuân Phú Giải Ba – Tranh cổ động Festival “Hòa Bình” x
1995 Đỗ Kỳ Hoàng Tặng thưởng “Tác phẩm xuất sắc – 1995”

x

1996 Hà Văn Chước Giải tác phẩm xuất sắc Hội LH VHNT- TT Huế

x

1996 Hà Văn Chước Giải Tặng thưởng- tại Triển lãm khu vực Bắc miền Trung –Hội MTVN x (Hội TW)
1997 Phạm Đại Giải Tặng thưởng- tại Triển lãm khu vực Bắc miền Trung –Hội MTVN x (Hội TW)
1997 Lê Thừa Tiến Giải thưởng Freeman dành cho NS. Châu Á X (Quốc tế)
1997 Tô Trần Bích Thúy Tặng thưởng triển lãm nữ tác giả của Hội PN

x

1998 Tô Trần Bích Thúy Tặng thưởng triển lãm nữ tác giả của Hội PN

x

1998 Nguyễn Thiện Đức Giải C- UBTQ liên hiệp các Hội VHNT VN x (Hội TW)
1998 Nguyễn Thiện Đức Giải B Giải thưởng VHNT “Cố Đô” TT Huế

x

1998 Nguyễn Thiện Đức Giải thưởng Thường niên Hội VHNT

x

1998 Nguyễn Thiện Đức Giải tác phẩm xuất sắc Hội LH VHNT- TT Huế

x

1998 Nguyễn Thiện Đức Giải C tại Triển lãm khu vực Bắc miền Trung –Hội MTVN x (Hội TW)
1998 Phạm Thị Tuyết Tặng thưởng nữ tác giả HLP PN

x

1998 Đỗ Kỳ Hoàng Tặng thưởng của UB Toàn quốc Hội liên hiệp các Hội VHNT VN x (Hội TW)
1999 Phạm Thị Tuyết Tặng thưởng nữ tác giả HLP PN

x

1999 Nguyễn Thiện Đức Giải C Triển lãm khu vực BMT – Hội MTVN x (Hội TW)
1999 Tô Trần Bích Thúy Tặng thưởng triển lãm nữ tác giả của Hội PN

x

1999 Lê Phan Quốc Giải khuyến khích Triển lãm Nokia x
2000 Phan Thanh Bình Bằng khen Thành tích hoạt động KHCN giai đoạn 1996 – 2000

x

2000 Phan Hải Bằng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VH&NT Việt Nam x
2000 Võ Xuân Huy Giải Tặng thưởng VHNT, tác giả trẻ -UB toàn quốc liên hiệp các Hội VHNT VN x
2000 Đỗ Xuân Phú Tặng thưởng triển lãm khu vực IV-Bắc miền Trung lần thứ V x (Hội TW)
2001 Nguyễn Thiện Đức Bằng CN chung kết giải Phillip Moriss x
2001 Phan Hải Bằng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VH&NT Việt Nam x
2001 Phan Hải Bằng Giải thưởng dành cho tác phẩm xuất sắc TT Huế x
2001 Phan Thanh Bình Bằng khen Công trình NCKH xuất sắc giai đoạn 1996 – 2000

x

2001 Phan Thanh Bình Giải Tặng thưởng- tại Triển lãm khu vực Bắc miền Trung –Hội MTVN x (Hội TW)
2001 Lê Võ Tuân Giải Nhất Triển lãm Nokia

x

2001 Phan Quang Tân Giải thưởng lớn cuộc thi thiết kế thời trang “VietNam collection Grand Prix 2001” x
2001 Phan Quang Tân Giải thưởng lớn cuộc thi thiết kế thời trang “Asia  collection Makahari 2001” X Nhật Bản
2001 Phan Hải Bằng Giải thưởng “Việt Nam  - Asia Arts Award”, Phillip Morris Crop x (Quốc tế)
2001 Nguyễn Thị Quang Vinh Giấy khen Triển lãm Khu vực Bắc miền Trung x (Hội TW)
2002 Nguyễn Thị Quang Vinh Giải thưởng triển lãm MT quân đội x
2002 Phan Hải Bằng Giải thưởng Hội MTVN x
2002 Đỗ Xuân Phú Giải đồng triển lãm Tranh – Tượng đề tài Lực lượng vũ trang Nhân dân
2002 Nguyễn Thiện Đức Giải Nhất cuộc thi Biểu trưng Công ty Cấp thoát nước-TT Huế

x

2002 Lê Phan Quốc Giải C – CLB họa sỹ trẻ x
2003 Đỗ Kỳ Hoàng Tặng thưởng “Tác phẩm xuất sắc – 2002”

x

2003 Nguyễn Thiện Đức Giải Nhất cuộc thi Biểu trưng: Khánh Hòa 350 năm

x

2003 Nguyễn Thiện Đức Giải Nhất cuộc thi Biểu trưng Tp Huế

x

2003 Tô Trần Bích Thúy Giải B – Triển lãm MT Bắc Miền Trung lần thứ VIII x (Hội TW)
2003 Nguyễn Thị Hòa Giải tặng thưởng triển lãm khu vực IV, Bắc miền Trung, VN x
2003 Tô Trần Bích Thúy Giải C – “Văn học nghệ thuật Cố đô” lần III

x

2004 Tô Trần Bích Thúy Tặng thưởng triển lãm MT khu vực Bắc miền Trung lần IX x (Hội TW)
2004 Nguyễn Thiện Đức Giải Nhất cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 6 x
2004 Nguyễn Thái Quảng Bằng khen Triển lãm TT Huế

x

2004 Nguyễn Thái Quảng Bằng khen Triển lãm TT Huế

x

2005 Nguyễn Thị Hòa Tác phẩm xuất sắc, triển lãm
Mỹ thuật “Mùa xuân ” 2004, tại Huế,
Việt Nam
x
2005 Nguyễn Thị Hòa Giải thưởng Quỹ văn hóa Thụy Điển – Triển lãm MT toàn quốc

x

2005 Nguyễn Thị Hòa Huy chương Bạc – Triển lãm MT toàn quốc HN – Việt Nam

x

2005 Trần Thanh Bình Huy chương “Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam x (Hội TW)
2005 Nguyễn Thiện Đức Giải Tặng thưởng- tại Triển lãm khu vực Bắc miền Trung –Hội MTVN x (Hội TW)
2005 Nguyễn Thiện Đức Giải KK, Triển lãm MTTQ x (Hội TW)
2005 Mạc Thị Hòa Giải Khuyến khích –Bộ GDĐT

x

2005 Nguyễn Thị Quang Vinh Tặng thưởng “Tác phẩm xuất sắc – 2005” Triển lãm TT Huế

x

2005 Nguyễn Thái Quảng Tặng thưởng VHNT x (Hội TW)
2005 Nguyễn Thái Quảng Bằng khen Triển lãm MTTQ x (Tổng lãnh sự Hoa Kỳ)
2005 Nguyễn Thái Quảng Giấy khen Triển lãm MTTQ x (Hội TW)
2006 Phan Thanh Bình Chứng nhận giảng viên hướng dẫn SV – NCKH đạt giải khuyến khích

x

2006 Nguyễn Thiện Đức Giải Nhất cuộc thi Biểu trưng Hãng phim Giải phóng Việt Nam x
2006 Hoàng Xuân Hiếu Giải Nhất biểu trưng tỉnh Bắc Ninh

x

2006 Phan Thanh Bình Giải tác phẩm xuất sắc Hội Mỹ thuật TT Huế

x

2006 Phan Lê Chung Giải Khuyến khích – SVNCKH-Bộ GDĐT

x

2006 Nguyễn Thái Quảng Giấy khen Triển lãm MT Bắc Miền Trung x (Hội TW)
2006 Nguyễn Thái Quảng Giấy khen Triển lãm MT TT Huế

x

2006 Nguyễn Thị Hòa Giải A Triển lãm khu vực IV BMT x (Hội TW)
2006 Nguyễn Thị Hòa Giải 3, Triển lãm các giải thưởng MT toàn quốc x (Hội TW)
2006 Đỗ Kỳ Huy Công trình NCKH xuất sắc giai đoạn 2001 – 2006

x

2006 Phạm Thị Tuyết Tặng thưởng “Tác phẩm xuất sắc” Hội liên hiệp VHNT TT.Huế

x

2007 Lê Văn Ba Chứng nhận giảng viên hướng dẫn SVNCKH

x

2007 Phan Lê Chung Giải Khuyến khích – SVNCKH-Bộ GDĐT

x

2007 Nguyễn Thiện Đức Giải Nhất cuộc thi Biểu trưng “Thị xã Quảng Trị”

x

2007 Hoàng Xuân Hiếu Giải Nhất biểu trưng Du lịch Phú Quý

x

2008 Trần Ngọc Anh Giải A, Triển lãm MT Bắc Miền Trung x (Hội TW)
2008 Võ Xuân Huy Tặng thưởng, Tác phẩm, Công trình VHNT xuất sắc

x

2008 Hoàng Xuân Hiếu Giải Nhất biểu trưng Du lịch tỉnh Cà Mau

x

2008 Nguyễn Thiện Đức Giải B, Triển lãm MT Bắc Miền Trung x (Hội TW)
2008 Nguyễn Thiện Đức Giải Đồng hạng Hội MTVN 2008 x (Hội TW)
2008 Lê Phan Quốc Giải tặng thưởng-Liên hiệp các Hội VHNT I x (Hội TW)
2008 Phan Thanh Bình Giải tác phẩm xuất sắc Hội Mỹ thuật TT Huế

x

2008 Võ Xuân Huy Giải tặng thưởng, Tác phẩm, công trình
2008 Trần Sông Lam Giải B Triển lãm SV Toàn Quốc các trường VHNT

x

2009 Trần Sông Lam Giải Nhì– SVNCKH-Bộ GDĐT

x

2009 Hoàng Xuân Hiếu Giải Nhất biểu trưng khoa Du lịch Đại học Huế

x

2009 Trần Sông Lam(sv) Triển lãm Đề tài chiến tranh – Cách mạng LLVT đạt giải KK Cục Mỹ thuật và Nhiếp Ảnh
2009 Nguyễn Thị Hòa Giải KK Triển lãm khu vực IV BMT x
2009 Nguyễn Thị Hòa Giải thưởng quốc tế Excellent
Prize, the 2nd Bangkok Triennale
International Print and Drawing
Exhibition- Thái Lan
x(Quốc tế)
2010 Phan Thanh Bình Chứng nhận giảng viên hướng dẫn SV – NCKH đạt giải Nhì

x

2010 Trần Sông Lam Giải Nhì NCKH Khối trường Mỹ thuật Toàn quốc-Lần 1 Khối ngành các trường Mỹ thuật toàn Quốc lần thứ I
2010 Tập thể SV khoa Hội họa Giải Nhất cuộc thi vẽ tranh trên cát – Biển  đảo quê hương X( Cục Du lịch VN)
2010 Nguyễn Thị Hòa Giải Nhì Văn học nghệ thuật Cố Đô lần thứ 4

x

2010 Hoàng Xuân Hiếu Giải Nhất biểu trưng Thành phố Cà Mau

x

2010 Nguyễn Thị Hòa Tác phẩm xuất sắc, Triển lãm MT Mùa xuân , tại  Huế x
2010 Hoàng Xuân Hiếu Giải Nhất biểu trưng Thành phố Cần Thơ

x

2010 Nguyễn Thiện Đức Giải Nhì cuộc thi thiết kế Biểu trưng tỉnh  ĐakNông 2010

x

2010 Tô trần Bích Thúy Giải 3-Triển lãm khu vực Bắc miền Trung x (Hội TW)
2010 Nguyễn Khắc Tài( Sinh viên) Giải KK, Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc. Bộ Văn hóa-TT & DL

2011

Phan Khánh Trang (SV) Giải thưởng lớn (Grand Prize) Cuộc thi Thiết kế khăn gói quà Nhật bản (Furoshiki) Quốc tế lần thứ 2 dành cho Sinh viên Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật bản (The Japan Foundation

2011

Phan Hải Bằng Giải thưởng cho tác phẩm xuất sắc thường niên của Hội MT TT Huế

x

2011

Hoàng Xuân Hiếu Giải Nhất biểu trưng TP Cam Ranh

x

2011

Lê Thuận Long (SV) Giải 3 Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
2011 Phan Thanh Bình Thành tích hoạt động KHCN giai đoạn 2006 – 2010

x

2011 Nguyễn Thiện Đức Giải tặng thưởng tại triển lãm khu vực BMT 2011 (Hội TW)
2011 Võ Xuân Huy Giải C – Triển lãm khu vực Bắc miền Trung x
2012 Phan Hải Bằng Giải KK – Đồ họa quốc tế Asean x
2012 Phan Hải Bằng Giải thưởng của Hội MT Việt Nam (Hội TW)
2012 Hoàng Xuân Hiếu Giải Nhất biều trưng TP Đà Nẵng

x

2012 Hoàng Xuân Hiếu Giải Nhất biểu trưng Festival Du thuyền Quốc tế

x

2012 Lê Thị Hoài Như (SV) Giải KK – Triển lãm HS – SV các trường VHNT toàn quốc lần thứ Nhất

x

2012 Nguyễn Thị Hòa Giải tặng thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam – Cuộc thi và Triển lãm tranh Đồ họa ASEAN 2012 x
2012 Lê Bá Cang Tác phẩm được giới thiệu Giải thưởng liên hiệp các Hội VHNT VN-TL MT BMT x(Hội TW)
2012 Phan Lê Chung Giải Khuyên khích Cuộc thi thiết kế logo “Giải thưởng Cố đô về KHCN tỉnh TT Huế

x

2012 Hoàng Minh Tuyến Giải Nhất cuộc thi thiết kế logo “Giải thưởng Cố đô về KHCN tỉnh TT Huế
2012 Nguyễn Thiện Đức Giải Khuyên khích Cuộc thi thiết kế logo “Giải thưởng Cố đô về KHCN tỉnh TT Huế
2012 Đặng Thị Thu An Tác phẩm được giới thiệu Giải thưởng liên hiệp các Hội VHNT VN-TL MT BMT x(Hội TW)
2012 Hoàng Minh Tuyến Giải Khuyến khích cuộc thi thiết kế logo “Giải thưởng Cố đô về KHCN tỉnh TT Huế

x

2012 Nguyễn Ánh Dương Tác phẩm được giới thiệu Giải thưởng liên hiệp các Hội VHNT VN-TL MT BMT x(Hội TW)
2012 Nguyễn Thiện Đức Triển lãm khu vực Bắc Miền trung 2012 – Giải tặng thưởng x
2012 Phan Thanh Bình Triển lãm khu vực Bắc Miền trung 2012 – Giải B x
2012 Phan Hải Bằng Triển lãm khu vực Bắc Miền trung 2012 – Giải B x
2012 Đặng Thị Phượng(SV) Giải Nhì MT đương đại tiểu vùng sông Mêkông lần thứ Nhất x(quốc tế)
2013 Trần Sông Lam (SV) Giải Nhất “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013” – Vựng tập và bộ bản khăc tranh dân gian làng Sình (Huế) 

x

2013 Ngô Thị Hồng Tâm (SV) Giải Ba “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013” – Trang phục công sở

x

2013 Hồ Mạnh Dũng  (SV) Giải Ba “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013” – Thiết kế bộ Tem giới thiệu Kiến trúc cổ thời Nguyễn

x

2013 Nguyễn Hữu Huy Anh (SV) Giải KK “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013” – Bộ bàn ghế Sơn mài

x

2013 Nguyễn Phước Vĩnh Anh(SV) Giải KK “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013” – Thiết kế Biệt thự theo phong cách tối giản

x

2013 Hán Duy Tiềm (SV) Giải Nhì – Cuộc thi sáng tác tranh cổ động BVMT 2013 Sở TNMT - ĐHNT
2013 Lê Thị Kiều Trinh (SV) Giải Nhất – Cuộc thi sáng tác tranh cổ động BVMT 2013 Sở TNMT - ĐHNT
2013 Hoàng Xuân Huy (SV) Giải KK – Cuộc thi sáng tác tranh cổ động BVMT 2013 Sở TNMT - ĐHNT
2013 Lê Hữu Dũng (SV) Giải Ba– Cuộc thi sáng tác tranh cổ động BVMT 2013 Sở TNMT - ĐHNT
2013 Nguyễn Việt Hoàng (SV) Giải KK– Cuộc thi sáng tác tranh cổ động BVMT 2013 Sở TNMT - ĐHNT
2013 Nguyễn Ngọc Anh Thư (SV) Giải Ba – Cuộc thi sáng tác tranh cổ động BVMT 2013 Sở TNMT - ĐHNT
2013 Nguyễn Phước Nhật (SV) Giải KK– Cuộc thi sáng tác tranh cổ động BVMT 2013 Sở TNMT - ĐHNT
2013 Hoàng Thị Kim Linh (SV) Giải Nhì – Cuộc thi sáng tác tranh cổ động BVMT 2013 Sở TNMT - ĐHNT
2013 Hoàng Thị Kim Linh (SV) Giải Ba – Cuộc thi sáng tác tranh cổ động BVMT 2013 Sở TNMT - ĐHNT
2013 Tôn Thất Hiếu Giải KK – Cuộc thi sáng tác tranh cổ động BVMT 2013 Sở TNMT - ĐHNT
2013 Tô Trần Bích Thúy Giải thưởng triển lãm mỹ thuật khu vực IV năm 2013 X
2013 Gv.Phan Thanh Quang Tác phẩm giới thiệu dự giải thưởng VNHT của UBTQ-LHVHNT-VN2013 X
2013 Sv.Tôn Nữ Khánh Hòa Giải XS: Triển lãm ngày truyền thống SV X(Cấp Trường)
2013 Sv.Nguyễn Thị Kiều Trang Giải KK: Triển lãm ngày truyền thống SV X(Cấp Trường)

 

2014 Nguyễn Thiện Đức  Bằng khen của Đảng bộ  Đại học Huế về tổng kết 3 năm thực hiện  chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2014) x
2014 Nguyễn Thiện Đức  Bằng khen của Đảng bộ Tỉnh TT.Huế về tổng kết 3 năm thực hiện  chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2014) x
2014 Nguyễn Thiện Đức

 

2014  Giải tặng thưởng Triển lãm Khu vực Bắc Miền Trung lần XIX Hội Mỹ thuật Việt Nam
2014 Nguyễn Thiện Đức 2014 Có tác phẩm được sưu tập và lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
2014 Nguyễn Thiện Đức 2014 Giải nhì thiết kế lôgô  Năm du lịch quốc Gia Thanh Hóa UBND Tỉnh Thanh Hóa
2014 Võ Xuân Huy 2014 Có tác phẩm được sưu tập và lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
2014 Lê Bá Cang Giải B, giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô của Tỉnh TT Huế.
2014 Nguyễn Văn ĐủNguyễn Thị Thanh Trà Giải nhì cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng, hàng lưu niệm Huế của Tỉnh TT. Huế x  

 

 

2014 Nguyễn Văn ĐủNguyễn Thị Thanh Trà Giải Khuyến khích tại Triển lãm Mỹ thuật Ứng dụng toàn quốc lần thứ III x
2014 Trương Thanh An 2013-2014  Huy chương bạc thiết kế mỹ thuật sân khấu trong cuộc thi “Sân khấu Tuồng và dân ca kịch         toàn quốc năm 2013” tại Tam Kỳ - Quảng Nam. UBND Tỉnh Quảng Nam
2014 SV Lâm Thuỳ Oanh  Giải khuyến khích Cuộc thi Thiết kế Nội thất - Giải Hoa Mai 2013-2014 Ban Tổ chức cuộc thi TK Nội thất Sao mai (HAWA) - TPHCM
2014 Nguyễn Văn Hoàng Giải Ba: Cuộc thi thiết kế hàng thủ công lưu niệm - Huế 2014 x
2014 Phạm Hoàng Anh Giải C Triển lãm mỹ thuật khu vực IV Năm 2014
2014 Phan lê Quốc Giải Nhì Cuộc thi Mê công ART. 2014
2014 Nguyễn Văn Hoàng Giải khuyến khích, triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần III 2014 x
2014 Nguyễn Như Hải (SV) Giải khuyến khích, triển lãm fetival mỹ thuật trẻ toàn quốc lần III 2014 x
2014 Trần Ánh Phi Giải khuyến khích, triển lãm fetival mỹ thuật trẻ toàn quốc lần III 2014 X
2014 Hà Hoàng Ngâu Giải nhất: nghiên cứu KH sinh viên toàn quốc khối ngành mỹ thuật. x
2014 Lê Xuân Hà, Lê Trung Nghĩa Giải Ba, nghiên cứu KH sinh viên toàn quốc khối ngành mỹ thuật x
2015 Phan Đình Khánh (SV năm 3 HH) Giải thưởng hội nhiếp ảnh dân gian Trung Quốc– lĩnh vực chân dung trang phục Quốc Tế
2015 Trầm Thị Trạch Oanh (SV năm 5 ĐH) Huy Chương Bạc, Hội thi tài năm trẻ học sinh, sinh viên toàn quốc lần thư II. x Toàn Quốc.
2015 Trầm Thị Trạch Oanh (SV năm 5 ĐH) Giải nhì. Triển lãm tỉnh Quảng Nam x
2015 Phan Lê Quốc(GV khoa SP) Giải Nhì Cuộc thi Mê công ART. 2015 Quốc Tế
2015 Nguyễn Thiện Đức (TK MTUD) Giải B. triển lãm khu vực Bắc Niền Trung- tại Thanh Hóa. x
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.